Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 36

Esaus slægt

Dette er Esaus slægt; Esau er den samme som Edom. Esau giftede sig med kana'anæiske kvinder: Ada, datter af hittitten Elon, Oholibama, datter af hivvitten Sib'ons søn Ana, og Basemat, datter af Ismael og søster til Nebajot. Ada fødte ham Elifaz, Basemat fødte Re'uel, og Oholibama fødte Je'ush, Jalam og Kora. Det var de sønner, Esau fik i Kana'an.

Esau tog sine koner, sine sønner og døtre, hele sin husstand, sin hjord, alt sit kvæg og hele den ejendom, han havde samlet sig i Kana'an, forlod sin bror Jakob og drog til landet Se'ir. For de ejede begge to så meget, at de ikke kunne bo der sammen; det land, hvor de boede som fremmede, kunne ikke brødføde dem, så store var deres hjorde. Esau bosatte sig da i Se'irs bjerge; Esau er den samme som Edom.

Dette er Esaus slægt. Han er stamfader til edomitterne i Se'irs bjerge. Dette er navnene på Esaus sønner: Elifaz, søn af Esaus kone Ada, Re'uel, søn af Esaus kone Basemat. Elifaz' sønner var: Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenaz. Timna var Esaus søn Elifaz' medhustru. Hun fødte ham Amalek. Det var Esaus kone Adas sønnesønner. Dette er Re'uels sønner: Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Det var Esaus kone Basemats sønnesønner. Dette er Esaus kone Oholibamas sønner; hun var datter af Sib'ons søn Ana: Hun fødte ham Je'ush, Jalam og Kora.

Dette er de stammehøvdinge, der nedstammede fra Esaus sønner: Esaus førstefødte søn Elifaz' sønner: Høvdingene Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek. Det var de høvdinge i Edom, der nedstammede fra Elifaz; de var Adas sønnesønner. Dette er Esaus søn Re'uels sønner: Høvdingene Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Det var de høvdinge i Edom, der nedstammede fra Re'uel; de var Esaus kone Basemats sønnesønner. Dette er Esaus kone Oholibamas sønner: Høvdingene Je'ush, Jalam og Kora. Det var de høvdinge, der nedstammede fra Esaus kone Oholibama, Anas datter. Det var Esaus sønner, og det var de høvdinge, der nedstammede fra dem. Esau er den samme som Edom.

Dette er horitten Se'irs sønner, som boede i landet: Lotan, Shobal, Sib'on, Ana, Dishon, Eser og Dishan. Det var Se'irs sønner, horitternes stammehøvdinge i Edom. Lotans sønner var: Hori og Hemam. Lotans søster var Timna. Dette er Shobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Dette er Sib'ons sønner: Ajja og Ana. Det var den Ana, som fandt de varme kilder i ørkenen, da han vogtede sin far Sib'ons æsler. Dette er Anas børn: Dishon og Oholibama, Anas datter. Dette er Dishons sønner: Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. Dette er Esers sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Dette er Dishans sønner: Us og Aran.

Dette er horitternes stammehøvdinge: Høvdingene Lotan, Shobal, Sib'on, Ana, Dishon, Eser og Dishan. Det var horitternes høvdinge, stamme for stamme, i landet Se'ir.

Dette er de konger, som regerede i Edom, før israelitterne fik deres første konge: Bela, Beors søn, var konge i Edom. Hans by hed Dinhaba. Da Bela døde, blev Jobab, Zeras søn fra Bosra, konge efter ham. Da Jobab døde, blev Husham fra temanitternes land konge efter ham. Da Husham døde, blev Hadad, Bedads søn, konge efter ham. Det var ham, der slog midjanitterne i Moabs land. Hans by hed Avit. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge efter ham. Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved floden konge efter ham. Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors søn, konge efter ham. Da Ba'al-Hanan, Akbors søn, døde, blev Hadar konge efter ham. Hans by hed Pa'u, og hans hustru hed Mehetab'el og var datter af Matred, der var datter af Mezahab.

Dette er navnene på Esaus stammehøvdinge nævnt efter deres slægter og bosteder: Høvdingene Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel og Iram. Det var Edoms stammehøvdinge efter deres bosteder i det land, de ejede. Det var Esau, stamfader til edomitterne.

Krydshenvisning:

1 Mos 25,30

Krydshenvisning:

1 Mos 26,34

Krydshenvisning:

1 Mos 28,9

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

1 Mos 13,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

1 Mos 14,6

5 Mos 2,12 2,22

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,35-54

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.