Bibelen online

Første Samuelsbog Kapitel 26

David skåner Saul for anden gang

Zifitterne kom til Saul i Gibea og sagde: »Er du klar over, at David holder sig skjult i Gibeat-ha-Hakila over for Jeshimon?« Da begav Saul sig ned til Zifs ørken med tre tusind udvalgte israelitter for at lede efter David i Zifs ørken. Saul slog lejr i Gibeat-ha-Hakila, som ligger over for Jeshimon, ved vejen. David opholdt sig i ørkenen, og da han opdagede, at Saul fulgte efter ham ind i ørkenen, sendte han spioner ud og fik sikre oplysninger om, at Saul var kommet. David begav sig da hen til det sted, hvor Saul havde slået lejr. Han fandt det sted, hvor Saul og hans hærfører Abner, Ners søn, havde lagt sig. Saul lå i vognborgen, og folkene lå lejret omkring ham. Da sagde David til hittitten Akimelek og til Abishaj, søn af Seruja og bror til Joab: »Hvem vil gå med mig ned til Saul i lejren?« Abishaj svarede: »Det vil jeg.«

Da David og Abishaj om natten kom til folkene, lå Saul og sov i vognborgen; hans spyd var stukket i jorden ved hans hoved, og Abner og folkene lå omkring ham. Abishaj sagde til David: »I dag har Gud givet din fjende i din hånd. Lad mig nu spidde ham til jorden med et eneste stød af spyddet.« Men David sagde til Abishaj: »Du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på Herrens salvede?« Og David fortsatte: »Nej, så sandt Herren lever: Herren skal selv ramme ham, hvad enten han skal dø, når hans time kommer, eller han skal miste livet i krigen. Herren bevare mig for at lægge hånd på Herrens salvede! Men tag nu spyddet ved hans hoved og vandkrukken, og lad os gå.« David tog så spyddet og vandkrukken ved Sauls hoved, og de gik deres vej. Der var ingen, der så eller mærkede noget, og der var ingen, der vågnede. De sov alle sammen, for Herren havde ladet en dyb søvn falde over dem.

Da David var kommet over på den anden side, stillede han sig på toppen af bjerget så langt borte, at der var stor afstand mellem dem. Så råbte David til folkene og til Abner, Ners søn: »Hører du ikke, Abner?« Abner svarede: »Hvem er det, der råber på kongen?« David råbte tilbage til Abner: »Du er jo en mand, der ikke har sin lige i Israel. Hvorfor passer du ikke på din herre, kongen? En af folkene kunne være kommet og have dræbt din herre, kongen. Du har ikke gjort, hvad du skulle. Så sandt Herren lever: I burde lide døden, fordi I ikke passer på jeres herre, Herrens salvede. Se dog efter! Hvor er kongens spyd og vandkrukken, som stod ved hans hoved?«

Men Saul genkendte Davids stemme og sagde: »Min søn David, er det virkelig dig, der taler?« David svarede: »Ja, det er mig, herre konge,« og han fortsatte: »Hvorfor forfølger du mig, herre? Hvad har jeg gjort? Hvad ondt har jeg haft i sinde? Hør dog din tjeners ord, herre konge! Hvis det er Herren, der har sat dig op imod mig, så lad ham få duften af et offer. Men hvis det er mennesker, så gid de må være forbandet af Herren, fordi de nu har jaget mig bort, så jeg ikke mere har lod og del i Herrens land. De har jo sagt, at jeg skal gå bort og dyrke andre guder. Men måtte mit blod ikke komme til at flyde langt borte fra Herrens ansigt! Israels konge er draget ud for at stræbe mig efter livet, ligesom man jager agerhøns i bjergene.«

Saul svarede: »Jeg har forsyndet mig, kom tilbage, min søn David! Jeg vil ikke længere gøre dig noget ondt, fordi du i dag har anset mit liv for dyrebart. Jeg har handlet tåbeligt og begået en stor fejl.« David sagde så: »Her er dit spyd, konge. Lad en af de unge mænd komme over og hente det. Måtte Herren gengælde ethvert menneske dets retfærdighed og trofasthed! I dag gav Herren dig i min magt, men jeg ville ikke lægge hånd på Herrens salvede. Gid nu mit liv må være lige så meget værd i Herrens øjne, som dit liv i dag har været det i mine, så han redder mig fra al nød.« Og Saul sagde til David: »Velsignet være du, min søn David, alt, hvad du gør, skal lykkes for dig.«

Så gik David sin vej, og Saul vendte hjem.

Krydshenvisning:

1 Sam 23,19-24,23

Sl 54,2

Krydshenvisning:

1 Sam 24,3

Krydshenvisning:

1 Sam 14,50

Krydshenvisning:

1 Sam 24,5

2 Sam 16,9

Krydshenvisning:

1 Sam 24,13

Krydshenvisning:

1 Mos 15,12

Krydshenvisning:

5 Mos 32,9

2 Kong 5,17

Krydshenvisning:

Sl 18,21

Krydshenvisning:

2 Sam 4,9

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2