Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 4

Mordet på Ishboshet

Da Sauls søn hørte, at Abner var død i Hebron, tabte han modet, og hele Israel blev forfærdet. Nu havde Sauls søn to mænd, der var anførere for strejfkorps. Den ene hed Ba'ana, den anden Rekab; de var sønner af Rimmon fra Be'erot og hørte til benjaminitterne, for også Be'erot blev regnet med til Benjamin, fordi be'erotitterne var flygtet til Gittajim, hvor de den dag i dag bor som fremmede.

Sauls søn Jonatan havde en søn, der var lam i fødderne. Han var fem år gammel, dengang meddelelsen om Sauls og Jonatans død kom fra Jizre'el. Hans plejemor havde taget ham med sig og var flygtet, men under sin hovedkulds flugt havde hun tabt ham, og sådan var han blevet lam. Han hed Mefiboshet.

Rekab og Ba'ana, der var sønner af Rimmon fra Be'erot, drog af sted og kom på den varmeste tid af dagen til Ishboshets hus, mens han lå og sov til middag. Dørvogtersken havde siddet og renset hvede, men var faldet i søvn, så Rekab og hans bror Ba'ana slap forbi og kom ind i huset, hvor Ishboshet lå på sin seng i sovekammeret. De slog ham ihjel og huggede hovedet af ham. Så tog de Ishboshets hoved, gik hele natten gennem Araba-lavningen og bragte det til David i Hebron og sagde til ham: »Her er hovedet af Ishboshet, søn af din fjende Saul, som stræbte dig efter livet. Herren har i dag givet dig, herre konge, hævn over Saul og hans afkom.« Men David svarede Rekab og hans bror Ba'ana, sønner af Rimmon fra Be'erot: »Så sandt Herren lever, som har udfriet mig fra al nød: Den mand, der bragte mig bud om, at Saul var død, og som mente, at han kom med et glædesbudskab, ham lod jeg gribe og dræbe i Siklag. Det var de budpenge, jeg gav ham! Hvad så nu, hvor forbrydere har slået en uskyldig mand ihjel hjemme i hans egen seng? Skulle jeg så ikke kræve hans blod af jeres hånd og udrydde jer af landet?« På Davids befaling slog de unge mænd dem ihjel, huggede hænder og fødder af dem og hængte dem op ved dammen i Hebron. Men Ishboshets hoved tog de og begravede i Abners grav i Hebron.

Krydshenvisning:

2 Sam 3,27

Krydshenvisning:

Jos 9,17

Krydshenvisning:

Neh 11,33

Note:

Mefiboshet er en forvanskning af navnet Meribba'al, sml. 2 Sam 2,8.

Krydshenvisning:

2 Sam 9,3

Krydshenvisning:

2 Sam 2,8

Krydshenvisning:

1 Kong 1,29

Krydshenvisning:

2 Sam 1,15

Krydshenvisning:

5 Mos 21,22-23

2 Sam 3,32

Signe

En fortælling om jul, påske og pinse
signe
299,95

Forfatter: Peter Madsen
Illustrator: Peter Madsen
Sidetal: 240
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-267-4
Mål: 19,5 x 23 cm