Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 15

David fører arken til Jerusalem

David byggede sig huse i Davidsbyen og beredte Guds ark et sted og slog et telt op til den. Ved den lejlighed sagde David: »Kun levitterne må bære Guds ark, for dem har Herren udvalgt til at bære Herrens ark og til at gøre tjeneste for ham i al fremtid.« David kaldte alle israelitter sammen i Jerusalem, for at de kunne føre Herrens ark op til det sted, han havde beredt den, og han samlede Arons sønner og levitterne. Af kehatitterne: lederen Uriel og hans brødre, i alt 120; af meraritterne: lederen Asaja og hans brødre, i alt 220; af gershomitterne: lederen Joel og hans brødre, i alt 130; af Elisafans efterkommere: lederen Shemaja og hans brødre, i alt 200; af Hebrons efterkommere: lederen Eliel og hans brødre, i alt 80; af Uzziels efterkommere: lederen Amminadab og hans brødre, i alt 112.

David tilkaldte præsterne Sadok og Ebjatar og levitterne Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel og Amminadab. Han sagde til dem: »I er overhoveder for levitternes fædrenehuse. I og jeres brødre skal hellige jer og føre Herrens, Israels Guds, ark op til det sted, jeg har beredt den. Det var jo, fordi I ikke var med forrige gang, at Herren vor Gud brød løs mod os; for vi søgte ham ikke på den foreskrevne måde.« Så helligede præsterne og levitterne sig for at føre Herrens, Israels Guds, ark op. Levitterne bar Guds ark på skulderen med bærestænger, sådan som Moses havde befalet efter Herrens ord.

David gav de ledende levitter besked om at lade deres brødre sangerne stille sig op med deres musikinstrumenter, harper, citere og cymbler; de skulle lade høje glædestoner lyde. Så opstillede levitterne Heman, Joels søn, og af hans brødre Asaf, Berekjas søn, og af deres brødre meraritterne Etan, Kushajas søn, og ved siden af dem deres brødre af anden rang: Zekarja, Ja'aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja og portvagterne Obed-Edom og Je'iel. Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle spille på bronzecymbler, Zekarja, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma'aseja og Benaja på harper al-alamot, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Je'iel og Azazja på citere al-ha-sheminit; de skulle være korledere. Kenanja, lederen for de levitter, der skulle bære, skulle have opsyn med dem, der bar, for han var en kyndig mand. Berekja og Elkana skulle være portvagter ved arken. Præsterne Shebanja, Joshafat, Netan'el, Amasaj, Zekarja, Benaja og Eliezer skulle blæse i trompeter foran Guds ark, og Obed-Edom og Jehija skulle være portvagter ved arken.

David og Israels ældste og tusindførerne gik hen for at føre Herrens pagts ark op fra Obed-Edoms hus under festglæde, og da Gud hjalp levitterne, som bar Herrens pagts ark, ofrede de syv tyre og syv væddere. David var klædt i en byssus-kappe; det samme var alle levitterne, som bar arken, og sangerne og Kenanja, lederen for sangerne, der skulle bære. Og David havde en linned efod på. Således førte hele Israel Herrens pagts ark op under jubelråb og hornklang, til trompeters og cymblers klang, til harpespil og citerspil. Men da Herrens pagts ark kom til Davidsbyen, stod Sauls datter Mikal og kiggede ud ad vinduet; og da hun så kong David springe og danse, følte hun foragt for ham.

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,1

Krydshenvisning:

5 Mos 10,8

Krydshenvisning:

1 Krøn 13,5

Krydshenvisning:

2 Sam 15,29

Krydshenvisning:

2 Sam 15,29

Krydshenvisning:

1 Krøn 13,9-11

2 Sam 6,8

Krydshenvisning:

2 Mos 25,14

4 Mos 4,15

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,18 6,24 6,29

2 Sam 6,12-19

Note:

al-alamot og al-ha-sheminit er musikudtryk af ukendt betydning, jf. Sl 6,1 og 46,1.

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

1 Krøn 13,13

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Krydshenvisning:

2 Sam 6,12-19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd