Bibelen online

Amos' Bog Kapitel 4

Dommen over overklassens kvinder

Hør dette ord,

I Bashankøer på Samarias bjerg,

I, som undertrykker de svage

og mishandler de fattige

og siger til jeres mænd:

»Bring os noget at drikke!«

Gud Herren sværger ved sin hellighed:

»Der skal komme dage over jer,

da man skal trække jer frem med hager

og de sidste af jer med fiskekroge;

én efter én skal I komme ud gennem murbruddene

og drives ad Hermon til,«

siger Herren.

Herrens vrede mod det forhærdede folk

Gå til Betel og synd,

gå til Gilgal og synd endnu mere!

Bring jeres slagtofre om morgenen

og jeres tiende den tredje dag.

Bring syrnet brød som takoffer,

og udråb frivilligofre med høj røst!

Sådan ynder I det jo, israelitter,

siger Gud Herren.

Det var dog mig,

der i alle jeres byer gjorde tænder uvirksomme

og skabte mangel på brød overalt.

Men I vendte ikke om til mig,

siger Herren.

Det var dog mig, der forholdt jer regnen,

da der endnu var tre måneder til høst.

Jeg lod det regne over den ene by,

men ikke over den anden.

Én mark fik regn,

mens den, der ikke fik regn,

tørrede hen.

Fra to-tre byer vaklede de

hen til samme by

for at få vand at drikke,

men fik ikke slukket tørsten.

Men I vendte ikke om til mig,

siger Herren.

Jeg ramte jer med kornbrand og rust,

jeg lagde jeres haver og vingårde øde,

og græshopper åd jeres figentræer og oliventræer.

Men I vendte ikke om til mig,

siger Herren.

Jeg sendte pest over jer som i Egypten.

Jeg dræbte jeres unge mænd med sværdet,

og jeres heste blev taget som bytte;

jeg lod stanken fra jeres lejr

stige op i jeres næse.

Men I vendte ikke om til mig,

siger Herren.

Jeg ødelagde jer,

som Gud ødelagde Sodoma og Gomorra,

og I blev som et stykke brænde,

der er trukket ud fra et bål.

Men I vendte ikke om til mig,

siger Herren.

Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel,

og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel,

skal du berede dig til at møde din Gud.

For se, han, som dannede bjergene og skabte vinden,

og som kan fortælle et menneske, hvad det tænker,

han, som gør morgenrøde til mørke,

og som går hen over jordens høje,

hans navn er Jahve, Hærskarers Gud.

Krydshenvisning:

5 Mos 14,28

Hos 4,15 12,12

Krydshenvisning:

3 Mos 2,11

Krydshenvisning:

Hos 7,10

Hagg 1,11

Krydshenvisning:

1 Kong 17,1

Krydshenvisning:

Hagg 2,17

Joel 1,4

Krydshenvisning:

2 Mos 9,3

Krydshenvisning:

1 Mos 19,24-25

Zak 3,2

Krydshenvisning:

Mika 1,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.