Bibelen online

Amos' Bog Kapitel 9

Straffen er uundgåelig

Jeg så Herren stå på alteret; han sagde:

Slå til søjlehovederne,

så dørtærsklerne ryster,

og det falder sammen over hovedet på dem alle;

dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværdet.

Ingen af dem kan flygte,

ingen af dem kan undslippe.

Trænger de ned i dødsriget,

henter min hånd dem op derfra;

stiger de op til himlen,

styrter jeg dem ned derfra.

Skjuler de sig på Karmels top,

opsporer jeg dem dér og henter dem ned;

gemmer de sig for mig på havets bund,

befaler jeg slangen dér at bide dem.

Går de i fangenskab foran deres fjender,

befaler jeg sværdet dér at dræbe dem.

Jeg retter mit blik mod dem

til ulykke og ikke til lykke.

Herren, Hærskarers Herre,

som rører ved jorden, så den ryster,

og alle dens beboere sørger,

og hele jorden svulmer som Nilen

og synker som Egyptens flod,

han, som bygger sin højsal i himlen

og har grundfæstet sin hvælving på jorden,

han, som kalder på havets vand

og øser det ud over jorden,

hans navn er Jahve.

Er I ikke for mig, israelitter,

ligesom nubierne? siger Herren.

Har jeg ikke ført israelitterne op fra Egypten,

filistrene fra Kaftor og aramæerne fra Kir?

Gud Herrens øjne hviler på det syndige rige;

jeg vil udslette det fra jordens overflade.

Dog vil jeg ikke udslette Jakobs hus fuldstændigt, siger Herren. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene, som man ryster en sigte, og ikke en sten slipper igennem. Alle syndere i mit folk skal dø for sværdet, de, som siger: »Os når ulykken ikke, den rammer os ikke.«

Israels genrejsning

På den dag rejser jeg Davids faldne hytte; jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det.

Der skal komme dage,

siger Herren,

da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster,

den, som træder persen, lige efter den, som sår;

bjergene drypper med most,

alle højene driver af væde.

Jeg vender mit folk Israels skæbne,

de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem,

de skal plante vingårde og drikke vinen,

de skal anlægge haver og spise frugten.

Jeg planter dem på deres jord,

og de skal aldrig mere rykkes op

fra den jord, jeg har givet dem,

siger Herren din Gud.

Krydshenvisning:

Sl 139,8

Krydshenvisning:

Am 5,19

Krydshenvisning:

Jer 44,11

Krydshenvisning:

Am 8,8

Krydshenvisning:

Sl 104,3

Am 5,8

Krydshenvisning:

Jer 47,4

Krydshenvisning:

ApG 15,16-17

Jer 24,6

Krydshenvisning:

ApG 15,16-17

Krydshenvisning:

3 Mos 26,5

Joel 4,18

Krydshenvisning:

5 Mos 30,3

Jer 29,14

Es 65,21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.