Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 44

Dommen over dem, der dyrker Himmeldronningen

Det ord, som kom til Jeremias om alle de judæere, der boede i Egypten, i Migdol, Takpankes, Nof og i landet Patros:

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: I har set hele den ulykke, jeg bragte over Jerusalem og alle Judas byer. I dag ligger de i ruiner, og ingen bor der, fordi de handlede ondt og krænkede mig ved at gå hen og tænde offerild og dyrke andre guder, som hverken I eller jeres fædre kendte. Igen og igen har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer for at sige: I må ikke gøre dette afskyelige, som jeg hader. Men de hørte ikke og lyttede ikke; de vendte ikke om fra deres ondskab, men blev ved med at tænde offerild for andre guder. Så vældede min harme og min vrede frem og satte Judas byer og Jerusalems gader i brand, så de blev til ruiner og til ødemark, som det er i dag.

Og nu, dette siger Herren, Hærskarers Gud, Israels Gud: Hvorfor skaber I stor ulykke for jer selv, så I bliver udryddet fra Juda, mænd, kvinder, børn og spæde, og der ikke bliver nogen af jer tilbage? I krænker mig med jeres hænders værk og tænder offerild for andre guder i Egypten, hvor I er kommet for at bo som fremmede. Derfor bliver I udryddet, og derfor bliver I til forbandelse og spot blandt alle jordens folk. Har I glemt, hvor ondt jeres fædre handlede, hvor ondt Judas konger og deres hustruer handlede, og hvor ondt I selv og jeres hustruer handlede i Juda og i Jerusalems gader? Endnu i dag er de ikke knust; de frygter ikke og følger ikke min lov og mine bud, som jeg lagde frem for jer og jeres fædre.

Derfor siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Jeg vender mig mod jer til ulykke og udrydder hele Juda. Jeg tager de judæere, der var tilbage, og som satte sig for at drage til Egypten og bo der som fremmede; de skal alle omkomme i Egypten; de skal falde for sværd, fra den mindste til den største skal de omkomme af sult. Ved sværd og sult skal de dø, og de skal blive til besværgelse og gru, til forbandelse og spot.

Jeg straffer dem, der bor i Egypten, som jeg straffede Jerusalem, med sværd, sult og pest. Ingen af de judæere, der var tilbage, og som kom for at bo som fremmede i Egypten, skal undslippe og overleve og vende tilbage til Juda, hvor de længes efter at komme til at bo igen. De skal ikke vende tilbage, undtagen nogle, der undslipper.

Alle mændene, som vidste, at deres koner tændte offerild for andre guder, og alle kvinderne, som stod der i en stor skare, alle de, som boede i Patros i Egypten, svarede Jeremias: »Det ord, du taler til os i Herrens navn, vil vi ikke høre på. Nej, vi vil gøre alt det, vi har lovet: tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende, sådan som vi og vores fædre, vores konger og stormænd gjorde i Judas byer og i Jerusalems gader. Dengang kunne vi spise os mætte; det gik os godt, og vi kendte ikke til ulykke. Men fra dengang vi holdt op med at tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende, har vi manglet alt, og vi omkommer ved sværd og sult. Når vi nu tænder offerild for Himmeldronningen og udgyder drikofre for hende, kan det så være uden vore mænds vidende, at vi laver offerkager med hendes billede og udgyder drikofre til hende?«

Da sagde Jeremias til hele folket, til mændene og kvinderne, alle dem, som havde givet ham det svar: »Var det ikke den offerild, som I og jeres fædre, jeres konger og stormænd og storbønderne tændte i Judas byer og i Jerusalems gader, som Herren huskede og tænkte på? Herren kunne ikke længere bære over med de onde gerninger og de afskyelige handlinger, I gjorde, og derfor blev jeres land til ruiner, til ødemark og til forbandelse uden indbyggere, som det er i dag. I tændte offerild og syndede mod Herren, I adlød ham ikke og fulgte ikke hans lov, hans forskrifter og hans vidnesbyrd; derfor ramtes I af denne ulykke, som det er i dag.«

Jeremias sagde til hele folket og til alle kvinderne: »Hør Herrens ord, alle judæere i Egypten: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: I og jeres hustruer aflægger løfter, og I opfylder det, I har lovet. I siger: Vi vil holde de løfter, vi har aflagt, og tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende. Så hold da jeres løfter, og indfri jeres løfter! Men hør nu Herrens ord, alle I judæere, som bor i Egypten: Jeg sværger ved mit store navn, siger Herren: Aldrig mere skal nogen judæer i hele Egypten tage mit navn i sin mund og sige: Så sandt Gud Herren lever! Jeg våger over dem til ulykke, ikke til lykke. Alle judæere i Egypten skal udryddes fuldstændigt af sværd og sult. Kun nogle få skal undslippe sværdet og vende tilbage til Juda fra Egypten; så skal alle de judæere, der var tilbage, og som kom for at bo som fremmede i Egypten, indse, hvis ord der står ved magt, mit eller deres. Og dette skal I have som tegn på, at jeg vil straffe jer på dette sted, siger Herren, så I indser, at mine ulykkesord imod jer står fast. Dette siger Herren: Jeg giver egypterkongen Farao Hofra i hænderne på hans fjender og på dem, som stræber ham efter livet, sådan som jeg gav Judas konge Sidkija i babylonerkongen Nebukadnesars magt, hans fjende som stræbte ham efter livet.«

Krydshenvisning:

Jer 25,4

Krydshenvisning:

Jer 7,17-18

Krydshenvisning:

Am 9,4

Krydshenvisning:

Jer 42,14-17

Krydshenvisning:

Jer 6,16 18,12

Note:

Se til Jer 7,18.

Krydshenvisning:

Hos 2,7

Krydshenvisning:

4 Mos 30,11-13

Krydshenvisning:

Jer 31,28

Krydshenvisning:

Ez 29,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd