Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 29

Brevet til de landflygtige

Dette er det brev, profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de overlevende ældste blandt de landflygtige og til præsterne, profeterne og alle dem, som Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det skrev han, efter at kong Jekonja og kongemoderen havde forladt Jerusalem tillige med hofmændene, Judas og Jerusalems stormænd, håndværkerne og finsmedene. Han sendte brevet med Shafans søn El'asa og Hilkijas søn Gemarja, som blev sendt til babylonerkongen Nebukadnesar i Babylon af Judas konge Sidkija. Det lød: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon: Byg huse og bo i dem, plant haver og spis frugten fra dem; gift jer og få sønner og døtre, find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre! Bliv flere derovre, ikke færre! Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt. For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd; og hør ikke efter de drømme, de har; for de profeterer løgn for jer i mit navn; jeg har ikke sendt dem, siger Herren.

Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren; jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra.

I siger jo: »Herren har ladet profeter fremstå for os i Babylonien.«

Dette siger Herren om kongen, som sidder på Davids trone, og om alle dem, der bor i denne by, jeres landsmænd, som ikke måtte gå i landflygtighed sammen med jer; dette siger Hærskarers Herre: Nu sender jeg sværd, sult og pest mod dem, og jeg gør med dem som med de fordærvede figner, der er så dårlige, at de er uspiselige. Jeg forfølger dem med sværd, sult og pest, og jeg gør dem til rædsel for alle jordens riger, til forbandelse og til gru, til noget, man pifter hånligt ad, og til spot blandt alle de folk, jeg fordriver dem til, fordi de ikke ville høre efter mine ord, siger Herren. Jeg sendte mine tjenere, profeterne, til dem igen og igen, men de ville ikke høre, siger Herren. Men hør Herrens ord, alle I landflygtige, som jeg har sendt fra Jerusalem til Babylon!

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud, om Kolajas søn Akab og om Ma'asejas søn Sidkija, som profeterer løgn for jer i mit navn: Jeg giver dem i Babylons konge Nebukadnesars magt, og han skal dræbe dem, mens I ser på det. Alle de bortførte fra Juda, som er i Babylonien, skal bruge deres navn til forbandelse og sige: »Herren gøre dig som Sidkija og som Akab, som babylonerkongen ristede over ilden.« For de begik den nedrighed i Israel at hore med deres landsmænds hustruer, og i mit navn talte de løgneord, som jeg ikke havde befalet dem. Jeg ved det og kan bevidne det, siger Herren!

Truslen mod profeten Shemaja

Til Shemaja fra Nehelam skal du sige: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Du har i dit eget navn sendt brev til hele befolkningen i Jerusalem, til præsten Sefanja, Ma'asejas søn, og til alle præsterne, og skrevet: »Herren har gjort dig til præst i stedet for Jojada, for at du kan holde opsyn i Herrens tempel med alle, der er forrykte og profeterer i henrykkelse, og lægge dem i blok og halsjern. Hvorfor advarer du så ikke Jeremias fra Anatot, der profeterer i henrykkelse hos jer? For han har sendt bud til os her i Babylonien og sagt: Det varer længe! Byg huse, og bo i dem, plant haver, og spis frugten fra dem!«

Dette brev læste præsten Sefanja op for profeten Jeremias, og da kom Herrens ord til Jeremias: Send bud til alle de landflygtige, og sig: Dette siger Herren om Shemaja fra Nehelam: Shemaja har profeteret for jer, skønt jeg ikke har sendt ham, og han har fået jer til at sætte jeres lid til løgn. Derfor siger Herren: Jeg vil straffe Shemaja fra Nehelam og hans efterkommere. Ingen af hans slægt skal komme til at bo sammen med dette folk og opleve det gode, som jeg vil gøre for mit folk, siger Herren, for han har prædiket frafald fra Herren.

Krydshenvisning:

JerBr 1

Krydshenvisning:

2 Kong 24,14-15

Jer 13,18

Krydshenvisning:

Bar 1,11-12

Krydshenvisning:

Jer 14,14

Krydshenvisning:

Jer 14,14

Krydshenvisning:

Jer 25,11-13

Dan 9,2

JerBr 2

Krydshenvisning:

Zak 1,12-16

Krydshenvisning:

Sl 50,15

Krydshenvisning:

Jer 30,3

5 Mos 4,29

Es 55,6

Visd 1,2

Krydshenvisning:

Jer 30,3

5 Mos 4,29

Es 55,6

Visd 1,2

Jer 32,44

Krydshenvisning:

Jer 24,8-10

Krydshenvisning:

Jer 24,8-10

Krydshenvisning:

Jer 24,8-10

5 Mos 28,37

Krydshenvisning:

Jer 24,8-10

Jer 25,4

Krydshenvisning:

Jer 21,1

Krydshenvisning:

Hos 9,7

Krydshenvisning:

Jer 28,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd