Bibelen online

Apostlenes Gerninger Kapitel 28

Paulus på Malta

Da vi var frelst, fik vi at vide, at øen hed Malta. De indfødte viste os usædvanlig hjælpsomhed. De tændte bål og tog sig af os alle, for det var sat ind med regn og kulde. Paulus havde samlet en bunke kvas, og da han lagde den på bålet, krøb en slange ud på grund af varmen og bed sig fast i hans hånd. Da de indfødte så dyret hænge ned fra hans hånd, sagde de til hinanden: »Den mand er sikkert en morder, som retfærdighedens gudinde ikke giver lov til at leve, selv om han er frelst fra havet.« Men Paulus rystede dyret af i ilden og tog ingen skade. De indfødte ventede, at han ville svulme op eller pludselig falde død om; men da de havde ventet længe og så, at der ikke var sket noget med ham, slog de helt om og sagde, at han var en gud.

I nærheden af det sted havde øens fornemste mand, der hed Publius, en gård. Han tog venligt imod os, og vi var hans gæster i tre dage. Publius' far lå syg, plaget af feber og dysenteri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad og helbredte ham. Efter dette kom også de andre syge på øen og blev helbredt. De gav os mange æresbevisninger, og da vi sejlede derfra, forsynede de os med det, vi havde brug for.

Ankomsten til Rom

Tre måneder senere afsejlede vi med et skib fra Alexandria, som havde ligget ved øen vinteren over, og som førte Tvillingernes mærke. Vi løb ind til Syrakus og blev dér i tre dage. Vi lettede anker og nåede derfra til Regium. Dagen efter blev der søndenvind, og den følgende dag kom vi til Puteoli. Dér mødte vi nogle brødre, som indbød os til at blive hos dem i en uge. Og så nåede vi til Rom. Brødrene dér havde hørt om os og var kommet helt ud til Forum Appii og Tres Tabernæ for at møde os. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Og da vi var kommet ind til Rom, fik han tilladelse til at bo for sig selv sammen med den soldat, der skulle bevogte ham.

Paulus' forkyndelse i Rom

Tre dage senere sammenkaldte Paulus jødernes førende mænd. Da de var forsamlet, sagde han: »Brødre! Jeg har intet gjort imod folket eller imod fædrenes skikke, alligevel er jeg blevet udleveret fra Jerusalem til romerne som fange. Efter at de havde forhørt mig, ville de løslade mig, fordi jeg ikke var skyldig i noget, der kræver dødsstraf. Men jøderne gjorde indsigelse, og jeg blev nødt til at indanke min sag for kejseren, dog ikke fordi jeg havde noget at anklage mit folk for. Det er altså grunden til, at jeg har bedt om at måtte træffe jer og tale til jer; for jeg bærer denne lænke på grund af Israels håb.« De svarede: »Vi har ikke fået noget brev om dig fra Judæa, og der er heller ikke kommet nogen af vore brødre, som har fortalt eller sagt noget ondt om dig. Men vi ønsker at høre af din egen mund, hvad du har i sinde. For vi ved, at dette parti vækker modsigelse alle vegne.«

Efter at have aftalt en dag med ham kom der endnu flere til ham på hans bopæl; og fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og ud fra Moseloven og profeterne søgte han at overbevise dem om Jesus. Nogle blev overbevist af hans ord, men andre troede ikke. Under indbyrdes uenighed brød de op, og Paulus sagde det ene ord til dem: »Med rette har Helligånden ved profeten Esajas talt til jeres fædre og sagt:

Gå hen til dette folk, og sig:

I skal høre og høre, men intet fatte,

I skal se og se, men intet forstå.

For dette folks hjerte er dækket med fedt,

og med ørerne hører de tungt,

og deres øjne har de lukket til,

for at de ikke skal se med øjnene,

høre med ørerne og fatte med hjertet

og vende om, så jeg må helbrede dem.

Derfor skal I vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne; og de skal høre!« Da han havde sagt dette, gik jøderne bort under stor indbyrdes strid.

Paulus blev nu hele to år i sin lejede bolig og tog imod alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring.

Krydshenvisning:

ApG 27,26

Krydshenvisning:

2 Kor 11,27

Krydshenvisning:

Luk 10,19

Krydshenvisning:

ApG 14,11

Krydshenvisning:

ApG 27,3

Krydshenvisning:

ApG 25,8

Krydshenvisning:

ApG 26,32

Krydshenvisning:

ApG 25,11

Krydshenvisning:

ApG 23,6 26,6-7

Ef 6,20

Krydshenvisning:

Luk 2,34

ApG 24,14

Krydshenvisning:

ApG 26,22

Krydshenvisning:

ApG 17,4

Krydshenvisning:

Es 6,9-10

Matt 13,14-15

Krydshenvisning:

Es 6,9-10

Matt 13,14-15

Krydshenvisning:

ApG 13,46

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter.

Krydshenvisning:

Ef 6,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd