Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 6

Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. »Ær din far og din mor!« Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: »for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden.« Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen.

Guds fulde rustning

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det, som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

Slutning og fredsønske

Men for at også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tykikos, min kære broder, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan få besked om vore forhold, og for at han kan trøste jeres hjerter.

Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! Nåden være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv!

Krydshenvisning:

Sir 3,1-16

Ordsp 1,8

Krydshenvisning:

Sir 3,1-16

5 Mos 5,16

2 Mos 20,12

Mark 7,10

Matt 15,4

Krydshenvisning:

Sir 3,1-16

5 Mos 5,16

2 Mos 20,12

Ordsp 3,2

Krydshenvisning:

5 Mos 6,20-25

Krydshenvisning:

1 Tim 6,1-2

Tit 2,9-10

Krydshenvisning:

1 Tim 6,1-2

Tit 2,9-10

Krydshenvisning:

Matt 16,27

2 Kor 5,10

Krydshenvisning:

3 Mos 25,43

5 Mos 10,17

Rom 2,11

Krydshenvisning:

2 Tim 2,1

Krydshenvisning:

Visd 5,17-20

1 Pet 5,8-9

1 Thess 5,8

Krydshenvisning:

Visd 5,17-20

Ef 2,2

Kol 1,13

Krydshenvisning:

Visd 5,17-20

Krydshenvisning:

Visd 5,17-20

Es 11,5 59,17

1 Pet 1,13

Krydshenvisning:

Es 52,7

Rom 10,15

Krydshenvisning:

1 Pet 5,9

1 Joh 5,4

Krydshenvisning:

Es 59,17

1 Thess 5,8

Hebr 4,12

Åb 1,16

Krydshenvisning:

Luk 18,1

Rom 12,12

1 Thess 5,17

Jud 20

Krydshenvisning:

Kol 4,3-4

ApG 4,29

Krydshenvisning:

ApG 28,20 28,31

2 Kor 5,20

Krydshenvisning:

ApG 20,4

Kol 4,7-8

2 Tim 4,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd