Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 13

Lignelsen om sædemanden

Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen. Og store skarer flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte meget til dem i lignelser og sagde:

»Se, en sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget hundrede, noget tres og noget tredive fold. Den, der har ører, skal høre!«

Disciplene kom hen til ham og spurgte: »Hvorfor taler du til dem i lignelser?« Han svarede dem: »Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:

I skal høre og høre, men intet fatte,

I skal se og se, men intet forstå.

For dette folks hjerte er dækket med fedt,

og med ørerne hører de tungt,

og deres øjne har de lukket til,

for at de ikke skal se med øjnene,

høre med ørerne og fatte med hjertet

og vende om, så jeg må helbrede dem.

Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.

Så hør I da lignelsen om sædemanden. Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det; men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.«

Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sennepsfrøet og om surdejen

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så: Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem: Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml hveden i min lade.«

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret.«

Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet til dem undtagen i lignelser, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

Jeg vil åbne min mund med lignelser,

jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt.

Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem. Og hans disciple kom og bad ham: »Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken.« Han svarede: »Den, der sår den gode sæd, er Menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn, og fjenden, der såede det, er Djævelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre!

Lignelsen om skatten og om perlen og om voddet

Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.

Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Har I fattet alt dette?« De svarede: »Ja!« Da sagde han til dem: »Derfor: Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd.«

Jesus i Nazaret

Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra. Og han kom til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring og spurgte: »Hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?« Og de blev forarget på ham. Men Jesus sagde til dem: »En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og i sit hus.« Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

1 Kor 2,10

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Matt 25,29

Mark 4,25

Luk 19,26

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Jer 5,21

Mark 8,18

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Es 6,9-10

Joh 12,40

ApG 28,26-27

Rom 11,8

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Es 6,9-10

Joh 12,40

ApG 28,26-27

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Luk 10,23-24

Matt 16,17

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Luk 10,23-24

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Matt 6,19-34

1 Tim 6,9

Krydshenvisning:

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

Krydshenvisning:

Matt 3,12

Krydshenvisning:

Mark 4,30-32

Luk 13,18-19

Krydshenvisning:

Mark 4,30-32

Luk 13,18-19

Sl 104,12

Ez 17,23

Krydshenvisning:

Luk 13,20-21

Krydshenvisning:

Mark 4,33-34

Krydshenvisning:

Mark 4,33-34

Sl 78,2

Krydshenvisning:

Joh 8,44

1 Joh 3,8

Krydshenvisning:

Joel 4,13

Åb 14,15

Krydshenvisning:

Matt 24,31

Sef 1,3

Krydshenvisning:

Dan 3,6

Matt 8,12

Krydshenvisning:

Dom 5,31

Dan 12,3

Krydshenvisning:

Matt 19,21

Luk 14,33

Fil 3,7

Krydshenvisning:

Matt 22,10

Krydshenvisning:

Matt 25,32

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Matt 12,46

Joh 6,42

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Joh 4,44

Krydshenvisning:

Mark 6,1-6

Luk 4,16-30

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd