Bibelen online

Daniels Bog Kapitel 5

Skriften på væggen

Kong Belshassar holdt et stort gilde for sine tusind stormænd og drak vin sammen med dem. Under påvirkning af vinen befalede Belshassar, at man skulle hente de kar af guld og sølv, som hans far, Nebukadnesar, havde ført bort fra templet i Jerusalem, så kongen, hans stormænd, hans hustruer og medhustruer kunne drikke af dem. Karrene af guld og sølv, som man havde ført bort fra templet, Guds hus i Jerusalem, blev så hentet, og kongen, hans stormænd, hans hustruer og medhustruer drak af dem. Da de havde drukket vinen, lovsang de deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ og sten.

Pludselig viste der sig fingre af en menneskehånd; den skrev i kalken på kongepaladsets væg, over for lysestagen, og kongen så selv hånden, mens den skrev. Hans ansigt skiftede farve, hans tanker slog ham med rædsel, benene rystede under ham, og knæene slog mod hinanden. Kongen råbte med høj røst, at besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne skulle hentes. Og kongen sagde til Babylons vismænd: »Den, der kan læse denne skrift og tyde den for mig, skal klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredjemægtigste i riget.« Så kom alle kongens vismænd, men ingen af dem var i stand til at læse skriften og give kongen dens tydning. Kong Belshassar blev grebet af stor rædsel, og hans ansigt skiftede farve, mens hans stormænd stod rådvilde.

Da dronningen hørte, hvad kongen og hans stormænd havde sagt, kom hun ind i huset, hvor gildet blev holdt, og sagde: »Kongen leve evigt! Lad ikke dine tanker slå dig med rædsel, og dit ansigt skifte farve! I dit kongerige er der en mand, der har de hellige guders ånd i sig. I din fars dage viste det sig, at han besad skarpsindighed, indsigt og visdom som gudernes visdom, og ham gjorde din far, kong Nebukadnesar, til den øverste for mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne. Det har vist sig, at Daniel, som kongen gav navnet Beltshassar, besidder en fremragende ånd, forstand og indsigt, evnen til at tyde drømme, løse gåder og besvare vanskelige spørgsmål; lad nu Daniel blive kaldt ind, så han kan give tydningen.«

Derpå blev Daniel ført frem for kongen, og kongen spurgte Daniel: »Er du den Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, som min far, kongen, bragte med fra Juda? Jeg har hørt om dig, at du har gudernes ånd i dig, og at du besidder skarpsindighed, indsigt og fremragende visdom. Vismændene og besværgerne blev ført frem for mig for at læse denne skrift og give mig dens tydning; men ingen af dem var i stand til at tyde ordene. Nu har jeg hørt om dig, at du er i stand til at give tydninger og besvare vanskelige spørgsmål. Hvis du kan læse skriften og give mig dens tydning, skal du klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredjemægtigste i riget.« Daniel svarede kongen: »Dine gaver kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre! Men jeg vil læse skriften og give dig dens tydning, konge. Gud den Højeste gav din far, Nebukadnesar, kongedømme, magt, ære og herlighed. Alle folk, stammer og tungemål frygtede og skælvede for den magt, som han havde givet ham. For han kunne dræbe, hvem han ville, og han kunne lade leve, hvem han ville; han kunne ophøje, hvem han ville, og han kunne ydmyge, hvem han ville. Men da hans hjerte blev hovmodigt og hans ånd stolt og overmodig, blev han styrtet fra sin kongetrone, og hans ære blev taget fra ham. Han blev jaget bort fra mennesker, hans hjerte blev ligesom dyrenes, han havde sin bolig sammen med vildæslerne, han åd græs som oksen, og han fik væde fra himlens dug, indtil han forstod, at Gud den Højeste er hersker over det jordiske kongerige og kan sætte, hvem han vil, over det. Men du, hans søn Belshassar, har ikke ydmyget dit hjerte, selv om du vidste alt dette. Du har ophøjet dig over for himlens Herre, da du lod karrene fra hans hus hente, så du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer kunne drikke vin af dem. Du lovsang guderne af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten, som hverken kan se, høre eller forstå; men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. Derfor blev hånden udsendt fra ham og disse ord skrevet. Dette er de ord, der blev skrevet: mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne.«

Da befalede Belshassar, at Daniel skulle klædes i purpur og have en guldkæde om halsen. Og det blev bekendtgjort, at han skulle være den tredjemægtigste i riget.

Samme nat blev kaldæerkongen Belshassar dræbt, 6,1 og mederen Dareios overtog kongedømmet i en alder af 62 år.

Krydshenvisning:

Dan 1,2

2 Krøn 36,10

Ezra 1,7-11

Krydshenvisning:

Dan 4,5

Krydshenvisning:

Dan 1,17 4,6

Krydshenvisning:

Dan 1,6

Krydshenvisning:

Dan 2,37

Krydshenvisning:

Dan 4,28

Krydshenvisning:

Dan 2,21 4,22 4,29

Note:

Perés er en anden form af ordet ufarsín i v. 25.

Krydshenvisning:

Dan 2,48

TilfDan C,2

Krydshenvisning:

Dan 9,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd