Bibelen online

Daniels Bog Kapitel 4

Jeg, Nebukadnesar, levede trygt i mit hus, og jeg trivedes i mit palads. Da havde jeg et drømmesyn, som gjorde mig skrækslagen; de drømmebilleder, jeg havde på mit leje, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Jeg udstedte den befaling, at alle Babylons vismænd skulle føres frem for mig, så de kunne give mig drømmens tydning. Så kom mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne; jeg fortalte dem drømmen, men de kunne ikke give mig dens tydning.

Til sidst kom Daniel ind til mig, han som har fået navnet Beltshassar efter navnet på min gud, og som har de hellige guders ånd i sig, og jeg fortalte ham drømmen: »Beltshassar, du den øverste af mirakelmagerne! Jeg ved, at du har de hellige guders ånd i dig, og at ingen hemmelighed volder dig besvær. Her er de drømmesyner, jeg havde; fortæl mig tydningen. I de syner, der gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje, så jeg dette:

Der stod et træ midt på jorden,

og det var meget højt.

Træet blev stort og mægtigt

og så højt, at det nåede himlen

og kunne ses til jordens ende.

Dets løv var smukt, dets frugter mange,

det gav føde til alle.

Under det fandt jordens dyr skygge,

i dets grene boede himlens fugle,

og alt levende fik sin føde fra det.

I de syner, der gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje, så jeg dette: En vægter, en hellig, steg ned fra himlen, og han råbte med høj røst:

Fæld træet, hug grenene bort,

riv løvet af, spred frugterne!

Dyrene under det skal flygte,

fuglene flyve bort fra dets grene.

Men lad dets rodstub

stå tilbage i jorden

i en lænke af jern og kobber,

midt i markens græs.

Han skal få væde fra himlens dug

og med de vilde dyr få del i jordens planter.

Hans menneskehjerte skal forvandles,

han skal få et dyrehjerte.

Syv tider skal gå hen over ham.

Beslutningen er truffet af vægterne, sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den Højeste er hersker over det jordiske kongerige, og at han giver det, til hvem han vil, og kan sætte den ringeste blandt mennesker over det.

Dette drømmesyn har jeg, kong Nebukadnesar, haft, og du, Beltshassar, skal fortælle dets tydning. For ingen af vismændene i mit kongerige var i stand til at give mig tydningen; men du kan, fordi du har de hellige guders ånd i dig.«

Daniel, som havde fået navnet Beltshassar, stod et øjeblik forfærdet, og hans tanker slog ham med rædsel. Så sagde kongen: »Beltshassar, lad ikke drømmen og dens tydning slå dig med rædsel.« Men Beltshassar svarede: »Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens tydning dine modstandere! Træet, du så, som blev stort og mægtigt og så højt, at det nåede himlen, og som kunne ses over hele jorden, hvis løv var smukt, og hvis frugter var mange, som gav føde til alle, og som jordens dyr boede under, og hvis grene himlens fugle holdt til i, det er dig, konge! Du er blevet stor og mægtig; din magt er vokset, så den når himlen, og dit herredømme når til jordens ende. Du, konge, så en vægter, en hellig, stige ned fra himlen, og han sagde: Fæld træet og ødelæg det, men lad dets rodstub stå tilbage i jorden i en lænke af jern og kobber, midt i markens græs. Den skal få væde fra himlens dug og dele kår med de vilde dyr, indtil syv tider er gået hen over den. Tydningen er denne, konge, og det er den Højestes beslutning, at det skal ramme min herre kongen: Du skal jages bort fra mennesker og have din bolig hos de vilde dyr; du skal æde græs som oksen og få væde fra himlens dug; syv tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den Højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det, til hvem han vil. Når det blev sagt, at træets rodstub skulle lades tilbage, betyder det, at du får dit kongerige igen, så snart du forstår, at det er himlen, der er hersker. Derfor, konge, tag imod mit råd: Hør op med dine synder, og vær retfærdig, hør op med dine overtrædelser, og vær barmhjertig mod de hjælpeløse; så vil du kunne leve længe i tryghed.«

Alt dette ramte nu kong Nebukadnesar. Tolv måneder senere, da kongen vandrede rundt på taget af kongepaladset i Babylon, sagde han: »Dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed.« Næppe var ordene udgået af kongens mund, før der lød en røst fra himlen: »Det forkyndes dig, kong Nebukadnesar, at dit kongerige skal tages fra dig. Du skal jages bort fra menneskene og have din bolig hos de vilde dyr; du skal æde græs som oksen, og syv tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den Højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det, til hvem han vil.« I samme nu gik ordet i opfyldelse på Nebukadnesar: Han blev jaget bort fra mennesker, han åd græs som oksen og fik væde fra himlens dug, og hans hår blev så langt som ørnefjer, og hans negle blev som fuglekløer.

Da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnesar, mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den Højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt:

Hans herredømme er et evigt herredømme,

hans kongerige varer i slægt efter slægt,

og jordens beboere er for intet at regne.

Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere,

ingen kan hindre ham

og sige: »Hvad er det, du gør?«

I samme øjeblik fik jeg min forstand igen. Og al min herlighed og pragt vendte tilbage og kastede glans over mit kongedømme. Mine ministre og stormænd søgte mig igen, jeg blev genindsat i mit kongedømme, og jeg fik endnu større magt. Jeg, Nebukadnesar, lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge.

Krydshenvisning:

Dan 5,11 5,14

Krydshenvisning:

Ez 31,6

Krydshenvisning:

Dan 7,25 12,7

Krydshenvisning:

Dan 2,21

Visd 6,3

Krydshenvisning:

Dan 5,21

Krydshenvisning:

Ordsp 19,17

Krydshenvisning:

ApG 12,23

Krydshenvisning:

Dan 3,33

Krydshenvisning:

Es 40,17

Job 9,12

Visd 12,12

Krydshenvisning:

Luk 1,51

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd