Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 36

Storbønderne tog Josijas søn Joakaz og gjorde ham til konge i Jerusalem efter hans far.

Joakaz

Joakaz var treogtyve år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Men egypterkongen afsatte ham i Jerusalem og pålagde landet en bod på hundrede talenter sølv og en talent guld. Så gjorde egypterkongen hans bror Eljakim til konge over Juda og Jerusalem og ændrede hans navn til Jojakim. Men Neko tog hans bror Joakaz med til Egypten.

Jojakim

Jojakim var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne. Babylonerkongen Nebukadnesar drog op mod ham og lagde ham i lænker for at føre ham til Babylon. Nebukadnesar tog også nogle af karrene fra Herrens tempel med til Babylon og anbragte dem i sit tempel i Babylon.

Hvad der ellers er at fortælle om Jojakim, om de afskyelige ting, han gjorde, og det, der ramte ham, står i Israels og Judas Kongers Bog. Hans søn Jojakin blev konge efter ham.

Jojakin

Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder og ti dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Året efter sendte kong Nebukadnesar nogle folk, som førte ham til Babylon tillige med de kostbare kar fra Herrens tempel. Så gjorde han hans farbror Sidkija til konge over Juda og Jerusalem.

Sidkija og Judas undergang

Sidkija var enogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne. Han ydmygede sig ikke over for profeten Jeremias, som talte ord, der kom fra Herrens mund. Han gjorde tilmed oprør mod kong Nebukadnesar, der havde taget ham i ed ved Gud; han gjorde nakken stiv og hjertet hårdt og ville ikke vende om til Herren, Israels Gud. Alle de ledende præster og overhovederne for folket blev mere og mere troløse og fulgte alle folkeslagenes afskyelige skikke. Herrens tempel, som han havde helliget i Jerusalem, gjorde de urent. Herren, deres fædres Gud, sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig. Men de spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det. Han lod kaldæerkongen drage op mod dem, og han dræbte deres unge mænd med sværd i deres hellige tempel. Han skånede hverken ung mand og pige eller gammel og olding; alle gav han i hans magt. Alle karrene fra Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus og kongens og hans stormænds skatte, alt bragte han til Babylon. Så stak de ild på Guds hus og rev Jerusalems mur ned, og alle dens borge brændte de ned, så alle dens kostbare skatte blev ødelagt. Dem, der var undsluppet sværdet, førte han i eksil til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de, lige til perserkongen fik magten. Det skete, for at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbatter. Al den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået halvfjerds år.

Perserkongen Kyros' forordning om templets genopførelse

Men i perserkongen Kyros' første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt: »Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer af hele hans folk! Enhver skal drage derop!«

Krydshenvisning:

2 Kong 23,31-35

Krydshenvisning:

2 Kong 23,31-35

Krydshenvisning:

2 Kong 23,31-35

Jer 22,10-12

Krydshenvisning:

2 Kong 23,36-24,7

Krydshenvisning:

2 Kong 23,36-24,7

Jer 22,18

Krydshenvisning:

2 Kong 23,36-24,7

Ezra 1,7

Krydshenvisning:

2 Kong 23,36-24,7

Krydshenvisning:

2 Kong 24,8-17

Krydshenvisning:

2 Kong 24,8-17

1 Krøn 3,15

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Jer 37-38

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

5 Mos 18,9

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Jer 25,4

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

2 Krøn 30,10

Luk 20,10-12

ApG 7,52

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Neh 1,3

Jer 26,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Krydshenvisning:

2 Kong 24,18-25,21

Jer 52,1-30

Sir 49,6

Jer 25,11

3 Mos 26,34

Krydshenvisning:

Ezra 1,1-3

Jer 29,10

Es 44,28

Krydshenvisning:

Ezra 1,1-3

Jer 29,10

Es 44,28

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd