Bibelen online

Ezekiels Bog Kapitel 48

Dette er navnene på stammerne.

Yderst mod nord, i retning mod Hetlon, Lebo-Hamat, Hasar-Enan, med Damaskus' område mod nord i retning af Hamat, fra øst til vest: Dan, én lod. Ved siden af Dans område, fra øst til vest: Asher, én lod. Ved siden af Ashers område, fra øst til vest: Naftali, én lod. Ved siden af Naftalis område, fra øst til vest: Manasse, én lod. Ved siden af Manasses område, fra øst til vest: Efraim, én lod. Ved siden af Efraims område, fra øst til vest: Ruben, én lod. Ved siden af Rubens område, fra øst til vest: Juda, én lod. Ved siden af Judas område, fra øst til vest: den lod, du skal afgive til Herren, 25.000 alen bred og lige så lang som en af delene fra øst til vest. Midt i den skal helligdommen ligge. Den lod, I skal afgive til Herren, skal være 25.000 alen lang og 20.000 alen bred. Den hellige lod skal tilhøre følgende: Præsterne skal have et stykke, der i nord måler 25.000 alen, i vest 10.000 alen i bredde, i øst 10.000 alen i bredde, i syd 25.000 alen i længde, og Herrens helligdom skal ligge midt i det. Det skal tilhøre de hellige præster, sadokiderne, som varetog tjenesten for mig, og som ikke for vild, sådan som levitterne gjorde, dengang israelitterne for vild. Det skal være deres lod af det landområde, der er afgivet; det er højhelligt. Det grænser op til levitternes område. Levitterne skal have et stykke svarende til præsternes område, 25.000 alen i længde og 10.000 i bredde, i det hele 25.000 i længde og 20.000 i bredde. De må ikke sælge og ikke bytte væk af det, de må ikke overdrage det bedste af landet til andre, for det er helligt for Herren. Det stykke, der er tilbage, de 5.000 alen i bredde over for de 25.000, skal ikke være helligt; det skal tilhøre byen som bolig og græsmark. Byen skal ligge midt i det, og dette er dens mål: Nordsiden 4.500 alen, sydsiden 4.500 alen, østsiden 4.500 alen og vestsiden 4.500 alen. Byens græsmark skal være 250 alen i nord, 250 alen i syd, 250 alen i øst og 250 alen i vest. Resten ligger langs med den hellige lod, der er afgivet, 10.000 alen i øst og 10.000 alen i vest; afgrøden derfra skal være føde for dem, der arbejder i byen. De, som arbejder i byen, skal være fra alle Israels stammer. Den lod, der er afgivet, er kvadratisk, 25.000 alen gange 25.000 alen; I skal afgive den hellige lod sammen med byens ejendom. Resten skal tilhøre fyrsten, på begge sider af den hellige lod og af byens ejendom, langs med de 25.000 alen i øst, indtil østgrænsen, og langs med de 25.000 alen i vest, indtil vestgrænsen; det, der ligger langs med jordlodderne, skal tilhøre fyrsten. Den hellige lod med templets ejendom skal ligge i midten. Levitternes ejendom og byens ejendom skal ligge midt i det, der tilhører fyrsten, mellem Judas og Benjamins område; det skal tilhøre fyrsten.

Resten af stammerne: Fra øst til vest: Benjamin, én lod. Ved siden af Benjamins område, fra øst til vest: Simeon, én lod. Ved siden af Simeons område, fra øst til vest: Issakar, én lod. Ved siden af Issakars område, fra øst til vest: Zebulon, én lod. Ved siden af Zebulons område, fra øst til vest: Gad, én lod. Ved siden af Gads område, ved sydgrænsen mod syd, går grænsen fra Tamar til Meribat-Kadeshs vand langs bækken til Det Store Hav.

Dette er landet, som I skal fordele som ejendom til Israels stammer, og det er deres andele, siger Gud Herren.

Jerusalems tolv porte

Disse er udgangene i byen: Nordsiden måler 4.500 alen. Byens porte har navn efter Israels stammer. Der er tre porte mod nord: Rubens port: én; Judas port: én; Levis port: én. På østsiden, der er 4.500 alen, er der tre porte: Josefs port: én; Benjamins port: én; Dans port: én. Sydsiden måler 4.500 alen, og der er tre porte: Simeons port: én; Issakars port: én; Zebulons port: én. Vestsiden er 4.500 alen med tre porte: Gads port: én; Ashers port: én; Naftalis port: én. Hele vejen rundt måler byen 18.000 alen, og byen skal for fremtiden hedde: »Herren er her«.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Ez 45,1

Krydshenvisning:

Ez 40,46

Krydshenvisning:

Ez 45,7

Krydshenvisning:

Ez 45,7

Krydshenvisning:

Ez 47,19

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Krydshenvisning:

Åb 21,12-13

Ez 43,7

Es 60,14

Åb 21,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd