Bibelen online

Ezekiels Bog Kapitel 40

Det nye tempel

I det femogtyvende år efter at vi var blevet ført i eksil, ved nytår, på den tiende dag i måneden, i det fjortende år efter at byen var faldet, netop på denne dag kom Herrens hånd over mig og bragte mig derhen. I guddomssyner bragte han mig til Israel og stillede mig på et meget højt bjerg, og på det var der mod syd noget ligesom en bygning i en by. Da han havde bragt mig derhen, stod der en mand, der så ud, som var han af bronze. Han havde en hørsnor og en målestok i hånden, og han stod ved porten. Manden sagde til mig: »Menneske, brug dine øjne og dine ører, og læg mærke til alt, hvad jeg viser dig, for du er bragt herhen, for at jeg kan vise dig det. Fortæl Israels hus alt, hvad du ser!«

Der var en mur hele vejen rundt om templet. Manden havde en målestok på seks alen i hånden. – En alen er en almindelig alen og en håndsbredde. – Han målte murens bredde: ét mål, og dens højde: ét mål.

Han kom til porten, som vendte mod øst, og gik op ad trappen til den. Han målte portens tærskel: ét mål bred. Vagtrummet var ét mål bredt og ét mål dybt, og mellem vagtrummene var der fem alen. Tærskelen til portens forrum ind imod templet var ét mål. Han målte portens forrum: otte alen, og dens dørposter: to alen. Portens forrum vendte ind imod templet. Østporten havde tre vagtrum på hver side; de havde alle tre samme mål, og dørposterne på hver side havde samme mål. Han målte portåbningens bredde: ti alen; hele portens bredde var 13 alen. Foran vagtrummene på hver side var der en skranke på én alen, og vagtrummene var seks alen på hver led. Han målte bredden af port med vagtrum fra den ene ende af loftet til den anden: 25 alen; åbningerne lå over for hinanden. – Han opgjorde dørposterne til 60 alen frem til forgårdens dørpost og porten hele vejen rundt. – Fra portindgangens facade til facaden på portens forrum inderst var der 50 alen. Der var vinduer med gitterværk i vagtrummene indvendigt i porten hele vejen rundt, og ligeledes var der vinduer indvendigt i forrummet hele vejen rundt. På dørposterne var der palmetter.

Han førte mig ind i den ydre forgård. Der var nogle kamre, og der var lagt en brolægning hele vejen rundt i forgården; der var tredive kamre på brolægningen. Brolægningen lå langs siden af portene i hele deres længde. Det var den nedre brolægning. Han målte afstanden fra indersiden af den nedre port til ydersiden af den indre forgård: 100 alen – i øst og i nord.

Han målte længden og bredden af porten, som vendte mod nord i den ydre forgård. Dens vagtrum, tre på hver side, og dens dørposter og dens forrum havde samme mål, som de havde i den første port, 50 alen i længden og 25 alen i bredden. Forrummets vinduer og palmetter havde samme mål som i porten, der vendte mod øst. Ad syv trin gik man op til den, og dens forrum vendte indad. Der var en port til den indre forgård over for nordporten ligesom over for østporten, og han målte fra port til port: 100 alen.

Han førte mig mod syd. Der var en port mod syd, og han målte dens dørposter og dens forrum; det svarede til de foregående mål. Der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt som de foregående vinduer. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Trappen havde syv trin. Forrummet vendte indad, og der var palmetter på dørposterne på begge sider. Der var en port mod syd i den indre forgård. Han målte fra den port til sydporten: 100 alen.

Han førte mig ad sydporten ind i den indre forgård. Han målte sydporten; den svarede til de foregående mål. Dens vagtrum, dens dørposter og dens forrum havde samme mål som de foregående, og der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Der var forrum hele vejen rundt, 25 alen lange og fem alen brede. Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; der var palmetter på dens dørposter, og trappen havde otte trin.

Han førte mig ind i den indre forgård mod øst, og han målte porten; den svarede til de foregående mål. Dens vagtrum, dens dørposter og dens forrum svarede til de foregående mål, og der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; på dørposterne på begge sider var der palmetter, og trappen havde otte trin.

Han førte mig ind i nordporten og målte den; den svarede til de foregående mål. Der var vagtrum, dørposter og forrum, og der var vinduer i den hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; der var palmetter på dens dørposter på begge sider, og trappen havde otte trin.

I portens forrum var der en indgang til et kammer; dér skyllede man brændofferdyret. I portens forrum var der to borde på hver side til at slagte brændofferdyret, syndofferdyret og skyldofferdyret på. Ved siden, udenfor ved opgangen til portåbningen i nord, var der to borde, og på den anden side af portens forrum var der to borde, fire borde på hver side af porten, i alt otte borde; på dem slagtede man. De fire borde til brændofferdyret var af kvadersten, halvanden alen lange, halvanden alen brede og en alen høje; på dem lagde man de redskaber, man slagtede brændofferdyret og slagtofferdyret med. Hylder på en håndsbredde var gjort fast i bygningen hele vejen rundt, og på bordene skulle offerkødet ligge. I den indre forgård, uden for den indre port, var der to kamre, et på siden af nordporten, vendt mod syd, og et på siden af sydporten, vendt mod nord. Han sagde til mig: »Det kammer, som vender mod syd, er til de præster, som varetager tjenesten i templet, og det kammer, som vender mod nord, er til de præster, der varetager tjenesten ved alteret; det er sadokiderne, de levitter, som må komme nær til Herren og gøre tjeneste for ham.«

Han målte forgården; den var kvadratisk, 100 alen lang og 100 alen bred, og alteret stod foran templet.

Så førte han mig ind i templets forhal, og han målte forhallens dørposter: fem alen på begge sider. Portåbningens bredde var 14 alen, og væggene på begge sider af åbningen til forhallen var tre alen. Forhallen var 20 alen lang og 12 alen bred. Man gik op til den ad ti trin. Der var søjler ved dørposterne, én på hver side.

Krydshenvisning:

Ez 1,3

Krydshenvisning:

Zak 14,10

Åb 21,10

Krydshenvisning:

Ez 47,3

Åb 21,15

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Kong 6

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,34-41

Krydshenvisning:

Ez 43,13

Krydshenvisning:

1 Kong 7,21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.