Bibelen online

Ezekiels Bog Kapitel 43

Herren vender tilbage til templet

Han førte mig hen til porten, som vender mod øst. Og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed. Synet, jeg så, var som det syn, jeg så, da han kom for at ødelægge byen, og synerne var som det syn, jeg så ved floden Kebar, og jeg kastede mig ned. Og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vender mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og se, Herrens herlighed fyldte templet, og jeg hørte én tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig: Menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israelitterne til evig tid, og Israels hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent, hverken de eller deres konger, med deres hor og med ligene af deres døde konger. De lagde deres dørtærskel ved siden af min og deres dørstolper ved siden af mine, kun med en mur mellem mig og dem; og de gjorde mit hellige navn urent med deres afskyelige handlinger, så jeg tilintetgjorde dem i min vrede. Nu skal de fjerne deres hor og ligene af deres konger fra mig, så vil jeg bo iblandt dem til evig tid.

Du, menneske, fortæl Israels hus om templet, så de skammer sig over deres synder. De skal måle konstruktionen, og når de skammer sig over alt, hvad de har gjort, skal du gøre dem bekendt med templets plan og mål, dets udgange og dets indgange, alle planerne og alle forskrifterne og lovene for det. Skriv det ned, mens de ser på det, så de omhyggeligt kan følge alle lovene og forskrifterne for det.

Dette er loven om templet: På toppen af bjerget skal dets område hele vejen rundt være højhelligt. Sådan er loven om templet.

Brændofferalteret

Dette er alterets mål i alen. – En alen er en almindelig alen og en håndsbredde. – Der var en rende, en alen dyb og en alen bred, og kanten rundt langs dens rand var et fingerspand. Dette er alterets sokkel: Der var to alen fra renden i jorden til den nederste afsats, som var en alen bred. Der var fire alen fra den lille til den store afsats, og den var en alen bred. Ildstedet var fire alen højt, og fire horn ragede op fra ildstedet. Ildstedet var kvadratisk, 12 alen langt og 12 alen bredt på de fire sider, og afsatsen var 14 alen lang og 14 alen bred på de fire sider, og kanten rundt om den var en halv alen, og renden udenom var en alen. Trappen op til det var i øst.

Han sagde til mig: Menneske, dette siger Gud Herren: Dette er forskrifterne for alteret, når det skal bygges, for at man kan bringe brændoffer og stænke blod på det. Til levitpræsterne af Sadoks slægt, dem, som må komme nær til mig for at gøre tjeneste for mig, skal du give en tyrekalv til syndoffer, siger Gud Herren. Du skal tage noget af dens blod og komme det på alterets fire horn, på afsatsens fire hjørner og på kanten rundt om, så du renser alteret for synd og skaffer det soning. Derefter skal du tage syndoffertyren og brænde den på templets mønstringsplads uden for helligdommen. Den næste dag skal du bringe en lydefri gedebuk som syndoffer, og man skal rense alteret for synd, ligesom de rensede det for synd med tyren. Når du er færdig med at rense det for synd, skal du bringe en lydefri tyrekalv og en lydefri vædder fra småkvæget. Du skal ofre dem for Herrens ansigt, og præsterne skal kaste salt på dem og bringe dem som brændoffer til Herren. Hver dag i syv dage skal du ofre en syndofferbuk, og man skal ofre en lydefri tyrekalv og en lydefri vædder fra småkvæget. Syv dage skal man skaffe alteret soning og rense det og indvi det. Når de dage er gået, skal præsterne på den ottende dag og hver dag derefter bringe jeres brændofre og jeres måltidsofre på alteret, og jeg vil tage nådigt imod jer, siger Gud Herren.

Krydshenvisning:

Ez 1,28

Åb 18,1

Krydshenvisning:

Ez 1,4-28 10

Krydshenvisning:

Ez 10,19

Krydshenvisning:

2 Mos 40,34-35

1 Kong 8,10-11

Ez 8,3

Krydshenvisning:

Sl 132,7-8

Ez 48,35

Krydshenvisning:

Ez 8,7-18

Krydshenvisning:

Ez 40,47

2 Mos 27,1-8

Krydshenvisning:

Ez 40,47

2 Mos 27,1-8

Krydshenvisning:

Ez 40,47

2 Mos 27,1-8

Krydshenvisning:

Ez 40,47

2 Mos 27,1-8

Krydshenvisning:

Ez 40,47

2 Mos 27,1-8

Krydshenvisning:

3 Mos 1,5

Krydshenvisning:

Ez 40,46

3 Mos 4,1-12

Krydshenvisning:

Ez 40,46

3 Mos 4,1-12

Krydshenvisning:

Ez 40,46

3 Mos 4,1-12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd