Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 7

Perserkongen Artaxerxes' bemyndigelse af Ezra

Senere, i perserkongen Artaxerxes' regeringstid, drog Ezra, søn af Seraja, søn af Azarja, søn af Hilkija, søn af Shallum, søn af Sadok, søn af Akitub, søn af Amarja, søn af Azarja, søn af Merajot, søn af Zerakja, søn af Uzzi, søn af Bukki, søn af Abishua, søn af Pinehas, søn af Eleazar, søn af ypperstepræsten Aron – denne Ezra drog op fra Babylon. Han var skriftlærd, velbevandret i Moses' lov, som Herren, Israels Gud, havde givet. Kongen opfyldte alle hans ønsker, fordi Herren hans Guds hånd var over ham. Nogle af israelitterne og af præsterne, levitterne, sangerne, portvagterne og tempeltrællene drog op til Jerusalem i kong Artaxerxes' syvende regeringsår. Han kom til Jerusalem i den femte måned; det var i kongens syvende år. Han havde besluttet at bryde op fra Babylon den første dag i den første måned, og den første dag i den femte måned kom han til Jerusalem, for hans Guds gode hånd var over ham. For Ezra havde sat sig for at granske Herrens lov og følge den og lære Israel lov og ret.

Dette er en afskrift af den skrivelse, som kong Artaxerxes gav præsten Ezra, den skriftlærde, skriftlærd i Herrens bud og love for Israel:

»Artaxerxes, kongernes konge, til præsten Ezra, den skriftlærde, kyndig i himlens Guds lov: Jeg udsteder hermed befaling om, at enhver i mit kongerige, der hører til Israels folk, dets præster og levitter, og som ønsker at drage til Jerusalem, kan drage derhen sammen med dig, da du er sendt af kongen og hans syv rådgivere for at undersøge forholdene i Juda og Jerusalem ud fra din Guds lov, som du har i din hånd. Du skal tage det sølv og guld med, som kongen og hans rådgivere har givet til Israels Gud, der har sin bolig i Jerusalem, og alt det sølv og guld, du modtager i hele provinsen Babylon, tillige med de frivillige gaver, som folket og præsterne giver til deres Guds hus i Jerusalem. Så skal du samvittighedsfuldt for disse penge købe tyre, væddere og lam med tilhørende afgrødeofre og drikofre, og du skal ofre dem på alteret i jeres Guds hus i Jerusalem. Resten af sølvet og guldet kan du og dine brødre gøre med, som I finder det rigtigt efter jeres Guds vilje. Og karrene, som du har modtaget til tjenesten i din Guds hus, skal du aflevere for Guds ansigt i Jerusalem. Hvis der er andet, der behøves til din Guds hus, som det påhviler dig at betale, skal du få det fra de kongelige skatkamre.

Jeg, kong Artaxerxes, udsteder hermed en befaling til alle skatmestrene i provinsen Hinsides Floden: Alt, hvad præsten Ezra, skriftlærd i himlens Guds lov, kræver af jer, skal I yde ham fuldt ud, op til hundrede talenter sølv, hundrede kor hvede, hundrede bat vin, hundrede bat salvningsolie og så meget salt, der behøves. Alt, hvad himlens Gud befaler med hensyn til himlens Guds hus, skal udføres med omhu, for at ikke kongens og hans sønners kongerige skal rammes af vrede. Og I skal vide, at det ikke er tilladt at pålægge præsterne, levitterne, sangerne, portvagterne, tempeltrællene og andre, der gør tjeneste i dette Guds hus, skat, afgifter eller andre ydelser.

Du, Ezra, skal ud fra den Guds visdom, du er i besiddelse af, indsætte dommere og retshåndhævere til at dømme hele folket i provinsen Hinsides Floden, alle dem, der kender din Guds love; og dem, som ikke kender dem, skal I belære. Enhver, der ikke følger din Guds lov og kongens lov, over ham skal der samvittighedsfuldt fældes dom, enten henrettelse, forvisning, bøde eller fængsel.«

Lovet være Herren, vore fædres Gud, som gav kongen den tanke at smykke Herrens hus i Jerusalem, og som skaffede mig velvilje hos kongen og hans rådgivere og hos alle kongens mægtige stormænd. Fordi Herren min Guds hånd var over mig, fattede jeg mod og samlede nogle af Israels overhoveder; de skulle drage op sammen med mig.

Krydshenvisning:

Ezra 4,7

1 Krøn 5,39-40

Krydshenvisning:

Ezra 8,18 8,22

Neh 2,8

Note:

Teksten 7,12-26 er skrevet på aramaisk.

Krydshenvisning:

Ezra 6,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd