Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 8

Ezras rejse til Jerusalem

Dette er de overhoveder for fædrenehusene med deres registrerede, som sammen med mig drog op fra Babylon under kong Artaxerxes' regering: Af Pinehas' efterkommere: Gershom; af Itamars efterkommere: Daniel; af Davids efterkommere: Hattush, Shekanjas søn; af Par'oshs efterkommere: Zekarja; sammen med ham blev 150 mænd registreret; af Pahat-Moabs efterkommere: Eljo'enaj, Zerakjas søn; sammen med ham 200 mænd; af Zattus efterkommere: Shekanja, Jahaziels søn; sammen med ham 300 mænd; af Adins efterkommere: Ebed, Jonatans søn; sammen med ham 50 mænd; af Elams efterkommere: Jesaja, Ataljas søn; sammen med ham 70 mænd; af Shefatjas efterkommere: Zebadja, Mikaels søn; sammen med ham 80 mænd; af Joabs efterkommere: Obadja, Jehiels søn; sammen med ham 218 mænd; af Banis efterkommere: Shelomot, Josifjas søn; sammen med ham 160 mænd; af Bebajs efterkommere: Zekarja, Bebajs søn; sammen med ham 28 mænd; af Azgads efterkommere: Johanan, Katans søn; sammen med ham 110 mænd; af Adonikams efterkommere, de sidste: deres navne var Elifelet, Je'iel og Shemaja; sammen med dem 60 mænd; af Bigvajs efterkommere: Utaj og Zabbud; sammen med dem 70 mænd.

Jeg samlede dem ved floden, der løber ud i Ahava. Dér lå vi i lejr i tre dage. Jeg gennemgik lægfolket og præsterne, men fandt ingen levitter dér. Så sendte jeg bud efter overhovederne Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zekarja og Meshullam og efter lærerne Jojarib og Elnatan, og jeg befalede dem at gå til Iddo, overhovedet over stedet Kasifja. Jeg lagde dem de ord i munden, de skulle sige til Iddo og hans brødre, der boede på stedet Kasifja, at de skulle sende os nogle mænd, der kunne gøre tjeneste i vor Guds hus. Og fordi vor Guds gode hånd var over os, sendte de os af efterkommerne efter Makli, søn af Levi, søn af Israel, en klog mand, Sherebja, sammen med hans sønner og brødre, 18 mand, og af Meraris efterkommere Hashabja sammen med hans bror Jesaja og deres sønner, 20 mand, og af tempeltrællene, som David og stormændene havde stillet til tjeneste for levitterne, 220 tempeltrælle, alle sammen udpeget med navns nævnelse.

Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele. Jeg havde nemlig skammet mig for at anmode kongen om ryttere til at hjælpe os mod fjenden undervejs, for vi havde sagt til kongen: »Vor Guds hånd hviler beskyttende over alle, der søger ham; men hans mægtige vrede er over alle, der svigter ham.« Vi fastede, og vi bad vor Gud om det, og han bønhørte os.

Så udvalgte jeg tolv af de ledende præster samt Sherebja og Hashabja og sammen med dem ti af deres brødre. Jeg vejede sølvet, guldet og karrene af til dem, den afgift til vor Guds hus, som kongen, hans rådgivere og hans stormænd og alle de israelitter, der befandt sig der, havde ydet. Jeg vejede af og gav dem 650 talenter sølv og 100 sølvkar til to talenter samt 100 talenter guld, tyve guldbægre til 1000 darejker og to kar af fin gul bronze, så kostbare som guld. Jeg sagde til dem: »I er helliget Herren, og karrene er helliget; sølvet og guldet er en frivillig gave til Herren, jeres fædres Gud. Våg over det og vogt det, indtil I får det afvejet for de ledende præster og levitter og for overhovederne for Israels fædrenehuse i Jerusalem, i kamrene i Herrens tempel.« Så tog præsterne og levitterne imod det afvejede sølv og guld og karrene for at bringe det til Jerusalem, til vor Guds hus.

Den tolvte dag i den første måned brød vi op fra floden Ahava for at drage til Jerusalem. Vor Guds hånd var over os; han reddede os fra fjender og røvere undervejs. Vi kom til Jerusalem, og dér hvilede vi ud i tre dage. Den fjerde dag vejede vi i vor Guds hus sølvet og guldet og karrene af og gav det til Meremot, præsten Urijas søn; sammen med ham var Eleazar, Pinehas' søn, og sammen med dem var levitterne Jozabad, Jeshuas søn, og Noadja, Binnujs søn. Det hele blev gennemgået efter tal og vægt, og samtidig blev den samlede vægt skrevet op.

De, der kom fra fangenskab og havde været i landflygtighed, bragte brændofre til Israels Gud: 12 tyre for hele Israel, 96 væddere, 77 lam og 12 syndofferbukke. Det var alt sammen et brændoffer til Herren.

Så overgav de kongens forordninger til kongens satrapper og statholdere i provinsen Hinsides Floden, og de gav både folket og Guds hus deres støtte.

Krydshenvisning:

Ezra 7,1 7,7

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

1 Krøn 3,22

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 2,3-15

Krydshenvisning:

Ezra 7,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,2

Neh 7,60

Krydshenvisning:

2 Krøn 20,3

Krydshenvisning:

Ezra 7,6

Krydshenvisning:

Ezra 78-9

Krydshenvisning:

Ezra 6,17

Krydshenvisning:

Ezra 4,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd