Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 42

Flugten til Egypten

Alle hærførerne og Johanan, Kareas søn, og Jezanja, Hoshajas søn, og hele folket fra den mindste til den største, kom hen til profeten Jeremias og sagde: »Vi bønfalder dig om at bede til Herren din Gud for alle os, der er tilbage. Som du selv ser, er vi kun få tilbage af de mange, der var. Herren din Gud skal sige os, hvilken vej vi skal følge, og hvad vi skal gøre.« Profeten Jeremias svarede: »Ja, jeg vil bede til Herren jeres Gud, som I ønsker, og alt, hvad Herren svarer jer, vil jeg fortælle jer uden at holde noget tilbage for jer.« De sagde til Jeremias: »Herren skal være et sanddru og troværdigt vidne imod os, hvis vi ikke handler efter hvert ord, Herren din Gud sender til os gennem dig. Hvad enten det er godt eller dårligt, vil vi adlyde Herren vor Gud, som vi sender dig til. Det vil gå os godt, når vi adlyder Herren vor Gud.«

Ti dage senere kom Herrens ord til Jeremias. Han tilkaldte Johanan, Kareas søn, og alle hærførerne, der var sammen med ham, og hele folket fra den mindste til den største og sagde til dem: Dette siger Herren, Israels Gud, som I sendte mig til, for at jeg skulle bønfalde ham for jer: Hvis I bliver boende her i landet, vil jeg bygge jer op og ikke jævne jer med jorden, jeg vil plante jer og ikke rykke jer op med rode, for jeg fortryder den ulykke, jeg har bragt over jer. I skal ikke frygte babylonerkongen, som I nu gør. Frygt ham ikke, siger Herren, for jeg er med jer, jeg frelser jer og redder jer ud af hans hånd. Jeg vil vise jer barmhjertighed, så han forbarmer sig over jer og lader jer vende tilbage til jeres jord. Men hvis I er ulydige mod Herren jeres Gud og siger: »Vi vil ikke blive her i landet! Nej, vi vil drage til Egypten, hvor vi ikke kommer til at opleve krig og høre lyden af krigshorn og lide sult; dér vil vi bo«, så hør nu Herrens ord, I judæere, der er tilbage! Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Hvis I virkelig sætter jer for at drage til Egypten og bo der som fremmede, skal sværdet, I frygter, nå jer i Egypten, og sulten, I er bange for, skal indhente jer i Egypten, og dér skal I dø. Alle de mænd, som sætter sig for at drage til Egypten for at bo der som fremmede, skal dø ved sværd, sult og pest. Ingen af dem skal overleve eller undslippe den ulykke, jeg bringer over dem. For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Som min vrede og harme vældede frem mod Jerusalems indbyggere, sådan skal min harme vælde frem mod jer, når I kommer til Egypten. I skal blive til besværgelse og gru, til forbandelse og spot, og I skal aldrig mere få dette sted at se.

Herren har talt til jer judæere, der er tilbage. Drag ikke til Egypten! I skal vide, at jeg har advaret jer i dag. I fører jer selv vild. I har sendt mig til Herren jeres Gud og sagt: Bed til Herren vor Gud for os! Fortæl os alt, hvad Herren vor Gud siger, så vil vi gøre det. Jeg har fortalt jer det i dag, men I adlyder ikke Herren jeres Gud og det, han har sendt til jer gennem mig. Nu skal I vide, at I skal dø ved sværd, sult og pest på det sted, hvor I agter at slå jer ned som fremmede.

Krydshenvisning:

Jer 37,3

Es 37,4

Krydshenvisning:

2 Mos 19,8

Krydshenvisning:

Jer 1,10

Krydshenvisning:

Jer 29,17-18

Krydshenvisning:

Jer 29,17-18

Krydshenvisning:

Jer 29,17-18

Krydshenvisning:

Jer 29,17-18

Krydshenvisning:

Jer 29,17-18

Krydshenvisning:

Jer 24,9

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.