Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 52

Sidkija og Judas undergang

Sidkija var enogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital og var datter af Jirmeja fra Libna. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Jojakim.

Det var på grund af Herrens vrede, det gik Jerusalem og Juda sådan. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt.

Sidkija gjorde oprør mod babylonerkongen. I Sidkijas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, drog babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær mod Jerusalem, og de belejrede den. De byggede angrebsramper omkring den, og byen var under belejring til kong Sidkijas ellevte regeringsår. På den niende dag i den fjerde måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne, blev byens mur gennembrudt; skønt kaldæerne havde omringet byen, lykkedes det om natten alle krigerne at flygte ud af byen gennem porten mellem de to mure, der var oven for kongens have, og de tog retning mod Araba-lavningen. Men kaldæernes hær satte efter kong Sidkija og indhentede ham på Jerikosletten, da hele hans hær havde forladt ham og var blevet spredt. De greb kongen og førte ham til Ribla i Hamats land, hvor babylonerkongen fældede dom over ham. Babylonerkongen lod Sidkijas sønner halshugge for øjnene af ham, og også alle Judas stormænd blev halshugget i Ribla. Han stak øjnene ud på Sidkija, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon, hvor han satte ham i forvaring, og dér var han til sin dødsdag.

På den tiende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom Nebuzar'adan, chefen for livvagten, som var i babylonerkongens tjeneste, til Jerusalem. Han stak ild på Herrens tempel og kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned. Alle murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten, Nebuzar'adan, førte nogle af de fattigste i befolkningen og resten af dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til babylonerkongen, og resten af håndværkerne i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lod han blive tilbage til at arbejde i vingårdene og på markerne.

Bronzesøjlerne i Herrens tempel og vognstellene og bronzehavet i Herrens tempel slog kaldæerne i stykker, og de bragte al bronzen til Babylon. Askespandene, skovlene, knivene, stænkeskålene, skålene og alle de bronzeredskaber, som man brugte i tempeltjenesten, tog de med. Og chefen for livvagten tog bægrene, fyrbækkenerne, stænkeskålene, askespandene, lysestagerne, skålene og offerskålene, alt, hvad der var af guld og sølv. De to søjler, Havet med de tolv bronzeokser under og vognstellene, som kong Salomo havde lavet til Herrens tempel, alle disse ting indeholdt så meget bronze, at det ikke kunne vejes. Søjlerne: Den ene søjle var atten alen høj og havde en omkreds på tolv alen; den var hul, og den var fire fingre tyk, og søjlehovedet på den var af bronze; det var fem alen højt, der var fletværk og granatæbler rundt på søjlehovedet. Alt var af bronze. På samme måde var den anden søjle. Der var seksoghalvfems granatæbler, der hang frit; der var i alt hundrede granatæbler rundt om fletværket.

Chefen for livvagten tog ypperstepræsten Seraja og andenpræsten Sefanja og de tre dørvogtere til fange. Fra byen tog han den hofmand til fange, som havde tilsyn med krigerne, og syv mænd blandt kongens nærmeste rådgivere, som endnu var i byen, og desuden udskrivningschefen, som udskrev folk i landet til krigstjeneste, og tres af storbønderne, som var i byen. Dem tog chefen for livvagten Nebuzar'adan med sig og førte dem til babylonerkongen i Ribla. Han henrettede dem i Ribla i Hamats land. Sådan blev judæerne ført i eksil fra deres land.

Dette er tallet på de folk, som Nebukadnesar førte i eksil: i det syvende år 3023 judæere, i hans attende år 832 personer fra Jerusalem, i hans treogtyvende år førte chefen for livvagten, Nebuzar'adan, 745 judæere i eksil, i alt 4600 personer.

Benådningen af Jojakin

I det syvogtredivte år efter at Judas konge Jojakin var blevet ført i eksil, på den femogtyvende dag i den tolvte måned i det år, da Evil-Merodak blev babylonernes konge, benådede han Judas konge Jojakin og førte ham ud af fængslet. Han behandlede ham godt og gav ham en plads højere oppe end de andre konger, som var hos ham i Babylon. Jojakin aflagde sin fangedragt, og hele resten af sit liv spiste han ved babylonerkongens bord; så længe han levede, fik han sit daglige underhold af babylonerkongen dag efter dag lige til sin dødsdag.

Note:

Teksten 52,1-27.31-34 forekommer med få afvigelser også i 2 Kong 24,18-25,21.27-30.

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Jer 32,5

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Jer 27,19-22

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

1 Kong 7,15-37

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

1 Kong 7,15-37

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

1 Kong 7,15-37

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

1 Kong 7,15-37

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

1 Kong 7,15-37

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd