Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 7

Salomos palads

Sit palads byggede Salomo på tretten år; så havde han fuldført hele sit palads. Han byggede Libanonskovhuset, hundrede alen langt, halvtreds alen bredt og tredive alen højt, med fire rækker af cedertræssøjler og cedertræsbjælker oven på søjlerne. Der var lagt cedertræsloft oven på bjælkerne, som hvilede på de femogfyrre søjler, femten i hver række. Der var tre rækker indramninger, og åbning sad over for åbning tre gange. Alle åbninger havde fire indhak i rammen, tre gange over for hinanden. Han lavede søjlehallen, halvtreds alen lang og tredive alen bred, og en forhal foran den med søjler og en gesims foran. Han lavede tronhallen, hvor han holdt rettergang, domshallen, så den var dækket med cedertræ fra gulvet til loftsbjælkerne. Huset, hvor han selv boede, i den anden gård inden for søjlehallen, var udført på samme måde, og til Faraos datter, som Salomo havde giftet sig med, lavede han et hus, der svarede til denne søjlehal. Alle disse bygninger var af kostbare sten, i kvaderstens mål, der var tilsavede såvel på indersiden som på ydersiden lige fra grunden til gesimsen, også på ydersiden ud mod den store forgård. Fundamentet var kostbare sten, store sten på ti og otte alen, og ovenpå var der kostbare sten i kvaderstens mål og cedertræ. Den store forgård hele vejen rundt havde tre skifter kvadersten og et skifte cedertræsbjælker. Det gjaldt også den indre forgård til Herrens tempel og til husets forhal.

Udstyret til templet

Kong Salomo sendte bud efter Hiram fra Tyrus. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, hans far var fra Tyrus og havde været kobbersmed; han var fuld af visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags bronzearbejde. Han kom til kong Salomo og udførte alt arbejde for ham.

Han formede de to bronzesøjler; hver af dem var atten alen høj og havde en omkreds på tolv alen; de var hule, og de var fire fingre tykke. Han lavede to søjlehoveder, støbt i bronze, til at sætte på toppen af søjlerne; hvert søjlehoved var fem alen højt. Til søjlehovederne på toppen af søjlerne var der fletninger, fletværk, kvaster og kædeværk, syv til hvert søjlehoved. Han lavede granatæblerne, to rækker hele vejen rundt oven på den ene fletning, som skulle dække søjlehovederne på toppen af søjlerne, og på samme måde gjorde han ved det andet søjlehoved. – Søjlehovederne, som var på toppen af søjlerne i forhallen var af lotus-form; de var fire alen. – Og der var søjlehoveder ovenfor, oven på de to søjler igen, oven for vulsten, som var på den anden side af fletningen, og der var to hundrede granatæbler i rækker hele vejen rundt på det andet søjlehoved. Han stillede søjlerne op ved templets forhal. Han stillede den højre søjle op og kaldte den Jakin; og den venstre søjle stillede han op og kaldte den Boaz. Øverst på søjlerne var der lotus-værk. Dermed var arbejdet med søjlerne færdigt.

Så støbte han Havet, ti alen fra kant til kant, cirkelrundt; det var fem alen højt, og det målte tredive alen i omkreds. Under kanten var der blomsterknopper hele vejen rundt; de sad i en kreds hele vejen rundt om Havet, ti på en alen; blomsterknopperne sad i to rækker, støbt i ét med Havet. Det stod på tolv okser, tre vendte mod nord, tre mod vest, tre mod syd og tre mod øst; Havet stod oven på dem, og deres bagkroppe vendte indad. Det var en håndsbredde tykt, dets kant var lavet som kanten af et lotusblomst-bæger; det rummede to tusind bat.

Han lavede ti vognstel i bronze; hvert stel var fire alen langt, fire alen bredt og tre alen højt. Stellene var konstrueret således: Der var lister på dem, og lister mellem tværribberne; på listerne mellem tværribberne var der løver, okser og keruber, ligeledes på tværribberne; over og under løverne og okserne var der spiraler i udhamret arbejde. På hvert stel var der fire bronzehjul med bronzeaksler. Dets fire fødder havde skråstivere neden for bækkenet; skråstiverne var støbt fast. På hver side af dem var der spiraler. Åbningen var i form af en krans, der ragede en alen op, den var cirkelrund med et fodstykke på halvanden alen; også på den var der relieffer. Listerne var firkantede, ikke runde. Der var fire hjul under listerne, og hjullejerne sad på stellet. Hvert hjul var halvanden alen højt. Hjulene var lavet som vognhjul; alle lejer, fælge, eger og nav var støbt. Der gik fire skråstivere til de fire hjørner på hvert stel; skråstiverne gik i ét med stellet. Oven på stellet var der et cirkelrundt fodstykke på en halv alen, og oven på stellet gik holderne og listerne i ét med det. På siderne af holderne og listerne indgraverede han keruber, løver og palmetter i de bare felter med spiraler hele vejen rundt. Således lavede han de ti stel, alle støbt på samme måde, i samme mål og form. Og han lavede ti bronzebækkener; hvert bækken rummede fyrre bat og målte fire alen. Der var et bækken på hvert af de ti stel. Han stillede stellene op, fem ved templets sydside og fem ved templets nordside. Havet stillede han ved templets sydside, i sydøst.

Hiram lavede askespandene, skovlene og stænkeskålene. Dermed havde Hiram færdiggjort alt det arbejde, han skulle lave for kong Salomo til Herrens tempel: to søjler, to vulster til søjlehovederne på toppen af søjlerne, de to fletninger til at dække de to vulster på søjlehovederne på toppen af søjlerne, de fire hundrede granatæbler til de to fletninger, to rækker granatæbler i hver fletning til at dække de to vulster på søjlehovederne, som var oven på søjlerne; de ti vognstel og de ti bækkener på stellene; Havet og de tolv okser under Havet; askespandene, skovlene, stænkeskålene og alle de redskaber, som Hiram lavede i poleret bronze for kong Salomo til Herrens tempel. I Jordandalen, i den faste lerjord mellem Sukkot og Saretan, lod kongen dem støbe. Salomo bragte alle tingene på plads; på grund af den meget store mængde blev vægten af bronzen ikke beregnet.

Salomo lavede alle genstandene i Herrens tempel: guldalteret og guldbordet, som skuebrødene lå på, lysestagerne, de fem til højre og de fem til venstre foran det inderste rum, i rent guld, blomsten, lamperne og tængerne af guld, bægrene, knivene, stænkeskålene, skålene og fyrbækkenerne af rent guld, panelerne i dørene til inderrummet, det Allerhelligste, og i dørene til tempelhallen, af guld.

Da alt det arbejde, kong Salomo udførte til Herrens tempel, var færdigt, bragte Salomo sin far Davids helliggaver, sølvet, guldet og karrene og lagde dem i skatkamrene i Herrens tempel.

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10

Krydshenvisning:

Es 22,8

Krydshenvisning:

1 Kong 3,1

Krydshenvisning:

1 Kong 6,36

Krydshenvisning:

2 Krøn 2,12-13

2 Krøn 2,12-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 2,12-13

2 Mos 31,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

2 Kong 25,13 25,16-17

Jer 52,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Note:

Havet er det samme som bronzehavet, jf. 2 Kong 25,13.

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Jer 52,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

2 Mos 30,17-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

2 Mos 27,3

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

1 Kong 7,15 7,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

1 Kong 7,27-38

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

1 Kong 7,23-26

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

1 Kong 7,40

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

2 Mos 25,31-40

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,15-5,1

2 Sam 8,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd