Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 39

Jerusalems fald og kong Sidkijas flugt

I Judas konge Sidkijas niende regeringsår, i den tiende måned, kom babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær til Jerusalem og belejrede den. I Sidkijas ellevte regeringsår, på den niende dag i den fjerde måned, blev byens mur gennembrudt, og alle babylonerkongens stormænd kom og tog sæde i Midterporten: hærføreren Nergal-Sareser fra Sin-Magir, hofchefen Nebo-Sarsekim og alle babylonerkongens øvrige stormænd.

Da Judas konge Sidkija og alle krigerne så det, lykkedes det dem om natten at flygte ud af byen gennem kongens have og gennem porten mellem de to mure, og de tog retning mod Araba-lavningen. Men kaldæernes hær satte efter dem og indhentede Sidkija på Jerikosletten. De tog ham og førte ham til Ribla i Hamats land, hvor babylonerkongen Nebukadnesar fældede dom over ham. Babylonerkongen lod Sidkijas sønner halshugge i Ribla for øjnene af ham. Også alle de fornemme fra Juda lod babylonerkongen halshugge. Han stak øjnene ud på Sidkija og lagde ham i lænker for at føre ham til Babylon.

Kaldæerne brændte kongens palads og folks huse ned, og murene om Jerusalem rev de ned. Chefen for livvagten, Nebuzar'adan, førte dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til ham, og dem, der var tilbage, i eksil til Babylon. Kun nogle af de fattige, der ikke ejede noget som helst, lod Nebuzar'adan blive tilbage i Juda, og samtidig gav han dem vingårde og marker.

Jeremias slutter sig til statholderen Gedalja

Gennem chefen for livvagten, Nebuzar'adan, befalede babylonerkongen Nebukadnesar om Jeremias: »Tag ham, og pas på ham! Gør ham ikke noget ondt, men gør alt det for ham, som han beder dig om!« Chefen for livvagten Nebuzar'adan, hofchefen Nebushazban, hærføreren Nergal-Sareser og alle babylonerkongens embedsmænd sendte derfor bud efter Jeremias i vagtgården. De overgav ham til Gedalja, Ahikams søn, Shafans sønnesøn, for at han skulle bringe ham hjem. Så boede Jeremias frit blandt folk.

Mens Jeremias sad indespærret i vagtgården, kom Herrens ord til ham: »Gå hen og sig til nubieren Ebed-Melek: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Jeg vil lade mine ord mod denne by gå i opfyldelse til dens ulykke, ikke til dens lykke, og det skal ske for øjnene af dig på den dag. Men dig redder jeg på den dag, siger Herren, så du ikke bliver givet i hænderne på de mænd, du gruer for. Jeg lader dig undslippe, så du ikke falder for sværdet. Du skal få livet som bytte, fordi du stolede på mig, siger Herren.«

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 52,4-16

2 Kong 25,1-12

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 40,5-6

Krydshenvisning:

Jer 38,7

Krydshenvisning:

Jer 38,7

Krydshenvisning:

Jer 38,7

Krydshenvisning:

Jer 38,7

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd