Bibelen online

Judits Bog Kapitel 5

Holofernes sammenkalder til krigsråd

Da Holofernes, den øverstbefalende over assyrerhæren, fik underretning om, at israelitterne havde forberedt sig til krig, lukket bjergpassene, befæstet alle de højeste bjergtoppe og anbragt spærringer på sletterne, blev han rasende. Han tilkaldte alle de ledende i Moab, hærførerne i Ammon og alle satrapper i kystlandet og sagde til dem: »Fortæl mig, I kana'anæere: Hvad er det for et folk, der lever i bjerglandet? Hvad er det for byer, de bor i? Hvor stor er deres hær? Hvori består deres magt og deres styrke? Hvem hersker som konge over dem og leder deres hær? Og hvorfor har de i modsætning til alle andre, der lever i vest, nægtet at komme og møde mig?«

Akiors tale og tilhørernes reaktion

Akior, der var anfører for alle ammonitterne, svarede ham: »Herre, lyt til ordene fra din tjeners mund! Jeg vil fortælle dig sandheden om det folk, som bor i bjerglandet her i nærheden, og ingen løgn vil udgå af din tjeners mund. Dette folk nedstammer fra kaldæerne. De boede først som fremmede i Mesopotamien, fordi de ikke ville følge de samme guder som deres fædre i Kaldæa. De havde forladt deres forfædres vej og tilbedt himlens Gud, den Gud, de havde lært at kende, og de var blevet drevet bort fra kaldæernes guder og var flygtet til Mesopotamien, og dér boede de som fremmede i lang tid. Så bød deres Gud dem at forlade det land, hvor de boede som fremmede, og gå til Kana'ans land, og dér slog de sig ned og blev rige på guld og sølv og store kvægflokke. Men da hungersnøden hærgede i hele Kana'ans land, drog de ned til Egypten, og dér boede de som fremmede, så længe de kunne skaffe sig underhold. Her blev de til en så stor mængde, at der ikke var tal på dem. Så vendte Egyptens konge sig imod dem. Med list pålagde egypterne dem hårdt arbejde med tegl, ydmygede dem og gjorde dem til trælle. Da råbte de til deres Gud, og han slog hele Egypten med plager, som der ikke var nogen hjælp mod; så fordrev egypterne dem. Gud lod Det Røde Hav udtørre foran dem, og han førte dem til Sinaj og Kadesh-Barnea. De fordrev alle dem, der boede i ørkenen, og bosatte sig i amoritternes land. Med våbenmagt udryddede de alle indbyggerne i Heshbon, og efter at være gået over Jordan tog de hele bjerglandet i besiddelse. De fordrev kana'anæerne, perizzitterne, jebusitterne, sikemitterne og alle girgashitterne, og dér boede de så i lang tid.

Så længe de ikke syndede mod deres Gud, gik det dem godt, for den Gud, der er med dem, hader uret. Men da de forlod den vej, han havde vist dem, led de tilintetgørende nederlag i mange krige og blev ført som fanger til et fremmed land. Deres Guds tempel blev jævnet med jorden, og deres byer blev erobret af fjenderne. Men efter at de nu er vendt om til deres Gud, er de kommet tilbage fra den landflygtighed, de levede i, og de har fået Jerusalem i eje, hvor deres helligdom ligger, og har bosat sig i bjerglandet, som var ubeboet. Og nu, hersker og herre, hvis dette folk gør sig skyldig i en forseelse, og de synder mod deres Gud, da vil vi få at se, at det vil bringe dem til fald, og vi kan drage op og angribe dem. Men hvis der ikke sker lovbrud i folket, skal min herre lade dem være, for at ikke deres Herre og Gud skal komme dem til undsætning, så vi bliver til spot for hele verden.«

Da Akior havde sagt alt det, lød der en murren i skaren, som stod omkring teltet, og Holofernes' officerer og alle, der boede i kystlandet og i Moab, sagde, at han skulle hugges ned. »Vi er nemlig ikke bange for nogle israelitter,« sagde de; »de er jo et folk, der mangler kraft og styrke til hård kamp. Derfor vil vi drage op mod dem, hersker Holofernes, og de skal blive ædt op af hele din hær.«

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Jos 24,2-15

Neh 9,7-25

ApG 7,2-45

Krydshenvisning:

Neh 9,26-31

Krydshenvisning:

Neh 9,26-31

Krydshenvisning:

Neh 9,26-31