Bibelen online

Sefanias' Bog Kapitel 1

Herrens ord, som kom til Sefanias, søn af Kushi, søn af Gedalja, søn af Amarja, søn af Hizkija, dengang Josija, Amons søn, var konge i Juda.

Dommen over Juda og Jerusalem

Jeg udrydder alt fra jordens overflade,

siger Herren.

Jeg udrydder mennesker og dyr,

jeg udrydder himlens fugle og havets fisk,

alt det, som bragte de ugudelige til fald.

Jeg udsletter menneskene fra jordens overflade,

siger Herren.

Jeg løfter min hånd mod Juda

og mod alle Jerusalems indbyggere.

Fra dette sted udrydder jeg Ba'al til sidste rest

og afgudspræsternes navne tillige med præsterne

og dem, som på tagene

tilbeder himlens hær,

dem, som sværger ved Herren,

men også sværger ved deres konge,

dem, som vender Herren ryggen,

som ikke søger Herren

og ikke spørger ham om råd.

Herrens dag

Vær stille for Gud Herren,

Herrens dag er nær!

Herren har beredt et slagtoffer,

han har helliget dem, han har indbudt.

På Herrens offerdag

vil jeg straffe stormændene

og kongesønnerne

og alle, som er iført

fremmed dragt.

På den dag vil jeg straffe

alle, der springer over tærskelen,

og som fylder deres Herres hus

med vold og svig.

På den dag, siger Herren,

skal der lyde skrig fra Fiskeporten,

jamren fra den nye bydel,

ulykkesskrig fra højene.

De, der bor i Maktesh, skal jamre,

for hele kræmmerfolket udslettes,

alle, der tæller penge op, skal udryddes.

Til den tid gennemsøger jeg Jerusalem med lygter,

og jeg straffer de mænd,

der slår sig til ro i deres vinrus

og siger ved sig selv:

»Herren gør hverken godt eller ondt.«

Deres rigdom bliver plyndret,

deres huse lægges øde.

De skal bygge huse,

men ikke selv bo i dem;

de skal plante vingårde,

men ikke selv drikke vinen.

Herrens store dag er nær,

den er nær og kommer hurtigt!

Hør heltens kampråb

på Herrens bitre dag!

En vredens dag er denne dag,

en dag med nød og trængsel,

en dag med ødelæggelse og undergang,

en dag med mulm og mørke,

en dag med skylag og mørke skyer,

en dag med hornklang og krigsråb

mod de befæstede byer

og mod de høje hjørnetårne.

Jeg sender trængsler over menneskene,

så de går omkring som blinde,

fordi de syndede mod Herren.

Deres blod hældes ud som snavs,

deres kroppe som skarn.

Deres sølv og guld

kan ikke redde dem

på Herrens vredes dag.

I hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres.

For han bringer tilintetgørelse og rædsel

over alle jordens beboere.

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-23,30

Jer 1,2

Krydshenvisning:

Hos 4,3

Matt 13,41

Krydshenvisning:

2 Kong 23,5

Krydshenvisning:

Jer 19,13

Krydshenvisning:

Hab 2,20

Es 34,6

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Jer 48,11

Sl 94,7

Krydshenvisning:

Mika 6,15

Am 5,11

Krydshenvisning:

Ez 30,3

Joel 1,15

Krydshenvisning:

Jer 30,7

Am 5,18-20

Krydshenvisning:

Sef 3,8

Ez 7,19

Sir 5,8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd