Bibelen online

Habakkuks Bog Kapitel 2

Herrens svar

Jeg vil stå på min post,

jeg vil stille mig på vagt og spejde

for at se, hvad han vil sige til mig,

hvad jeg får som svar på min klage.

Herren svarede mig:

»Skriv synet tydeligt på tavler,

så det er let at læse.

For synet gælder først den fastsatte tid,

det vidner om enden, og det bedrager ikke.

Hvis det trækker ud, så vent,

for det kommer, det udebliver ikke.«

Se, den overmodige er uden retskaffenhed,

men den retfærdige skal leve i tro.

Tyrannens undergang

Tyrannen, den troløse, den hovne

skal ikke nå sit mål!

Han åbner sit svælg som dødsriget,

han er umættelig som døden.

Han samler alle folkene under sig,

river alle folkeslagene til sig.

Men de skal alle sammen synge spottesang om ham med hånsord og gådetale. Den lyder:

»Ve den, der ophober andres ejendom

– hvor længe skal det vare? –

og beriger sig med pantegods.«

Pludselig rejser dine långivere sig,

de, der får dig til at ryste, vågner,

og du bliver deres bytte.

For du har udplyndret mange folkeslag;

nu skal resten af folkene udplyndre dig

til gengæld for drab og vold i landet,

i byen med alle dens indbyggere.

Ve den, der skaffer sit hus uretmæssig vinding

og lægger sin rede højt oppe

for at redde sig fra ulykken.

Dine planer fører til skam for dit hus.

Du har gjort ende på mange folkeslag

og har forbrudt dit liv.

Stenen råber fra muren,

og bjælken svarer fra træværket!

Ve den, der bygger en by med blod

og grundlægger en stad på uret.

Folkenes slid går op i luer,

og deres møje bliver til intet.

Er dette ikke Hærskarers Herres værk?

Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund.

Ve den, der blander rusgift

og skænker op for sin ven

og drikker ham fuld

for at se ham nøgen.

Du skal mætte dig med skam i stedet for ære!

Drik også du, og vis dig uomskåret!

Bægeret i Herrens højre hånd når rundt til dig,

og din ære dækkes af skændsel.

Din vold mod Libanon

skal komme over dig,

din mishandling af dyrene

skal ramme dig selv

til gengæld for drab og vold i landet,

i byen med alle dens indbyggere.

Hvad gavner et gudebillede? Det er jo en håndværker, der har skåret det ud. Hvad gavner det støbte billede, der lærer løgn, selv om håndværkeren, der har formet det, stoler så meget på det, at han giver sig til at fremstille stumme afguder?

Ve den, der siger til træklodsen: Vågn op!

og til den stumme sten: Stå op!

Kan den give belæring?

Den er beklædt med guld og sølv,

og der er ingen ånd i den.

Men Herren er i sit hellige tempel.

Vær stille for ham, hele jorden!

Krydshenvisning:

Es 21,8

Krydshenvisning:

Es 8,1

Åb 1,11 1,19

Krydshenvisning:

Ez 12,23

Hebr 10,37

2 Pet 3,9

Krydshenvisning:

Rom 1,17

Gal 3,11

Hebr 10,38

Krydshenvisning:

Luk 19,40

Krydshenvisning:

Mika 3,10

Krydshenvisning:

Jer 51,58

Krydshenvisning:

Es 11,9

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

1 Kor 12,2

Krydshenvisning:

Sl 115,4-8

Jer 10,3-5

Krydshenvisning:

Sl 11,4

Sef 1,7

Zak 2,17

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd