Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 48

Mod Moab

Om Moab.

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:

Ve over Nebo, det er ødelagt!

Kirjatajim er blevet til skamme, den er indtaget.

Fæstningen er blevet til skamme, den er brudt ned.

Moabs pragt er ikke mere.

I Heshbon planlægger man ondt imod det:

»Kom, lad os udrydde det som folk!«

Også du, Madmen, skal tilintetgøres,

sværdet skal forfølge dig.

Hør skriget fra Horonajim:

Vold og stor ødelæggelse!

Moab er knust,

dets børn opløfter skrig.

De går grædende

gennem Luhit-passet.

På Horonajims skrænter

høres de nødstedtes ulykkesskrig.

Flygt! Red jeres liv!

I bliver dog som en busk i ørkenen.

Fordi du satte din lid

til det, du frembragte, og til dine skatte,

bliver også du indtaget.

Kemosh skal gå i landflygtighed

sammen med sine præster og stormænd.

Ødelæggeren kommer til hver by,

ingen by slipper fri.

Dallandet går til grunde,

Højsletten lægges øde,

som Herren har befalet.

Afmærk vejen til Moab!

For det skal gøres til ruiner,

dets byer skal lægges øde,

så ingen kan bo i dem.

Forbandet den, der forsømmer at udføre Herrens gerning!

Forbandet den, der holder sværdet tilbage fra at udgyde blod!

Moab levede trygt fra sin ungdom.

Roligt lå han som vin på bærmen,

blev ikke hældt om fra kar til kar;

han måtte ikke i landflygtighed.

Derfor er smagen bevaret

og duften uændret.

Men der skal komme dage,

siger Herren,

da jeg sender vintappere

til at tappe ham af.

De skal tømme karrene

og knuse krukkerne.

Moab skal få skam af Kemosh,

som Israels hus fik skam af Betel,

som de stolede på.

Hvordan kan I sige:

»Vi er helte og erfarne krigere«?

Ødelæggeren drager op mod Moab og dets byer;

dets prægtige unge mænd kommer ned og bliver slagtet,

siger kongen, Hærskarers Herre er hans navn.

Moabs undergang er nær,

ulykken kommer hurtigt.

I skal ynke det, alle I naboer,

alle I, der kender dets ry.

Tænk, at herskerstaven skulle knække,

den herlige stav! skal I sige.

Stig ned fra højsædet, sæt dig på den tørre jord,

du, der bor hos Dibons datter;

for ødelæggeren drager op mod dig, Moab,

og tilintetgør dine fæstninger.

Du, som bor i Aro'er,

stil dig på udkig ved vejen,

spørg de flygtende og de undslupne,

hvad der er sket!

Moab er gjort til skamme, ja knust;

du skal jamre og skrige!

Fortæl ved Arnonfloden,

at Moab er ødelagt,

at dommen er kommet over Højsletten,

over Holon, Jasa og Mefa'at,

over Dibon, Nebo og Bet-Diblatajim,

over Kirjatajim, Bet-Gamul og Bet-Meon,

over Kerijjot og over Bosra,

over alle Moabs byer, fjern og nær.

Moabs horn er hugget af,

dets arm er brækket,

siger Herren.

Drik Moab beruset,

for det hoverede over Herren;

det skal vælte sig i sit opkast,

ja, det skal blive til latter.

Israel blev jo til latter for dig;

men blev Israel grebet som tyv,

siden du ryster på hovedet,

hver gang du taler om det?

Forlad byerne, og bo mellem klipperne,

Moabs indbyggere;

bliv som duerne, der bygger rede

i skrænterne i den gabende slugt.

Vi har hørt om Moabs hovmod,

og det er stort,

deres overmod, hovmod og stolthed,

deres hjertes pral.

Jeg kender deres frækhed,

siger Herren;

men tomt er deres pral,

tomt er det, de gør.

Derfor jamrer jeg over Moab,

skriger på grund af Moab

og klager over mændene fra Kir-Heres.

Mere end Jazer græder,

græder jeg over dig, Sibma, du vinstok.

Dine ranker rakte ud over havet,

de nåede til Jazer.

Ødelæggeren slog ned

på din frugthøst og vinhøst,

glæde og fryd er forsvundet

fra frugthaverne, fra Moabs land.

Jeg gør ende på vinen i persekarrene;

ingen træder druer til jubelråb,

der lyder intet jubelråb.

Skriget fra Heshbon når til El'ale,

det lyder helt til Jahas,

fra Soar til Horonajim og Eglat-Shelishija;

selv Nimrims vandløb bliver til ørken.

I Moab udrydder jeg dem,

der ofrer på højene

og tænder offerild for deres guder,

siger Herren.

Derfor skælver mit hjerte over Moab som fløjtetoner,

mit hjerte skælver som fløjtetoner over mændene fra Kir-Heres;

deres sidste ejendele går tabt.

Alle har klippet issen skaldet

og skåret skægget af.

Alle har snittet sig i hænderne

og har sæk om lænden.

På Moabs tage og torve holdes klage,

for jeg knuser Moab som et ubrugeligt kar,

siger Herren.

De jamrer: Ak, Moab er knust,

det vender ryggen til i skam!

Moab er blevet til latter,

til rædsel for alle sine naboer.

Dette siger Herren:

Som en ørn slår fjenden ned

og spiler vingerne ud over Moab.

Byerne indtages,

klippeborgene erobres;

Moabs krigere får det den dag

som en kvinde med veer.

Moab bliver udryddet som folk,

for det hoverede over Herren.

Gru, grube og garn

skal ramme dig, der bor i Moab,

siger Herren.

Den, som flygter for gru,

falder i gruben,

den, som kommer op af gruben,

fanges i garnet.

Jeg bringer straffens år over Moab,

siger Herren.

Afkræftede flygtninge står

i Heshbons skygge,

men ild slår ud fra Heshbon,

flammer fra Sihons hus.

Den fortærer Moabs tinding

og issen på det brølende folk.

Ve dig, Moab!

Kemoshs folk går til grunde;

for dine sønner slæbes bort som fanger,

dine døtre i fangenskab.

Men til sidst vil jeg vende Moabs skæbne, siger Herren.

Her ender dommen over Moab.

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Heshbon og planlægger og mellem Madmen, der er en forvanskning af det moabitiske bynavn Dibon, og tilintetgøres.

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

4 Mos 21,29

Dom 11,24

1 Kong 11,7

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Sef 1,12

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Jer 25,15

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Jer 16,6 47,5

Ez 7,18

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Jer 22,28

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Jer 49,22

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Am 5,19

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

4 Mos 21,28-29

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

4 Mos 21,28-29

Krydshenvisning:

Es 15-16

Ez 25,8-11

Am 2,1-3

Sef 2,8-11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.