Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 13

Rigdom og magt

Den, der rører ved tjære, bliver snavset,

og den, der har samkvem med en hovmodig,

kommer til at ligne ham.

Løft ikke en byrde, der er for tung for dig,

og undgå samkvem med en, der er stærkere og rigere end du selv.

Hvad har en lerkrukke og en kedel til fælles?

Det er krukken, der går itu, hvis de støder sammen.

Den rige øver uret og optræder oven i købet truende,

den fattige lider uret og må endog bede om undskyldning.

Hvis du vil gøre den rige en tjeneste, udnytter han dig,

men hvis du mangler noget, lader han dig i stikken.

Hvis du ejer noget, vil han holde sig til dig,

og han vil lænse dig uden skrupler.

Har han brug for dig, fører han dig bag lyset;

han smiler til dig og giver dig forhåbninger;

han siger pæne ting til dig og spørger: »Er der noget, du trænger til?«

Han sætter dig i forlegenhed med sin gæstfrihed,

indtil han har lænset dig to eller tre gange,

og til sidst gør han dig til spot.

Når han senere ser dig, undgår han dig

og ryster på hovedet ad dig.

Sørg for ikke at blive ført bag lyset

og blive ydmyget i din uforstand.

Når en betydningsfuld mand har indbudt dig, vær da tilbageholdende,

desto ivrigere vil han indbyde dig.

Vær ikke påtrængende, for at du ikke skal blive afvist,

men hold dig heller ikke langt borte, for at du ikke skal blive glemt.

Søg ikke at tale med ham på lige fod,

og stol ikke på hans mange ord.

Han sætter dig på prøve med sin megen tale

og udforsker dig, mens han smiler til dig;

han, som ikke holder for sig selv, hvad han har hørt, er ubarmhjertig,

han sparer ikke på pinsler og lænker.

Tag dig i agt og pas godt på,

for du lever med fare for at falde.

[Hører du dette i søvne, skal du vågne op.

Så længe du lever, skal du elske Herren

og påkalde ham til din frelse.]

Den rige og den fattige

Ethvert levende væsen elsker sin lige,

ethvert menneske sin næste.

Alle jordiske væsener holder sig til deres art,

en mand binder sig til den, der ligner ham.

Hvad har ulv og lam til fælles?

Sådan er det også med en synder over for en gudfrygtig.

Kan der være fred mellem hyæne og hund?

Kan der være fred mellem rig og fattig?

Vildæsler i ørkenen er løvers jagtbytte,

ligeså er fattige de riges græsgange.

Ringe kår vækker afsky hos den hovmodige,

ligeså vækker den fattige afsky hos den rige.

Vakler den rige, finder han støtte hos venner,

men falder den, der er i ringe kår, bliver han skubbet væk af venner.

Når den rige kommer i ulykke, får han hjælp af mange;

de giver ham ret, selv om han fører uforsvarlig tale.

Når den, der er i ringe kår, kommer i ulykke, får han bebrejdelser oven i købet;

han bliver ikke hørt, selv om han fører forstandig tale.

Når den rige taler, tier alle

og hæver hans ord til skyerne.

Når den fattige taler, spørger de: »Hvem er han?«

og snubler han, vælter de ham omkuld.

Rigdom er et gode, når der ikke klæber synd til den.

Fattigdom er et onde – siger den ugudelige.

Et menneskes hjerte forandrer dets ansigt,

enten til det bedre eller til det værre.

Et muntert ansigt tyder på et lykkeligt hjerte,

men at finde på ordsprog betyder svære overvejelser.

Krydshenvisning:

Ordsp 24,21

Krydshenvisning:

Ordsp 25,7

Krydshenvisning:

2 Kor 6,14-15

Krydshenvisning:

Ordsp 14,20 19,4 19,7

Krydshenvisning:

Præd 9,16

Note:

siger den ugudelige ( ordret: i den ugudeliges mund): efter de fleste græske håndskrifter. Göttingerudgaven har i den ugudeliges munde.

Krydshenvisning:

Ordsp 15,13

Krydshenvisning:

Ordsp 15,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd