Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 25

Det følgende er også ordsprog af Salomo, som Judas konge Hizkijas mænd har samlet.

Det er Guds ære at holde en sag skjult,

det er kongens ære at udforske en sag.

Himlens højde og jordens dybde

og kongers hjerte kan ingen udforske.

Fjern slaggerne fra sølvet,

så får sølvsmeden et kar ud af det;

fjern den uretfærdige fra kongen,

så grundfæstes hans trone med retfærdighed.

Ros dig ikke over for kongen,

stil dig ikke på de stores plads,

for det er bedre, at man siger til dig: »Kom herop!«

end at man i den fornemmes påsyn sætter dig længere ned.

Hvad dine øjne har set,

skal du ikke straks udsprede til folk,

for hvad vil du gøre bagefter,

når din næste gør dig til skamme?

Før din strid med din modpart,

men røb ikke en andens hemmelighed,

for at den, der hører det, ikke skal smæde dig,

så sladderen om dig ikke hører op.

Æbler af guld på billeder af sølv:

ord talt på rette vis.

Ring af guld og gyldent smykke:

en vís, der formaner en, som lytter.

Som kølende sne på en sommerdag

er et pålideligt sendebud for den, der sender ham;

han opliver sin herre.

Skyer og blæst, men ingen regn:

en mand, der praler af en gave, han ikke har givet.

Med tålmodighed får man stormanden overtalt,

en mild tunge kan knække knogler.

Finder du honning, så spis ikke mere, end hvad du

trænger til,

for at du ikke skal få for meget af den og kaste op.

Sæt sjældent foden i din næstes hus,

for at han ikke skal få for meget af dig og hade dig.

Hammer, sværd og hvæsset pil:

en mand, der aflægger falsk vidnesbyrd mod sin næste.

Dårlig tand og vaklende fod:

tillid til troløs mand på nødens dag.

At lægge tøjet en kold dag,

eddike på et sår:

at synge festsange med trist hjerte.

Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise,

hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke;

for da samler du glødende kul på hans hoved,

og Herren vil gengælde dig.

Nordenvind giver regn,

bagtalelse giver vrede miner.

Hellere bo i en krog på taget

end dele hus med en stridbar kone.

Koldt vand til den udmattede:

godt budskab fra et fjernt land.

Mudret kilde og forurenet vandløb:

en retfærdig, der vakler for en uretfærdig.

At forspise sig i honning er af det onde,

og at søge egen ære er en tung byrde.

En åben by uden mur:

en mand uden selvbeherskelse.

Krydshenvisning:

Ordsp 1,1 10,1

Krydshenvisning:

Ordsp 16,12

Krydshenvisning:

Luk 14,8-10

Krydshenvisning:

Luk 14,8-10

Krydshenvisning:

Ordsp 20,19

Krydshenvisning:

Ordsp 15,23

Krydshenvisning:

Ordsp 15,1

Krydshenvisning:

Rom 12,20

2 Kong 6,22

Krydshenvisning:

Rom 12,20

Krydshenvisning:

Ordsp 21,9

Krydshenvisning:

Ordsp 15,30

Krydshenvisning:

Ordsp 29,11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.