Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 24

Vær ikke misundelig på onde mennesker,

ønsk ikke at være sammen med dem;

for deres hjerte tænker på vold,

deres læber taler ondskab.

Med visdom bygges et hus,

med forstandighed grundfæstes det,

med kundskab bliver rummene fulde

af alt kostbart og dejligt gods.

Den vise mand har styrke,

den kyndige samler sin kraft.

Du skal føre krig efter planlægning,

med mange rådgivere vinder du sejr.

Visdommen er for høj for den dumme,

i porten åbner han ikke sin mund.

Den, der pønser på at handle ondt,

ham kalder man rænkesmed.

Den dummes rænker er synd,

spotteren vækker afsky hos mennesker.

Viser du dig modløs på nødens dag,

svækkes din styrke.

Red dem, der føres til døden,

og dem, der vakler til retterstedet, skån dem dog!

Du siger: »Vi kender jo ikke den mand«;

men mon ikke han, der prøver hjerterne, har indsigt?

Han, der vogter på dit liv, ved besked

og gengælder mennesket efter dets gerninger.

Spis honning, min søn, for det er godt,

flydende honning er sød på din gane.

Sådan er kundskab,

sådan er visdom for dit liv,

når du har opnået den, har du en fremtid,

og dit håb slukkes ikke.

Du skal ikke på uretfærdig vis lure på den retfærdiges

bolig,

du skal ikke øve vold mod hans hjem,

for den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig

igen,

men uretfærdige snubler og falder i ulykke.

Glæd dig ikke over din fjendes fald,

dit hjerte skal ikke juble, når han snubler,

for at Herren ikke skal se det med mishag

og vende sin vrede fra ham.

Far ikke op over forbryderne,

og vær ikke misundelig på de uretfærdige,

for den onde har ingen fremtid,

de uretfærdiges lampe slukkes.

Frygt Herren og kongen, min søn,

undgå samkvem med folk, der mener noget andet;

for ulykke fra dem kommer pludseligt,

hvem ved, hvilken ødelæggelse de to kan forvolde?

Også disse ord stammer fra vismænd.

At begunstige nogen i retten er af det onde.

Den, der siger til en skyldig: »Du er uskyldig«,

ham forbander folkeslagene, over ham nedkalder folkene vrede,

men de, der fælder retfærdig dom, har det godt,

over dem kommer rig velsignelse.

Den, der svarer redeligt,

er som en, der kysser læberne.

Fuldfør dit arbejde ude,

og gør dig færdig på din mark,

derefter kan du bygge dig et hus.

Vidn ikke falsk mod din næste,

vil du hykle med dine læber?

Sig ikke: »Som han har gjort mod mig,

vil jeg gøre mod ham,

jeg vil gengælde ham efter hans gerninger.«

Jeg kom forbi en doven mands mark,

forbi et uforstandigt menneskes vingård.

Se, den var helt tilgroet med nælder,

tidsler dækkede den,

dens stengærde var revet ned.

Jeg betragtede den og rettede min opmærksomhed mod den,

jeg så på den og uddrog den lære:

»Lidt søvn, lidt hvile,

lidt hænderne i skødet«,

men så kommer armoden over dig som en landstryger,

nøden som en røver.

Krydshenvisning:

Sir 9,11

Krydshenvisning:

Ordsp 20,18

Krydshenvisning:

1 Sam 16,7

Sl 62,13

Matt 16,27

Rom 2,6

Krydshenvisning:

Sir 24,20

Krydshenvisning:

Sir 24,20

Ordsp 23,18

Krydshenvisning:

Sl 37,24

Krydshenvisning:

Job 31,29

Sir 8,7

Krydshenvisning:

Sl 37,1

Krydshenvisning:

Ordsp 13,9

Krydshenvisning:

1 Pet 2,17

Sir 13,2

Krydshenvisning:

3 Mos 19,15

Ordsp 18,5 28,21

Krydshenvisning:

2 Mos 20,16

Krydshenvisning:

Ordsp 20,22

Krydshenvisning:

Ordsp 6,10-11

Krydshenvisning:

Ordsp 6,10-11

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.