Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 16

Miktam af David.

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig.

Jeg siger til Herren: »Du er min herre,

ingen anden end du er min lykke.«

De hellige, som er i landet,

og de mægtige glæder jeg mig altid over.

De, som løber efter andre guder,

rammes af mange lidelser.

Jeg vil ikke udgyde deres drikofre af blod,

deres navne vil jeg ikke bringe over mine læber.

Herre, du min tilmålte del og mit bæger,

du sikrer min lod.

Målesnorene tildelte mig herlige steder,

jeg kan fryde mig over min ejendom.

Jeg vil prise Herren, som råder mig,

ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.

Jeg har altid Herren for øje,

han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.

Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler,

ja, mit legeme skal bo i tryghed.

For du vil ikke prisgive mig til dødsriget,

din fromme vil du ikke lade se graven.

Du lærer mig livets vej,

du mætter mig med glæde for dit ansigt,

du har altid herlige ting i din højre hånd.

Note:

Miktam er formodentlig navn på en digttype. Ordets betydning er usikker.

Krydshenvisning:

Sl 7,2

Krydshenvisning:

Sl 73,25

Krydshenvisning:

2 Mos 23,13

Krydshenvisning:

4 Mos 18,20

Klages 3,24

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Note:

graven: Den græske oversættelse har: forrådnelse, jf. ApG 2,27; 13,35.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Bibelen 2020 + mulepose

Hele Danmarks nye bibel udkommer den 20. marts 2020. Bestil senest 13. marts og få en mulepose med i købet
Bibelen 2020 + mulepose
399,95

Udkommer 20/3 2020. Forudbestil allerede nu.

Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0