Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 23

Du må ikke sprede løgnagtige rygter. Gør ikke fælles sag med den skyldige ved at optræde som falsk vidne. Du må ikke følge mængden i at øve ondt. Du må ikke aflægge vidnesbyrd i en retssag for at føje mængden og bøje retten. Du må ikke begunstige den fattige i en retssag.

Når din fjendes okse eller æsel er faret vild, og du møder dem, skal du bringe dem tilbage til ham. Når du ser din uvens æsel segne under sin byrde, må du ikke svigte ham; du skal hjælpe ham.

Du må ikke bøje retten for den fattige i en retssag. Hold dig fra løgnagtige sager, og vold ikke uskyldiges og retfærdiges død; for jeg frikender ikke den skyldige. Du må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse blinder de seende og forvansker de uskyldiges sag. Den fremmede må du ikke undertrykke. I kender de fremmedes kår, for I selv var fremmede i Egypten.

Sabbat og valfartsfester

Seks år skal du tilså din jord og høste afgrøden. Men det syvende år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund. Seks dage skal du gøre dit arbejde, men på den syvende dag skal du holde fri, for at din okse og dit æsel kan hvile, og din trælkvindes søn og den fremmede kan puste ud. Hold jer alt det for øje, jeg har sagt jer. I må ikke påkalde andre guders navne, de må ikke høres fra din mund.

Tre gange om året skal du fejre fest for mig. Du skal holde de usyrede brøds fest. Syv dage skal du spise usyrede brød ved festen i måneden abib, sådan som jeg har befalet dig, for i den måned drog du ud af Egypten. Tomhændet må ingen se mit ansigt. Endvidere skal du holde kornhøstfesten med den første afgrøde af det, du sår på marken, og frugthøstfesten ved årets udgang, når du bringer afgrøden fra marken i hus. Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens ansigt.

Du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedtet fra mit festoffer må ikke ligge natten over.

Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.

Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.

Løfte om sejr over kana'anæerne

Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham! Du må ikke trodse ham; han vil ikke tilgive jeres synd, for mit navn er i ham. Men hvis du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg gøre dine fjender til mine fjender og dine modstandere til mine modstandere. Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette. Du må ikke tilbede deres guder og dyrke dem, og du må ikke følge deres skikke; du skal rive dem ned og knuse deres stenstøtter. I skal dyrke Herren jeres Gud; så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig; i dit land skal der ikke findes nogen kvinde, der aborterer eller er ufrugtbar. Jeg giver dig det fulde mål af leveår.

Jeg vil sende rædsel for mig foran dig og skabe forvirring i alle de folk, du kommer til, og jeg vil slå alle dine fjender på flugt. Jeg vil sende modløsheden foran dig, og den skal drive hivvitterne, kana'anæerne og hittitterne bort foran dig. Men jeg vil ikke drive dem bort foran dig på ét år; for så bliver landet lagt øde, og de vilde dyr bliver for talrige for dig. Lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, til I er blevet så talrige, at I kan tage landet i besiddelse. Jeg vil lade dit landområde gå fra Sivhavet til Filisterhavet, og fra Ørkenen til Eufratfloden; jeg vil give landets indbyggere i jeres magt, og du skal drive dem bort foran dig. Du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal få dig til at synde imod mig. Dyrker du deres guder, bliver det en snare for dig.

Krydshenvisning:

2 Mos 20,16

3 Mos 19,16

Krydshenvisning:

3 Mos 19,15

Krydshenvisning:

5 Mos 22,1

Krydshenvisning:

5 Mos 27,19

Krydshenvisning:

5 Mos 27,25

Ordsp 17,23

Sir 20,29

Krydshenvisning:

2 Mos 22,20

Krydshenvisning:

3 Mos 25,3-4

Krydshenvisning:

3 Mos 25,3-4

Krydshenvisning:

2 Mos 20,8-11

Krydshenvisning:

2 Mos 20,3

Jos 23,7

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

2 Mos 12,15-20 34,20

Sir 35,6

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

2 Mos 34,22

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

2 Mos 12,7-10 34,25

Krydshenvisning:

2 Mos 34,18-26

3 Mos 23,4-44

5 Mos 16,1-17

2 Mos 34,26

5 Mos 26,2 14,21

Krydshenvisning:

Mal 3,1

Matt 11,10

Mark 1,2

ApG 7,30

JerBr 6

Krydshenvisning:

Jos 24,19

Es 63,10

Kol 2,9

Krydshenvisning:

2 Mos 20,5 34,13

5 Mos 12,30

Krydshenvisning:

2 Mos 15,26

Krydshenvisning:

1 Mos 35,5

Jos 2,9-11

1 Sam 14,15

Krydshenvisning:

5 Mos 7,20

Jos 24,12

Krydshenvisning:

5 Mos 7,22

Krydshenvisning:

1 Mos 15,18

Jos 1,4

Krydshenvisning:

2 Mos 34,12

5 Mos 7,2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd