Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 18

Da sagde Herren til Aron: »Du og dine sønner skal sammen med dit fædrenehus have ansvaret for helligdommen, og du skal sammen med dine sønner have ansvaret for jeres præstetjeneste. Du skal også lade dine brødre, Levis stamme, din fædrenestamme, træde frem sammen med dig; de skal være tilknyttet dig og hjælpe dig, når du sammen med dine sønner opholder dig foran Vidnesbyrdets telt. De skal varetage vagttjenesten for dig i hele teltet, men de må ikke komme de hellige genstande og alteret nær; ellers dør både de og I. De skal være tilknyttet dig og varetage vagttjenesten i Åbenbaringsteltet med alt arbejdet i teltet. Ingen uindviet må komme jer nær. I skal vogte helligdommen og alteret; så vil israelitterne ikke igen blive ramt af vrede. Nu har jeg ud af israelitternes midte udtaget jeres brødre, levitterne, som gave til jer; de er overgivet til Herren for at udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet. Men du og dine sønner skal forrette jeres præstetjeneste i alt, hvad der har med alteret at gøre og med det, der er inde bag forhænget; I skal udføre selve tjenesten. Jeg giver jer præstetjenesten som gave; men den uindviede, der kommer nær, skal lide døden!«

Herren sagde til Aron: »Nu overdrager jeg dig opsynet med alle de helliggaver, israelitterne bringer som afgift til mig. Jeg giver dem til dig og dine sønner som jeres andel, en eviggyldig rettighed. Af det højhellige, der ikke skal brændes, skal dette tilfalde dig: alle deres gaver i form af afgrødeofre, syndofre og skyldofre, som de giver mig; det er højhelligt, det tilfalder dig og dine sønner. Du skal spise det på et højhelligt sted. Alle mænd må spise det. Du skal regne det for helligt.

Som afgift af alle israelitternes gaver skal deres svingningsofre tilfalde dig; dem giver jeg dig og dine sønner og døtre som en eviggyldig rettighed. Enhver i dit hus, der er ren, må spise det. Jeg giver dig alt det bedste af olien og alt det bedste af vinen og kornet, den førstegrøde, man giver Herren. Den første afgrøde af alt det, der vokser i landet, den, man bringer til Herren, skal tilfalde dig. Enhver i dit hus, der er ren, må spise det. Alt, hvad der er lagt band på i Israel, skal tilfalde dig. Af alt levende, man kan ofre til Herren, skal det første, der kommer ud af moderlivet, tilfalde dig; det gælder både mennesker og dyr. Dog skal du frikøbe den førstefødte af mennesker, og ligeledes skal du frikøbe det førstefødte af urene dyr. Dem, der skal frikøbes, skal du frikøbe efter takseringen, når de er en måned gamle: fem sekel efter helligdommens vægt; en sekel er tyve gera. Men førstefødte okser, får eller geder må du ikke frikøbe; de er hellige. Deres blod skal du stænke på alteret, og deres fedt skal du brænde som et offer, en liflig duft for Herren. Men deres kød skal tilfalde dig; det skal tilfalde dig ligesom svingnings-bryststykket og det højre lårstykke. Alle de hellige afgifter, som israelitterne yder Herren, giver jeg dig og dine sønner og døtre hos dig, som en eviggyldig rettighed; det skal være en evig saltpagt for Herrens ansigt for dig og dine børn hos dig.«

Herren sagde til Aron: »Du får ingen arvelod i deres land, og du får ikke del blandt dem; jeg er din lod og del blandt israelitterne. Levitterne giver jeg al tiende i Israel som arvelod, til gengæld for det arbejde, de udfører i Åbenbaringsteltet, så israelitterne ikke mere skal komme Åbenbaringsteltet nær og pådrage sig skyld og dø. Levitterne skal udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet, og de skal have ansvaret for det. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt. Blandt israelitterne skal de ikke have arvelod. For den tiende, israelitterne yder Herren som afgift, giver jeg levitterne som arvelod; derfor har jeg sagt til dem, at de ikke skal have arvelod blandt israelitterne.«

Herren talte til Moses og sagde: »Du skal tale til levitterne og sige til dem: Når I fra israelitterne modtager den tiende, som jeg har tildelt jer som jeres arvelod fra dem, så skal I som afgift til Herren yde en tiendedel af tienden. Det skal regnes som jeres afgift, som var det kornet fra tærskepladsen og udbyttet fra vinpersen. På den måde yder også I afgift til Herren af al den tiende, I modtager fra israelitterne, og heraf skal I give den afgift, der tilkommer Herren, til præsten Aron. Af alle de gaver, I får, skal I yde fuld afgift til Herren; helliggaven til ham skal være det bedste af tienden. Du skal sige til dem: Når I har ydet det bedste af tienden – det gælder for levitterne som afgrøde fra tærskeplads og vinperse – så må I og jeres familie spise resten et hvilket som helst sted, for det er jeres løn for arbejdet i Åbenbaringsteltet. Når I yder det bedste af tienden, pådrager I jer ikke skyld, og I vanhelliger ikke israelitternes helliggaver; så skal I ikke dø!«

Krydshenvisning:

2 Mos 28,38

3 Mos 16,32-33

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Levi og være tilknyttet.

Krydshenvisning:

4 Mos 3,6-10

Krydshenvisning:

4 Mos 1,53

Krydshenvisning:

4 Mos 3,9 3,12

Krydshenvisning:

4 Mos 1,51

Krydshenvisning:

3 Mos 7,6

Krydshenvisning:

3 Mos 10,14-15

Krydshenvisning:

2 Mos 23,19

Krydshenvisning:

3 Mos 27,28

Krydshenvisning:

4 Mos 3,13

2 Mos 34,19-20

Krydshenvisning:

3 Mos 27,6 27,25 27,27

Krydshenvisning:

3 Mos 1,9

Krydshenvisning:

3 Mos 7,31-32

Krydshenvisning:

3 Mos 2,13

2 Krøn 13,5

Krydshenvisning:

4 Mos 35,1-8

5 Mos 10,9 12,12

Jos 13,14 13,33

Ez 44,28

Sir 45,20

Krydshenvisning:

3 Mos 27,30

Krydshenvisning:

Neh 10,39

Krydshenvisning:

Matt 10,10

1 Kor 9,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd