Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 26

Af David.

Skaf mig ret, Herre,

for jeg vandrer retsindigt

og stoler på Herren,

jeg skal ikke vakle.

Prøv mig, Herre, undersøg mig,

ransag hjerte og nyrer!

Jeg har din godhed for øje,

jeg vandrer i din trofasthed.

Jeg sidder ikke blandt løgnere,

jeg kommer ikke hos hyklere.

Jeg hader de ondes forsamling,

blandt ugudelige sidder jeg ikke.

Jeg vasker mine hænder i uskyld,

jeg kan gå omkring dit alter, Herre,

og med takkesange forkynde

og fortælle om alle dine undere.

Herre, jeg elsker dit hus,

det sted, hvor din herlighed bor.

Riv mig ikke bort sammen med syndere,

riv ikke mit liv bort sammen med mordere,

hvis hænder er fulde af skændighed,

hvis højre hånd er fuld af bestikkelse.

Jeg vandrer retsindigt,

udfri mig og vær mig nådig!

Nu står min fod på den faste grund.

I forsamlingerne vil jeg prise Herren.

Krydshenvisning:

Sl 17,3

Krydshenvisning:

Sl 1,1

Krydshenvisning:

Sl 1,1

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 22,23

Messias

Bibelselskabets Håndbibliotek
messias
119,95

Forfatter: Søren Holst
Sidetal: 144 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-261-2
Mål: 11,6 x 19 cm.