Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 22

For korlederen. Al-ajjelet-ha-shahar. Salme af David.

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.

Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke,

og om natten, men jeg finder ikke ro.

Du troner som den hellige,

du, som Israel lovsynger.

Vore fædre stolede på dig,

de stolede på dig, og du udfriede dem.

De klagede til dig og blev reddet,

de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme.

Men jeg er en orm, ikke en mand,

en skændsel for mennesker, foragtet af folk.

Alle, der ser mig, spotter mig,

de vrænger mund og ryster på hovedet:

»Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham,

han må redde ham, han holder jo af ham!«

Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv

og gav mig tryghed ved moders bryst.

Til dig var jeg overladt fra min fødsel,

fra moders liv var du min Gud.

Hold dig ikke borte fra mig,

for nøden er nær,

og ingen hjælper mig!

Stærke tyre omgiver mig,

Bashanbøfler omringer mig;

rovgriske og brølende løver

spærrer gabet op mod mig.

Jeg er som vand, der hældes ud,

alle mine knogler falder fra hinanden,

mit hjerte er som voks,

det smelter i livet på mig.

Min gane er tør som et potteskår,

min tunge klæber til gummerne,

du lægger mig i dødens støv.

Hunde omgiver mig,

en flok af forbrydere står omkring mig;

de har gennemboret mine hænder og fødder,

jeg kan tælle alle mine knogler.

De ser på mig med skadefryd,

de deler mine klæder mellem sig,

de kaster lod om min klædning.

Men du, Herre, hold dig ikke borte,

du, min styrke, skynd dig til hjælp!

Red mit liv fra sværdet,

mit dyrebare liv fra hundene,

frels mig fra løvens gab,

fra vildoksernes horn!

Du har svaret mig!

Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre,

i forsamlingens midte vil jeg lovprise dig:

Lovpris Herren, I, der frygter ham,

vis ham ære, hele Jakobs slægt,

frygt ham, hele Israels slægt!

For han viste ikke foragt og afsky

for den hjælpeløses nød;

han skjulte ikke sit ansigt for ham,

men hørte, da han råbte om hjælp.

Du er min lovsang i den store forsamling,

jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter

Herren.

De ydmyge skal spise og mættes,

de, der søger Herren, skal lovprise ham,

og de skal få nyt mod for evigt.

Hele den vide jord skal huske Herren

og vende tilbage til Herren;

alle folkenes slægter

skal kaste sig ned for dig.

For kongemagten tilhører Herren,

han hersker over folkene.

Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham,

alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham.

Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal

tjene ham.

Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter,

man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der

fødes,

for han greb ind!

Note:

Al-ajjelet-ha-shahar er et musikudtryk af ukendt betydning.

Krydshenvisning:

Sl 88,15

Matt 27,46

Krydshenvisning:

Sl 88,2

Krydshenvisning:

Es 53,3

Krydshenvisning:

Sl 109,25

Job 16,4

Matt 27,39

Sir 12,18

Krydshenvisning:

Matt 27,43

Sl 37,5

Visd 2,18

Krydshenvisning:

Sl 71,6

Krydshenvisning:

Sl 35,22

Krydshenvisning:

Job 16,10

1 Pet 5,8

Krydshenvisning:

Joh 19,28

Krydshenvisning:

Joh 20,25

Krydshenvisning:

Matt 27,35

Joh 19,24

Krydshenvisning:

Sl 35,17

Krydshenvisning:

Hebr 2,12

Krydshenvisning:

Hebr 5,7

Krydshenvisning:

Sl 116,14

Krydshenvisning:

Sl 69,33

Krydshenvisning:

Sl 72,11 86,9

Krydshenvisning:

Sl 47,9 96,10

Matt 28,18

Åb 11,15

Krydshenvisning:

Fil 2,10

Krydshenvisning:

Es 53,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd