Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 71

Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt,

lad mig aldrig blive gjort til skamme!

Red mig og befri mig i din retfærdighed,

vend dit øre mod mig, og frels mig!

Vær min tilflugts klippe,

den borg, hvor jeg finder redning.

For du er min klippe og min borg.

Min Gud, red mig fra ugudeliges magt,

fra uretfærdiges og undertrykkeres hånd!

For du, Herre, er mit håb,

fra min ungdom var du min tilflugt, Herre,

fra fødslen har jeg støttet mig til dig,

det var dig, der tog mig fra moders liv,

min lovsang gælder altid dig.

For mange er jeg blevet et tegn,

og du er min sikre tilflugt.

Min mund er fuld af lovsang til dig,

jeg priser din herlighed dagen lang.

Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel,

forlad mig ikke, når kræfterne svigter.

For mine fjender taler om mig,

de, som vogter på mig, lægger råd op sammen;

de siger: Gud har forladt ham.

Efter ham, fang ham, for ingen kan redde ham!

Gud, hold dig ikke borte fra mig,

min Gud, skynd dig til hjælp!

De, der anklager mig,

skal blive til spot og spe,

skam og skændsel skal dække dem,

der stræber efter min ulykke.

Men jeg bevarer altid håbet,

jeg bliver ved med at lovprise dig;

min mund skal forkynde din retfærdighed,

din frelse dagen lang,

jeg kender ikke dens grænser!

Jeg vil komme og lovsynge Gud Herrens vælde,

jeg vil prise dig, kun du er retfærdig.

Gud, du har belært mig fra min ungdom,

og jeg beretter stadig om dine undere.

Forlad mig ikke, Gud,

når jeg bliver gammel og grå,

så kan jeg berette om din styrke

til alle slægter, der kommer.

Din vælde og din retfærdighed

når til himlen, Gud;

du har gjort store ting,

hvem er som du, Gud?

Du lod mig opleve

store og hårde trængsler;

giv mig livet på ny,

løft mig op på ny

fra jordens dyb!

Giv mig min storhed tilbage,

vend om, og trøst mig!

Da skal jeg takke dig med harpespil

for din trofasthed, min Gud,

jeg vil lovsynge dig med citer,

du Israels Hellige.

Mine læber skal juble, når jeg lovsynger dig,

og min sjæl, som du har udfriet, skal juble.

Ja, dagen lang skal min tunge

forkynde din retfærdighed;

for de, der stræber efter min ulykke,

bliver til spot og spe.

Krydshenvisning:

Sl 31,2

Krydshenvisning:

Sl 31,2

Krydshenvisning:

Sl 18,3 61,4

Krydshenvisning:

Sl 22,10

Krydshenvisning:

Sl 70,2

Krydshenvisning:

Es 46,4

Krydshenvisning:

Sl 86,8

Mika 7,18

Krydshenvisning:

1 Sam 2,6

Sir 51,2-4

Krydshenvisning:

Es 43,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.