Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 51

Siraks bøn

EN BØN AF JESUS, SIRAKS SØN

Jeg vil takke dig, Herre, Konge,

og lovprise dig, Gud, min frelser.

Jeg takker dit navn,

for du blev min beskytter og hjælper

og reddede mig fra undergang

og fra en bagtalerisk tunges snare,

fra læber, som farer med løgn.

Over for mine modstandere

blev du min hjælper,

og i din store barmhjertighed og navnkundighed

har du reddet mig fra tænder parate til at fortære mig,

fra hænder, der stræbte mig efter livet,

fra de mange trængsler, jeg måtte udstå,

fra kvælende bål rundt omkring mig

og fra ild, jeg ikke selv havde antændt,

fra dødsrigets inderste dyb,

fra den urene tunge og den løgnagtige tale,

fra den falske tunges pil.

Jeg gik på gravens rand,

jeg nærmede mig de døde.

Jeg var omringet fra alle sider, og ingen kom mig til hjælp.

Jeg så mig om efter menneskers støtte, men der var ingen.

Da huskede jeg din barmhjertighed, Herre,

og den godhed, du har vist fra evighed:

Du befrier dem, der sætter deres håb til dig,

og redder dem af deres fjenders hånd.

Jeg lod min bøn stige op fra jorden

og bad om redning fra døden.

Jeg bønfaldt Herren, min fader og Herre,

om ikke at svigte mig i nødens stund,

når jeg er uden hjælp mod de hovmodige.

Jeg vil lovprise dit navn uden ophør

og lovsynge dig med tak.

Og min bøn blev hørt.

For du frelste mig fra undergang

og befriede mig i farens stund.

Derfor vil jeg takke og lovprise dig

og prise Herrens navn.

Siraks vej til visdom

Mens jeg var ung og ikke var begyndt på mit omflakkende liv,

søgte jeg åbenlyst visdom, når jeg bad.

Foran templet bad jeg om den,

og til det sidste vil jeg søge den.

Mit hjerte glædede sig over den

som over den frodige drue, der modnes.

Min fod gik ad den lige vej,

fra min ungdom har jeg fulgt dens spor.

Så snart jeg vendte mit øre til den, tog jeg imod den,

og jeg fandt megen belæring;

ved dens hjælp fik jeg fremgang.

Ham, som skænker mig visdom, vil jeg vise ære.

Jeg satte mig for at leve efter den,

jeg har stræbt efter det gode og skal aldrig blive til skamme.

Af al magt har jeg kæmpet for den,

med megen omhu har jeg fulgt loven.

Mine hænder bredte jeg ud imod det høje,

og jeg sørgede over mine forseelser mod visdommen.

Jeg rettede mit sind imod den,

og i renhed fandt jeg den.

Med den fik jeg fornuft fra første færd;

derfor skal jeg aldrig lades i stikken.

Jeg brændte efter at søge den,

derfor fik jeg en værdifuld skat i eje.

Herren gav mig tungens gave som løn,

med den vil jeg lovprise ham.

Kom til mig, I ulærde,

slå jer ned i lærdommens hus!

Hvorfor står I endnu tilbage i disse ting?

Hvorfor skal jeres sjæle tørste så stærkt?

Jeg har taget til orde og talt:

skaf jer visdom uden betaling!

Bøj nakken under åget,

og lad jeres sjæl tage imod belæring;

den er nær, så I kan finde den!

Se selv, jeg har kun arbejdet kort tid,

men fundet langvarig hvile.

Sørg for belæring, om det så skal koste en stor sum penge,

så skal I opnå meget guld.

Lad jeres sjæl glæde sig over Guds barmhjertighed,

og skam jer ikke ved at lovprise ham!

Udfør jeres gerning, mens tid er,

så vil han give jer løn, når hans tid er inde!

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Sir 28,18-22

Note:

tænder: efter de fleste græske håndskrifter. Göttingerudgaven retter til snarer.

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Sir 28,18-22

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Sir 28,18-22

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Job 33,22

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Job 33,22

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Note:

fjenders: efter de fleste græske håndskrifter. Göttingerudgaven har efter ét græsk håndskrift ondes.

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Note:

Herren, min fader og Herre: efter få græske håndskrifter: Göttingerudgaven har Herren, min Herres fader.

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Sl 145,1-2

Krydshenvisning:

Sl 18 30 116

Sl 145,1-2

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Sir 34,12-13

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Sir 6,32-33

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Note:

sørgede over: efter de fleste græske håndskrifter. Göttingerudgaven har tænkte over.

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 50,4

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Krydshenvisning:

Sir 4,11-19

Es 55,1-2

Visd 7,11

Matt 11,29-30

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd