Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 49

Herrens tjener

Hør mig, I fjerne øer,

lyt, I folk langt borte:

Herren har kaldet mig fra moders liv,

fra fødslen kaldte han mig ved navn.

Han gjorde min mund til et skarpt sværd,

i skyggen af sin hånd skjulte han mig;

han gjorde mig til en spids pil,

i sit kogger holdt han mig gemt.

Han sagde til mig: Du er min tjener,

Israel, ved dig viser jeg min herlighed.

Men jeg sagde: Forgæves har jeg anstrengt mig,

på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter.

Dog, min ret er hos Herren,

min løn er hos min Gud.

Men nu har Herren talt,

han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener

for at føre Jakob tilbage,

så Israel samles hos ham.

Jeg bliver agtet i Herrens øjne,

min Gud bliver min styrke.

Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener

skal genrejse Jakobs stammer

og føre Israels overlevende hjem;

derfor gør jeg dig til et lys for folkene,

for at min frelse skal nå til jordens ende.

Dette siger Herren,

Israels Hellige, som løskøber det,

til ham, der er ringeagtet og afskyet af folk,

til herskernes tjener:

Konger skal se det og rejse sig,

stormænd skal kaste sig ned

for Herren, som er trofast,

for Israels Hellige, som udvælger dig.

Dette siger Herren:

I nådens tid bønhører jeg dig;

på frelsens dag hjælper jeg dig.

Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,

så du kan genrejse landet

og fordele de øde jordlodder.

Til fangerne skal du sige: Gå ud!

og til dem i mørket: Kom frem!

Langs vejene skal de græsse,

i det nøgne land finder de græsning.

De skal hverken sulte eller tørste,

hede og sol skal ikke plage dem,

for han skal føre dem i sin barmhjertighed

og lede dem til kildevæld.

Jeg gør alle mine bjerge til vej,

og mine veje skal bygges højt.

Se, de kommer fra det fjerne,

de kommer fra nord og fra vest,

de kommer fra Sinims land.

Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble,

bjergene skal bryde ud i fryderåb,

for Herren trøster sit folk,

han forbarmer sig over sine hjælpeløse.

Landflygtige vender hjem, Jerusalem genopbygges

Men Zion siger: »Herren har svigtet mig,

Herren har glemt mig!«

Glemmer en kvinde sit diende barn?

Glemmer en mor det barn, hun fødte?

Selv om de skulle glemme,

glemmer jeg ikke dig.

Se, i mine hænder har jeg tegnet dig,

dine mure har jeg altid for øje.

De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej,

de, der rev dig ned og lagde dig øde,

drager bort fra dig.

Løft blikket, se dig omkring:

De samles alle og kommer til dig.

»Så sandt jeg lever,« siger Herren,

»skal du iføre dig dem alle som smykke,

du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.«

Dine ruiner og dine tomter,

dit hærgede land,

det er nu for trangt at bo i,

de, der tilintetgjorde dig, er langt borte.

Børnene, du fik i din barnløshed,

siger nu atter til dig:

»Her er for lidt plads,

ryk sammen, så jeg kan komme til at sidde her.«

Du siger i dit hjerte:

»Hvem har født dem til mig?

Jeg var jo barnløs og gold,

landflygtig og fordrevet,

hvem har opfostret dem?

Jeg var ladt alene tilbage,

hvor stammer de fra?«

Dette siger Gud Herren:

Nu løfter jeg min hånd for folkene,

jeg rejser mit banner for folkeslagene;

de skal bringe dine sønner i favnen

og bære dine døtre på skulderen.

Konger bliver dine plejefædre,

deres dronninger dine ammer;

de skal kaste sig til jorden for dig

og slikke støvet for dine fødder.

Da skal du erkende, at jeg er Herren,

og at de, der håber på mig, ikke bliver til skamme.

Kan man tage byttet fra en kriger?

Kan man befri en voldsmands fanger?

Dette siger Herren:

Fangerne skal tages fra krigeren,

voldsmandens bytte skal befries.

Jeg vil kæmpe mod dem, der kæmper mod dig,

og dine sønner vil jeg frelse.

Jeg lader dine undertrykkere æde deres eget kød,

de skal beruse sig i deres eget blod som i most.

Så skal alle mennesker erkende,

at jeg, Herren, frelser dig,

Jakobs Mægtige løskøber dig.

Krydshenvisning:

Jer 1,5

Krydshenvisning:

Es 51,16

Hebr 4,12

Åb 1,16

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 42,6 60,3

Luk 2,32

ApG 13,47

Visd 18,4

Krydshenvisning:

Es 53,3

Krydshenvisning:

Es 42,6

2 Kor 6,2

Krydshenvisning:

Es 61,1

Krydshenvisning:

Åb 7,16-17

Krydshenvisning:

Es 40,4

Krydshenvisning:

Es 43,6

Krydshenvisning:

Es 44,23

Krydshenvisning:

Es 62,4

Krydshenvisning:

Jer 31,20

Krydshenvisning:

Es 60,4

Rom 14,11

Bar 4,36-37

Krydshenvisning:

Es 54,1

Krydshenvisning:

Es 62,10

Krydshenvisning:

Sl 72,9

Es 60,16

Krydshenvisning:

Matt 12,29

Krydshenvisning:

Es 37,20

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.