Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 79

Salme af Asaf.

Folkene er trængt ind i din ejendom, Gud,

de har gjort dit hellige tempel urent

og lagt Jerusalem i ruiner.

De gav dine tjeneres lig

som føde til himlens fugle

og dine frommes krop til jordens dyr.

De udgød deres blod som vand

rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem.

Vi er blevet til nar blandt vore naboer,

til spot og spe for vore omgivelser.

Hvor længe vil du dog være vred, Herre,

hvor længe skal din lidenskab brænde som ild?

Udøs din harme over de folk,

der ikke kender dig,

og over de riger,

der ikke påkalder dit navn;

for de har fortæret Jakob

og ødelagt hans bolig.

Tilregn os ikke vore forfædres synder,

lad din barmhjertighed nå os hurtigt,

for vi er hjælpeløse.

Hjælp os, vor frelses Gud,

for dit ærede navns skyld.

Befri os, og tilgiv vore synder

for dit navns skyld.

Hvorfor skal folkene sige:

»Hvor er deres Gud?«

Mens vi ser på det, skal de erfare,

at dine tjeneres udgydte blod bliver hævnet.

Lad fangernes stønnen nå dig,

sæt de dødsdømte i frihed med din stærke arm.

Gengæld vore naboer syvdobbelt på deres egen krop

for den hån, de viser dig, Herre.

Vi er dit folk og de får, du vogter,

vi vil takke dig til evig tid,

i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 85,6

Krydshenvisning:

Jer 10,25

Sir 36,8-9

Krydshenvisning:

Tob 3,3

Krydshenvisning:

Tob 3,3

Krydshenvisning:

Sl 115,2

Joel 2,17

Krydshenvisning:

Sl 102,21

Krydshenvisning:

Sl 137,8

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.