Lisbeth Smedegaard Andersen. Pressefoto.
"Ord og billeder kan supplere hinanden og skabe et rum, hvor vi måske får øje på noget andet, end vi plejer. Det er jo i virkeligheden også det, vi gør, når vi læser vores bibel med åbent sind" siger Lisbeth Smedegaard Andersen. Pressefoto.

27.02.2024 Af Thomas Godsk Larsen

"Det er netop de store spørgsmål, kunstnere arbejder med"

INTERVIEW: Bibelens temaer og eksistentielle vilkår er lige så aktuelle i dag som dengang. Det håber Lisbeth Smedegaard Andersen at tydeliggøre, når hun forbinder Bibelens tekster med moderne kunstværker.

”Jeg har søgt at få de vigtigste fortællinger med fra Bibelen, så det fremstår som en sammenhængende fortælling,” fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om sin nye bog, der kombinerer mere end 80 højdepunkter fra Bibelen med værker fra den danske kunstskat. Således får værker af kunstnere som Kirsten Klein, Anna Syberg, Kaspar Bonnén og John Kørner lov at tale sammen med bibelteksterne.

Fra altings begyndelse til visionen for en ny jord

Bogens tekstudvalg er præsenteret kronologisk – fra de berømte ord om altings begyndelse, over konger og profeter til Jesu lignelser og visionen for en ny jord. De fleste af de udvalgte værker er ikke egentlige illustrationer af de bibeltekster, de er stillet sammen med. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen:

”Jeg håber, at mit udvalg kan få tekster og kunstværker til at kaste nyt lys ind over hinanden og sætte tankerne i gang: Hvordan taler de sammen, hvor er sammenhængene, og hvad fortæller de os? Ord og billeder kan supplere hinanden og skabe et rum, hvor vi måske får øje på noget andet, end vi plejer. Det er jo i virkeligheden også det, vi gør, når vi læser vores bibel med åbent sind: Vi prøver at sætte den i relation til vores eget liv, men lytter også efter, om den siger noget, der måske ikke giver sig selv med det første.”

Nye øjne på centrale fortællinger

Lisbeth Smedegaard Andersen har valgt Seppo Mattinens maleri ”Kælderen” til at stå sammen med fortællingen om den fortabte søn fra Lukasevangeliet. Maleriet afbilder en mand, der sidder ved et bord i et rum med to udgange. Mandens ben befinder sig på hver side af bordbenet, som om han står over for et valg og ikke rigtigt kan bestemme sig:

”Med Mattinens værk håber jeg at antyde en anden mulig fortolkning af fortællingen om den fortabte søn. Fortællingen kan jo også ses som en beretning om mennesker, der skal træffe nogle afgørende beslutninger. Ikke bare den yngste søn, der skal bestemme sig til, om han vil tage hjem til sin far igen med risiko for at blive afvist, men også faren, der kunne have lukket sin dør for sønnen – og broren, der står i valget mellem at gå forurettet hjem eller ind til festen.”

Opslag fra "Bibelen i ord og billeder": Kælderen (Seppo Mattinen, 2005).
Opslag fra "Bibelen i ord og billeder", s. 178-179. Seppo Mattinen: "Kælderen", 2005. © Seppo Mattinen/VISDA. Foto: Frederik Overgaard.

Nye kunstværker, evige temaer

Seppo Mattinens værk er fra 2005, og det er kendetegnende for ”Bibelen i ord og billeder”, at det er nyere kunstværker, der er udvalgt. Også dét er helt bevidst, fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen:

”Nogle gange giver bibelteksterne os fornemmelsen af, at det, de fortæller om, foregik for længe, længe siden. Men vi kæmper jo med de samme spørgsmål og rammes af de samme lidelser i dag som dengang. Og det er netop de store spørgsmål, kunstnere arbejder med. Ved at bruge de moderne kunstværker håber jeg på, at det bliver tydeligt, at Bibelen nok foregår i det, der forekommer at være en helt anden verden, men at temaerne, problemerne, de eksistentielle vilkår og spørgsmålene er lige så aktuelle i dag. Jeg vil gerne vise, hvordan disse gamle tekster fra Bibelen stadig taler ind i det liv, vi lever. Rigtig meget samtidskunst forholder sig faktisk til de eksistentielle dramaer, der udspiller sig i Bibelen.”

Til fortællingen om Kain og Abel har Lisbeth Smedegaard Andersen udvalgt en skulptur af Niels Hansen Jacobsen med titlen ”Døden og moderen”:

Niels Hansen Jacobsen: "Døden og moderen", 1892. Foto: SMK, public domain.
Niels Hansen Jacobsen: "Døden og moderen", 1892. Foto: SMK, public domain.

”Fortællingen om Kain og Abel læser vi oftest som en fortælling, der udelukkende handler om vold og drab. Men Hansen Jacobsens værk viser, at i det øjeblik, døden kommer ind i verden, bliver også sorgen til. Alting forandrer sig. Døden er på én gang fuldstændig anonym, man kan ikke diskutere med døden, den drager forbi, og samtidig fylder den alt for den, der har mistet. Dét viser skulpturen, synes jeg. Verden blev forandret, da døden og sorgen kom ind i den. Sådan som det også sker i vores liv. Det, håber jeg, Niels Hansen Jacobsens værk – og ”Bibelen i ord og billeder” samlet set – kan vise.” 

Om Lisbeth Smedegaard Andersen

Lisbeth Smedegaard Andersen, født 1934, er forfatter, salmedigter, teolog og kunsthistoriker med et stort og anmelderrost forfatterskab bag sig. Senest har hun modtaget Kristeligt Dagblads Pris 2023.

Forfatter til den anmelderroste og populære ”Bibelens kvinder”.

Bibelen i ord og billeder

De største fortællinger vi har, forenet med den store danske kunst
Bibelen i ord og billeder
399,95

Forfatter: Lisbeth Smedegaard Andersen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-307-7
Mål: 22 x 28 cm.