Elever danser sig klogere på Bibelens tekster
Elever fra Egebakkeskolen i Aarhus laver kropslige fortolkninger af en sang fra Lydspor fra Bibelen. Foto: Egebakkeskolen.

09.02.2016 Thilde Thordahl Andersen

Elever danser sig klogere på Bibelens tekster

Et nyt undervisningstilbud fra Skole- Kirke- Samarbejdet i Aarhus Kommune kombinerer idræt og kristendomskundskab ved brug af sange fra Bibelselskabets cd-udgivelse Lydspor fra Bibelen

Dans et grundvilkår - sådan lyder navnet på et undervisningstilbud, som Skole- Kirke- Samarbejdet i Aarhus tilbyder kommunens skoler. Undervisningsforløbet, som er et samarbejde med Dansehallerne i Aarhus, har sit udgangspunkt i Bibelselskabets cd-udgivelse Lydspor fra Bibelen, hvor 12 kendte sangskrivere hver især har fortolket en central bibeltekst.

"Formålet med undervisningsforløbet er at give elever i udskolingen en ny tilgang til at fortolke bibeltekster, nemlig ved at bruge kroppen." fortæller Henriette Klausen, der er projektmedarbejder i Skole- Kirke– Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Ifølge hende peger forskning på, at man lærer og husker bedre, når kroppen inddrages i undervisningen, og netop bevægelse er en central del af den nye folkeskolereform, hvor eleverne skal bevæge sig 45 minutter hver skoledag.

"Vi vil som skoletjeneste gerne give skolerne nogle værktøjer til at integrere bevægelsen på en fagligt relevant måde," siger Henriette Klausen.

Dans et udsagnsord

Undervisningsforløbet fungerer som et tværfagligt projekt med fagene kristendomskundskab og idræt. Eleverne skal i første del af forløbet høre og læse sangerinde Dictes sang fra Lydspor fra Bibelen. Sangen, En sang fra dig, har sit udgangspunkt i Pinseberetningen, og eleverne undervises i hvad pinsen er, ligesom de undersøger, hvordan en popsang kan sige noget moderne om en bibeltekst.

I anden del af undervisningsforløbet kommer der bevægelse på. Her får eleverne besøg af en professionel danser fra Dansehallerne i Aarhus, som underviser dem i, hvordan de med et kropsligt udtryk kan fortolke ordene i Dictes sang og på den måde få en dybere forståelse af teksten. Det sker blandt andet ved, at eleverne finder udsagnsord i teksten og improviserer bevægelser til dem.

Inspiration udefra

Majken Dahlgaard underviser i kristendomskundskab på Egebakkeskolen i Aarhus, som netop har brugt undervisningsforløbet Dans et grundvilkår. Hun fortæller, at hun var tiltrukket af tilbuddet, fordi kristendomskundskab og idræt sjældent opleves i tværfaglige projekter:

"Og så er det altid godt at få noget inspiration udefra. Om det så er en politimand, en frisør eller i dette tilfælde en danser, der kommer, så giver det eleverne et indblik i det samfund, de lever i."

Ifølge Majken Dahlgaard er den kropslige dimension af læring generelt overset i grundskolen:

"Der er ingen tvivl om, at eleverne får sangteksten mere ind under huden, når de bruger kroppen, og at de ikke sådan lige vil glemme dengang, de dansede en tekst i kristendom og idræt."

Netop den kropslige fortolkning betyder ifølge Majken Dahlgaard, at alle kan være med - også de elever som ikke normalt er så stærke til at tale om symbolsprog på klassen. Og det gør noget godt - ikke kun for fagligheden, men også for fællesskabet:

"Det betyder, at eleverne oplever hinanden i nye roller, griner sammen og ser sider af hinanden, som de ikke kendte før."

Elever: Sjovt at lære på en ny måde

Majken Dahlgaard har efter endt undervisningsforløb evalueret Dans et grundvilkår med sine elever, og de er alle enige:

"De fortæller, at det i starten er grænseoverskridende, at man skal danse foran sine klassekammerater, men når man så oplever, at det er lige svært for alle, forsvinder pinligheden. Og det er netop det, der er så vigtigt for dem at opleve - at både de mere stive fodbolddrenge og de smidige dansepiger kan udtrykke sig med kroppen."

Ifølge Majken Dahlgaard siger en af eleverne, at han har lært, at man faktisk kan få noget godt ud af at turde overskride sine grænser og prøve nye ting. Selv siger Majken Dahlgaard:

"Det at få lov til at udtrykke sig gennem kroppen, når man er vant til altid at bruge skrift og tale, det fremmer læringen og er yderst værdifuldt."

Dans et grundvilkår tilbydes til alle skoler i Aarhus Kommune i det kommende skoleår. Andre folkekirkelige skoletjenester arbejder på lignende vis med bevægelse og Lydspor fra Bibelen i kristendomsundervisningen.

Lydspor fra Bibelen

Lydspor fra Bibelen er 12 kendte sangskriveres fortolkninger af centrale fortællinger fra Bibelen.Køb Lydspor fra Bibelen