Panamah. Foto: L. Drori/Bibelselskabet.
Gruppen Panamah er inspireret af Bjergprædikenen i deres sang Split det ad. Foto: L. Drori/Bibelselskabet.

Preben Medom Hansen

Fra bibeltekst til sangtekst - Panamah's "Split Det Ad"

Panamahs sang er inspireret af Bjergprædikenen fra Det Nye Testamente - særligt Jesus´ord om at mennesker skal elske deres fjender. Læs om hvordan bibeltekst og sangtekst hænger sammen

At skrive en sangtekst over den komplekse og indholdsrige bjergprædiken, kræver fravælgelse. Peter Lütken, som er guitarist i Panamah, fortæller, at det først og fremmest var versene om had – og om hvordan Jesus mener, vi skal forholde os til hadet – der gav energi og inspiration til sangskrivningen. 

Denne tematik kommer frem i den del af bjergprædikenen, hvor Jesus giver sin egen fortolkning af seks af de gamle jødiske ”moselove”. I Matthæusevangeliet kap. 5, v. 21-26 kræver Jesus, at vi styrer vores vrede/had og i stedet søger forlig og forståelse. I vers 38-42 kræver han, at vi ikke hævner og gengælder, men vender den anden kind til. Og i vers 43-47 siger Jesus, at vi også skal elske vores fjender. 

Had der elskes ihjel

I sangen er det jeg-personen, der har været fanget i hadefulde tanker. Peter Lütken siger:

"Sangen starter hos en person, der er helt fortabt. Hvor alt er mørkt, og hvor regnvejr virker som en personlig fornærmelse.”

Dette er temaet i vers 1 (bortset fra den sidste strofe) og de første fire strofer i omkvædet. Omkvædet afsluttes med ordene:

Der var mennesker, der hjalp alligevel
Dem der elskede mit had ihjel.

At ”elske hadet ihjel” er en markant formulering, som i koncentreret form udtrykker sangens pointe:  at der er en vej ud af isolationen, hadet og mørket. 

Vers 2 kigger ud i verden og spørger, hvad der mon ville ske, hvis vi mennesker havde modet til at sige nej, til de ting vi egentlig ikke vil. De sidste strofer i vers 2 er den direkte henvendelse til et ”du”, som har et våben i hånden.

C- stykkets ”Split det ad, dit had” gentages flere gange, og sangen skifter fra den personlige jeg-du vinkel til en almen opfordring.

Læs mere

Brug Split det ad i undervisningen

Bag om Bjergprædikenen

Bjergprædikenen

Om fjendekærlighed - I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Læs hele teksten

Split det ad

... Split det ad dit had
Split det ad dit had
I mørket kan du intet finde
Split det ad dit had
Split det ad dit had
Luk lyset ind og lad det skinne
En krig kan ingen rigtig vinde