Bibelen 2020

25.08.2020 Af Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Hvad er ændret i anden udgave af Bibelen 2020?

Læserne har taget godt imod Bibelen 2020, og første oplag blev udsolgt i sensommeren. Et nyt oplag er udkommet. Det er ikke alene et nyt oplag, men også en ny udgave. Det er, fordi der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til førsteudgaven.

I Den Gamle Aftale er der blot en enkelt ændring. Det er i Salme 88 vers 19, hvor der i førsteudgaven var indsneget sig en oversætterfejl.

I Den Nye Aftale er der sket flere ændringer, i alt er der ændringer i cirka 50 vers. Det gælder bl.a. i Første Korintherbrev kapitel 12 og kapitel 14, hvor tungetale ikke længere er knyttet sammen med ekstase.

Langt de fleste ændringer knytter sig dog til debatten om oversættelsen af Israel i Den Nye Aftale. Det grundlæggende princip er, at Israel er oversat med ”jøderne” eller ”det jødiske folk”. Dette princip er fastholdt, men der er foretaget enkelte ændringer, hvor Israel angiver en geografisk størrelse. Det gælder fx i Matthæusevangeliet kapitel 2, hvor englen nu siger til Josef i en drøm, at han kan stå op og rejse ”hjem til Israels land” med sin familie.

De fleste ændringer i denne forbindelse angår dog anakronismer, fx når det omtales, hvordan Moses fører israelitterne ud af Egypten, fx i Apostlenes Gerninger kapitel 7 og i Andet Korintherbrev kapitel 3. Her er det også i vers 14 præciseret, at det er ”den første aftale” mellem Gud og mennesker, der blev ophævet, da Kristus kom, så man undgår den misforståelse, at det skulle være Den Gamle Aftale (altså Det Gamle Testamente), der blev ophævet. Ændringerne betyder, at ”Israel” eller ”israelitterne” nu optræder 30 gange i Den Nye Aftale. Det er værd at understrege, at det er meget få ændringer, der er tale om. Der er alt i alt ændringer i omkring 30 vers – ud af Bibelens mere end 31.000 vers.

De nævnte ændringer er foretaget i anden udgave af Bibelen 2020, som sælges fra september 2020. De samme ændringer er med i Den Nye Aftale 2020, der udkom primo august 2020. I disse udgaver er naturligvis også rettet de få korrekturfejl, som er fundet undervejs – blandt andet med hjælp fra grundige bibellæsere.

 

Bibelen 2020 - softcover

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet softcover med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-228-5
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 3. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.