De ni læsninger. Foto: Bibelselskabet.
En af de ni læsninger er Esajas' Bog 9,1-6, der indeholder en profeti om det lille barn, der skal være verdens fredsfyrste. Foto: Bibelselskabet.

Hvad er de ni læsninger?

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.

Følgende bibeltekster bruges ofte til de ni læsninger:1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4

2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15

3. Læsning: Salme 88,2-8

4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6

5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10

6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38

7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7

8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14

9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14

Inspiration til kirken

Bibelselskabets Forlag og Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag har udgivet en samproduktion med titlen Sprækker i virkeligheden - salmer til de ni læsninger. Bogen er forfattet af Lisbeth Smedegaard Andersen og er tænkt som et inspirationsoplæg til præster, der anvender de ni læsninger i tiden op til jul.

Komponisten Ib Nørholm har bidraget med melodier til to af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer.

Sprækker i virkeligheden

Salmer til de ni læsninger, forfattet af Lisbeth Smedegaard Andersen og sat i musik af Ib Nørholm.
Sprækker i Virkeligheden
50,00

Forfatter: Lisbeth Smedegaard Andersen
Illustrator: Arne Haugen Sørensen.
Sidetal: 31 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-612-1