Wordle
Billedet viser et eksempel på en Wordle (se opgave 3).

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Nelson Can's "Seventeen"

Dyk ned i begrebet næstekærlighed, lav en "wordle" med eleverne eller diskuter den moderne næstekærligheds rækkevide. Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i lignelsen om Den barmhjertige samaritaner samt Nelson Cans sang Seventeen.

1. Oversæt teksten til dansk

Sæt eleverne i grupper af tre eller fire.
Hver gruppe får 10 minutter til at lave en oversættelse af teksten til dansk.
Efterfølgende bytter grupperne oversættelser for at få et alternativt bud.

2. Forskellige synsvinkler

Fordel følgende roller mellem eleverne.

 • Røveren
 • Præsten
 • Tempeltjeneren
 • Den overfaldne mand
 • Samaritaneren

Bed dem om at genfortælle historien fra deres persons synsvinkel. Husk eleverne på, at mennesker som regel vil genfortælle et handlingsforløb, så deres egne handlinger fremstår som fornuftige/rimelige/rigtige.

3. Lav en Wordle med centrale ord

Lad eleverne arbejde med følgende opgave:

Vælg 7-8 ord fra bibelteksten og 7-8 ord fra sangen. Vælg de ord, som I synes, er de vigtigste og som siger mest om indholdet i fortællingen/sangen.

Gå ind på www.wordle.net tryk på ”Create” og skriv ordene i boksen. Hjemmesiden genererer herefter en ord-collage med de valgte ord.

Eksperimentér herefter med at justere collagen, indtil den har det rette udtryk.

Siden kan herefter udskrives. Eller du kan tage et ”screenshot”, og derved gemme din wordle som en billedfil.

4. Lav en næste-liste

Stil eleverne følgende opgave:

 • Den sårede mand oplevede, at der var én, der var næste for ham – nemlig samaritaneren, der hjalp ham. Hvem har været næste for dig? Lav en liste med de mennesker, du kan komme i tanke om har hjulpet dig.

Bagefter kan du spørge i klassen, om der var nogen på elevernes ”næste-lister” der var overraskende hjælpere – ligesom samaritaneren var det. Altså nogen der hjalp, selvom de ikke var venner, familie eller havde til opgave at hjælpe.

5. Peter Singers dilemma

Filosoffen Peter Singer har opstillet følgende dilemma.

Du kommer gående i en park langs en lille kanal. Det har lige regnet, så vandet strømmer hurtigt i kanalen. Pludselig ser du noget komme flydende med strømmen. Og til din skræk ser du, at det er et spædbarn. Det spræller og skriger og er ved at drukne. Lige længere fremme løber vandet ind i et betonrør, der går under vejen. Du kan lige nå at hoppe ned i vandet og få fat i barnet, inden det forsvinder. Vandet vil kun gå dig til maven. Du når dog lige at tænke, at du har din nye mobiltelefon til 1800 kr. i lommen. Men du kan ikke nå at grave den op af lommen og lægge den fra dig, inden barnet føres ind i røret af strømmen.

Hvad gør du?

Lad eleverne diskutere dilemmaet to og to. Lav opsamling med begrundelser.

(Forhåbentlig) har alle valgt at redde barnet. Men Peter Singers dilemma har et tvist. For det fortsætter sådan her:

I dilemmaet fra før valgte du selvfølgelig at redde barnet, selvom din mobil til 1800 kr. blev ødelagt. Og hvorfor? Fordi et barns liv er mere værdifuldt end en mobil. Det vil alle mennesker vist være enige om.

Men hvad så med dette dilemma:

Når du nu står og skal købe en ny mobiltelefon. Så har du også en valgmulighed. Du kan vælge at købe en fed smartphone til 1800 kr. Du kan også give de 1800 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Dermed kan du sandsynligvis redde et – måske flere – børn i Afrika fra at dø af sult, diarre eller malaria.

Hvad vælger du?

Og hvad er egentlig forskellen på dette dilemma og det med barnet i bækken – bortset fra afstanden til barnet?

Peter Singer er bl.a. fortaler for, at alle mennesker i de rige industrialiserede lande giver en del af deres indkomst til de fattige. Jo flere penge man tjener, jo større procentdel skal man give bort.

6. Lav en moderne udgave af lignelsen.

Læs Egon Clausens moderne udgave af lignelsen for eleverne (se afsnittet ”Den barmhjertige Samaritaner”).

Inddel eleverne i grupper på 3-4. Hver gruppe skal nu lave en nutidig udgave af lignelsen. Du kan enten bestemme, at den skal følge helt samme skema med to personer, der går forbi, og en udenforstående der hjælper. Eller du kan vælge, at historien blot skal handle om, at få hjælp fra uventet side.

Eleverne kan lave deres historie som:

1. Dramatisering
2. Lommefilm der optages med mobilkamera
3. Eller som en tegneserie via smartphone eller tablet

Den sidste mulighed fungerer på følgende måde:

Til både iPad, iPhone og Android-enheder findes der en app, hvor man meget let og hurtigt kan lave sin egen udtryksfulde tegneserie. Til iPad/iPhone foreslår jeg ComicBook  (koster ca. 10 kr). Til Android foreslår jeg ComicStripIt  (findes i en gratisudgave og en pro-udgave til ca. 10 kr.).

Begge apps fungerer på denne måde:

 • man tager et billede med telefonens/tabletens kamera
 • man vælger en billedeffekt, så fotoet får ”tegneserie-look”
 • man indsætter en tale- eller tænkebobbel og skriver tekst i den
 • herefter går man videre til næste ”ramme” i tegneserien
 • til sidst udgives tegneserien.

Eleverne laver tableauer af handlingen med deres kroppe - som fotograferes og bruges i tegneserierne. Det er egentlig en dramatisering, hvor udvalgte scener fotograferes og laves til tegneserie.

7. Etik-klunsning

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får mulighed for at overveje og diskutere nogle påstande omkring tematikken om barmhjertighed og næstekærlighed. Nedenfor er fem påstande, som I kan bruge. Find selv på flere.

Etik-klunsning spilles på følgende måde:

Hver deltager får tre tændstikker. Holdlederen fremsætter ”påstanden”. Derefter tager hver enkelt (incl. holdlederen), diskret det antal tændstikker, som passer bedst med ens synspunkt, og rækker hånden frem.

 • 0 tændstikker = helt uenig i påstanden.
 • 1 tændstik = mest uenig , men ikke helt.
 • 2 tændstikker = mest enig, men ikke helt.
 • 3 tændstikker = helt enig.

Alle deltagere gætter på, hvor mange tændstikker, der er i alt. Derefter åbner alle hænderne, og man tæller sammen og til sidst fortæller hver enkelt deltager, hvorfor de har valgt, som de har.

Man skal altså både beslutte, hvad man selv mener om påstanden, og man skal overveje, hvad man tror, at de andre mener om påstanden.

Påstande:
•    De mennesker, der hjælper andre, har oftest selv oplevet at blive hjulpet i en svær situation.
•    Mennesker, der selv er 100% skyld i deres problemer, behøver man ikke hjælpe.
•    Kristne har større pligt til at hjælpe mennesker i nød, end andre.
•    En person, der undlader at hjælpe et offer for et trafikuheld, bør straffes.
•    Man har større pligt til at hjælpe mennesker, der er tæt på, end mennesker i fjerne lande.

Læs mere

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang

Bagom lignelsen om Den barmhjertige samaritaner