Bibelen 2020: Historien om Israel
Første Krønikebog hedder i Bibelen 2020 "Historien om Israel". Foto fra da Bibelen 2020 blev trykt.

19.04.2020 Af Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Israel i Bibelen 2020

I Bibelen 2020 står der ”Israel” og ”israelitterne” mere end 2000 gange. Men hvorfor er ordet "Israel" andre steder oversat til fx "det jødiske folk"? Få forklaringen her og se spørgsmål og svar i vores Q&A.

LÆS HER: Hvad er ændret i anden udgave af Bibelen 2020?

Bibelen 2020 er en bibel, der kan læses og forstås også af mennesker, der ikke har et indgående kendskab til bibelsk sprog og kristendom. Det er en bibeloversættelse, der er lagt an på at få meningen frem på almindeligt godt og umisforståeligt dansk – og på at undgå misforståelser, som kan opstå, fordi moderne mennesker læser Bibelen med helt andre forudsætninger end mennesker på fx Jesu tid.

Derfor gør Bibelen 2020 også brug af omskrivninger og forklaringer for at komme læseren i møde. Et eksempel på dette er brugen af ordet ”Israel”. Moderne mennesker hører typisk her landet Israel, mens det i de bibelske tekster først og fremmest betyder folket Israel og i øvrigt har en række betydninger – og ligefrem forskellige betydninger i forskellige skrifter, der er blevet til i meget forskellige historiske kontekster. Hvad gør man ved det i en oversættelse, der gerne vil formidle meningen i teksterne?

I Det Gamle Testamente er der – mindst – tre betydninger: For det første er Israel det navn, patriarken Jakob får efter sin natlige brydekamp med Gud i Første Mosebog. Derfor bliver Israel også for det andet navnet for det folk, som Jakob bliver stamfar til gennem de 12 stammer. Det er imidlertid også for det tredje navnet på Nordriget, der opstår efter kong David og kong Salomon, mens Sydriget kaldes Juda, heraf jøderne. Tanken om Israel som Guds særlige folk lever i jødedommen efter eksilet.

”Israel” er med andre ord ikke ”bare Israel” i Det Gamle Testamente – og oversætterne har arbejdet med at klargøre disse forskellige betydninger i Den Gamle Aftale, som er Det Gamle Testamente på nudansk. Israel eller israelitterne optræder mere end 2000 gange i Den Gamle Aftale.

Hvad så med Den Nye Aftale, den nudanske oversættelse af Det Nye Testamente?

Den Nye Aftale udkom første gang i 2007 og er revideret let op til udgivelsen af Bibelen 2020. Mange har været glade for, at oversætterne her valgte at omskrive Israel med fx ”det jødiske folk”, ”jøderne” eller blot folket for at undgå den helt oplagte misforståelse med landet Israel. Men nogle rejste også kritik af, at ”Israel” blot forekommer en enkelt gang i Den Nye Aftale. Denne kritik er blevet rejst igen ved udgivelsen af Bibelen 2020.

Og ja, det er rigtigt, at den valgte oversættelsespraksis er blevet fastholdt, fordi man netop i en nytestamentlig sammenhæng meningsfuldt kan omskrive. Der er i Den Nye Aftale blevet mere ”det jødiske folk” og ”jøderne” for at klargøre meningen og undgå misforståelser.  Det er ikke et ideologisk valg, men derimod et kommunikativt valg: Meningen skal frem, teksten skal være umiddelbart forståelig også for den læser, der ikke har et indgående kendskab til bibel og kristendom. Og det er netop ham og hende, som Bibelen 2020 er oversat til.

Bibelen 2020 skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992, som oversætter ord og udtryk mere direkte fra den hebraiske eller græske tekst. De to oversættelser dækker forskellige behov. Uanset hvilken oversættelse man vælger, taber man noget – men man vinder også noget.

I tilfældet Bibelen 2020 er det større tilgængelighed og mere umiddelbar forståelighed. Nye læsere kan begynde her, og det håber vi, at de gør.

Der er også enkelte steder, hvor Israel betegner et geografisk område, og her har vi lyttet til kritikken, så der vil komme ændringer i et nyt oplag. Det gælder fx Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 20-21. På dette sted i Matthæusevangeliet skal Josef og Maria - efter flugten til Egypten - rejse tilbage til ”Israels land”, som der står i den autoriserede oversættelse, mens Bibelen 2020 blot skriver ”hjem”. I et nyt oplag vil Josef og Maria rejse ”hjem til Israel”. Der vil også være en række andre ændringer, men der holdes fast i det overordnede princip i Den Nye Aftale med at oversætte Israel med ”det jødiske folk” eller ”jøderne” i tilfælde hvor Israel betegner folket. I en senere revision vil der blive taget stilling til, om og i hvilket omfang der skal ske ændringer i Den Gamle Aftale.

Q&A: Om Israel og Bibelen 2020

Q: Er Israel udeladt i den nye bibeloversættelse, Bibelen 2020?

A: Nej, i Bibelen 2020 står der ”Israel” og ”israelitterne” mere end 2000 gange.

Q: Har I udeladt ”jøderne” i Bibelen 2020?

A: Nej, der står ”jøde”, ”jødisk” og ”jøderne” mere end 500 gange i Bibelen 2020.

Fx: Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes var konge. En dag kom der en gruppe stjernetydere fra Østen til Jerusalem og spurgte: »Hvor er det barn, som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham.« (Matthæusevangeliet 2,1-2, Bibelen 2020)

Gud lovede, at han ville vælge en mand blandt Davids efterkommere til at frelse det jødiske folk, og det har han gjort nu, nemlig Jesus. (Apostlenes Gerninger 13,22, Bibelen 2020)

Q: Hvorfor står der kun ”Israel” én gang i Den Nye Aftale (Det Nye Testamente på nudansk) i Bibelen 2020?

A: I Den Nye Aftale har man valgt at oversætte ”Israel” med fx ”det jødiske folk”, ”jøderne” eller ”folket”. Når der i den græske tekst står ”Israel”, så er det ikke et land ved navn ”Israel”, der henvises til, men derimod det folk, som Gud har et særligt forhold til – Jakobs efterkommere. Men for den sekulariserede læser, som ikke kender Bibelen særlig godt, vil ”Israel” kun lyde som et land og ikke som folket. Derfor er ”Israel” oversat fra den græske tekst på andre måder, så man kan forstå, at det henviser til det jødiske folk.

Fx: Da Jesus så Natanael komme, sagde han: »Der har vi et menneske, man kan stole på, en værdig repræsentant for Guds udvalgte folk.« (Johannesevangeliet 1,47, Bibelen 2020)

Om dette oversættelsesvalg siger tidligere overrabbiner Bent Melchior:

”På Jesu tid hed området ikke Israel, men Judæa. Når vi bliver kaldt jøder i dag, er det fordi, vi kommer fra Judæa og ikke fra Israel. Så på det punkt vil jeg sige, at det kan være en god korrektion, for der er ikke tale om en geografisk betegnelse, når Israel nævnes i Bibelen,” udtaler Bent Melchior til Kristeligt Dagblad (20. april 2020).

Q: Er der også sket noget med "Israel" i Det Gamle Testamente i Bibelen 2020

A: I Den Gamle Aftale (Det Gamle Testamente på nudansk) står der Israel eller israelitterne flere tusinde gange og ”Israel” er stadig det navn, som patriarken Jakob får efter sin natlige brydekamp med Gud i Første Mosebog.

Ex: »Du skal ikke længere hedde Jakob,« sagde manden. »Fra nu af skal du hedde Israel, for dig kan man ikke vinde over, hverken når du kæmper med Gud eller med mennesker.« Manden kaldte ham Israel, fordi det betyder ’Gud kæmper’. (Første Mosebog 32,29, Bibelen 2020)

”Israel” og ”israelitterne” er stadig navnet på det folk, som patriarken Jakob bliver stamfar til gennem sine 12 sønner.

Ex:

Israel skal leve i sikkerhed,

jeres hjem er trygt og rigt.

På markerne er der korn og vin,

og duggen falder fra oven.

Ingen er bedre stillet end israelitterne!

Hvilke andre folk har en beskytter som Gud?


(Femte Mosebog 33,28-29, Bibelen 2020)

Det komplicerede er, at Israel i Det Gamle Testamente også er betegnelsen på det ene af de to riger, der opstår efter kong Salomons død: Det nordlige rige fik navnet Israel og den sydlige del fik navnet Juda. De to riger hedder i Bibelen 2020 Nordriget og Sydriget, en klassisk betegnelse i bibelkundskab for at undgå forvirring.

Spørgsmål til Bibelen 2020 kan sendes til Bibelselskabet via mail@bibelselskabet.dk

For English version read: Fake news about new Danish Bible

Læs mere: Forfatteren bag Jews and Anti-Judaism in Esther and the Church ph.d. Tricia Miller konkluderer, at hvis man læser Bibelen 2020 i sin helhed, og hvis oversættelserne af Israel læses i deres kontekst, så er det svært at fastholde en opfattelse af, at oversættelsen er et udtryk for erstatningsteologi eller for anti-israelske motiver. Klik her for at læse hendes grundige analyse.

Læs erklæring fra Den Danske Israelsmission: "... this translation does not promote or express replacement theology, or antisemitic or anti-Israel sentiment. Quite the opposite, in fact."

Læs mere: "Danish Bible that removed Israel is not antisemitic argues columnist" – læs artikel fra The Jerusalem Post.

Læs mere: Både Bibelen på hverdagsdansk og udenlandske oversættelser omskriver til tider Israels navn. Det kan være den bedste både at få meningen frem. En af Bibelen 2020-oversætterne, Søren Holst, aflægger rapport.

Lyt til David Serners gennemgang af Bibelen 2020: David Serner er dansk præst i Jerusalem for Den Danske Israelsmission

Bibelen 2020 - softcover

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet softcover med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-228-5
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 3. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.