Bøgetræ. Foto: Unsplash.

08.06.2022

10 bibelcitater om omsorg for skaberværket

”Hidtil har mennesket skullet kæmpe mod naturen for at overleve. I dette århundrede begynder vi at indse, at vi må beskytte den for at overleve.” Sådan sagde den verdensberømte havforsker Jacques-Yves Cousteau engang. Her får du 10 bibelord om Guds omsorg og vores ansvar for skaberværket

1. Gud så, hvad han havde skabt                                        

Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.
Første Mosebog 1,31a

2. Tilhører Herren

Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud.
Femte Mosebog 10,14

3. Spørg himlens fugle

Men spørg dog dyrene, lad dem belære dig,
spørg himlens fugle, de kan give dig svar,
eller jordens buske, lad dem belære dig,
havets fisk kan give dig besked.
Hvem af alle dem er uvidende om,
at Herrens hånd har skabt det hele?
Alle menneskers liv har han i sin hånd,
alt levendes livsånde.
Jobs Bog 12,7-10

4. Din himmel, dine fingres værk

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Salmernes Bog 8,4-5

5. Ild og hagl, sne og røg

Lovpris Herren på jorden,
alle I havdyr og store dyb,
ild og hagl, sne og røg,
du stormvejr, der udfører hans befaling!
Alle I bjerge og høje,
alle I frugttræer og cedertræer,
alle I vilde dyr og alt kvæg,
alle I krybdyr og vingede fugle!
Salmernes Bog 148,7-10

6. Omsorg for sit kvæg

Den retfærdige har omsorg for sit kvæg,
uretfærdige er ufølsomme og ubarmhjertige.
Ordsprogenes Bog 12,10

7. Himlens fugle og dyrene er forsvundet

Jeg opløfter klage og gråd over bjergene,
synger dødsklage over steppens græsgange;
de er afsvedet, og ingen færdes der,
der høres ikke lyd af kvæg,
himlens fugle og alle dyrene
er flygtet og forsvundet.
Jeremias’ Bog 9,9

8. Ikke én falder til jorden …

Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den.
Matthæusevangeliet 10,29

9. Læg mærke til liljerne

Læg mærke til, hvordan liljerne gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Lukasevangeliet 12,27

10. Han giver alting liv og ånde

Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting.
Apostlenes Gerninger 17,24-25

Bibelen med faktasider

Den autoriserede bibel i hardback med hele bibelteksten og 96 faktasider med kort, billeder og basisviden
Bibelen med faktasider
269,95

Sidetal: 1360 sider bibeltekst + 96 faktasider
Indbinding: Hardback
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-689-3
Mål: 12,5 x 18 x 4 cm