Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 10

Udsendelsen af de tolv

Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han, som forrådte ham.

Udsendelsestalen

Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: »Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter, heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd. Når I kommer ind i en by eller landsby, så spørg efter, hvem i den der er det værd, og dér skal I blive boende, til I rejser. Når I kommer ind i et hus, så ønsk fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred komme over det, men er huset det ikke værd, skal jeres fred vende tilbage til jer selv. Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg jer: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by.

Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger, og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.

En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.

Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.«

Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra for at undervise og prædike i deres byer.

Krydshenvisning:

Mark 6,7 3,13-19

Luk 9,1 6,12-16

Krydshenvisning:

Mark 6,7 3,13-19

Luk 9,1 6,12-16

Mark 3,16-19

Luk 6,14-16

ApG 1,13

Krydshenvisning:

Mark 6,7 3,13-19

Luk 9,1 6,12-16

Mark 3,16-19

Luk 6,14-16

ApG 1,13

Krydshenvisning:

Mark 6,7 3,13-19

Luk 9,1 6,12-16

Mark 3,16-19

Luk 6,14-16

ApG 1,13

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Jer 50,6

Matt 15,24

ApG 13,46

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Matt 4,17

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Matt 11,5

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Luk 22,35

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

1 Kor 9,4 9,14

1 Tim 5,18

4 Mos 18,31

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

ApG 13,51

Krydshenvisning:

Mark 6,7-13

1 Mos 19,24-28

Ez 16,49

Matt 11,24

Krydshenvisning:

Luk 10,3

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Matt 23,34

ApG 22,19 26,11

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Sl 119,46

ApG 27,24

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Luk 12,11-12

2 Mos 4,12

5 Mos 18,18

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Luk 12,11-12

1 Kor 2,4

2 Kor 13,3

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Mika 7,6

Krydshenvisning:

Mark 13,9-13

Luk 21,12-19

Matt 24,9 24,13

Krydshenvisning:

Matt 16,28

Krydshenvisning:

Luk 6,40

Joh 13,16 15,20

Krydshenvisning:

Matt 9,34

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Jer 1,8

Mark 4,22

Luk 8,17

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Ordsp 29,25

Es 51,12

Hebr 10,31

Jak 4,12

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Luk 21,18

ApG 27,34

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Matt 6,26

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Åb 3,5

Krydshenvisning:

Luk 12,2-9

Mark 8,38

Luk 9,26

2 Tim 2,12

Krydshenvisning:

Luk 12,51-53

Krydshenvisning:

Luk 12,51-53

Mika 7,6

Mark 13,12

Krydshenvisning:

Luk 12,51-53

Mika 7,6

Sl 41,10

Krydshenvisning:

Luk 14,26-27

Matt 19,29

5 Mos 33,9

Krydshenvisning:

Matt 16,24

Fil 2,5-11

Krydshenvisning:

Matt 16,25

Luk 17,33

Joh 12,25

2 Makk 7,22-23

Krydshenvisning:

Matt 18,5

Luk 10,16

Joh 13,20

Krydshenvisning:

1 Kong 17,8-24

Krydshenvisning:

Matt 25,40

Mark 9,41

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd