Den sidste nadver. Maleri af Artus Wolffort, ca. 1630. Kilde: Wikimedia Commons.
De tolv sammen med Jesus ved den sidste nadver. Maleri af Artus Wolffort, ca. 1630. Kilde: Wikimedia Commons.

12.08.2021 Af Thomas Godsk Larsen

Bibelens ABC: A for apostel

Hvem er apostlene i Det Nye Testamente, er disciple og apostle det samme, og hvad betyder ordet i grunden?

”Epistlen skriver apostlen …” Som barn forstod jeg ikke helt, hvad det der epist- og apost-snak var for noget, når min far, præsten, skulle læse op i kirken – mon ikke, det var noget af det samme, når det nu lød ens?

Ikke helt.

Til gengæld kan jeg stadig i dag blive i tvivl om, hvad forskellen er mellem apostle og disciple. Bibelen fortæller, at Jesus havde mange disciple, men også, at han udvalgte tolv disciple, der udgjorde inderkredsen. Dem kaldte han, ja, apostle. De havde et særligt nært forhold til Jesus og deltog i den sidste nadver.

Først efter Jesus’ død kan der med sikkerhed tales om apostle, men de var kun delvist de samme som de tolv. Peter og Johannes hørte således hjemme både blandt de tolv og blandt apostlene, mens Paulus, der selv hævdede at være den sidste af disse, kun var apostel. I Apostlenes Gerninger er disciplene og apostlene én og samme kreds med tolv og kun tolv personer.

Apostle hører altså (mest) hjemme i aposteltiden, dvs. den første generation efter Jesus' død; de var af jødisk herkomst og gjaldt for at være udsendt af den opstandne Kristus selv. Selve ordet ’apostel’ kommer af det græske ord ἀπόστολος, som slet og ret betyder udsending eller sendebud.

I kristen sammenhæng betegner det ofte også de tidligste kristne forkyndere, der var udsendt fra én menighed til en anden. Af begivenhederne omkring apostelmødet i Jerusalem, som vi kan kalde det første ’topmøde’ i den kirkelige verden, ser vi, at Peter var apostel for jøderne både i og uden for Palæstina, mens Paulus var apostel for hedningerne, dvs. ikke-jøderne. Apostlenes opgave har været at drage ud i verden, forkynde evangeliet, dvs. budskabet fra og om Kristus, og at grundlægge menigheder.

Efter den første generation af apostle efter Jesus' død blev ordet gradvist brugt af dem, der forstod sig som udsendt af Kristus for at grundlægge nye menigheder, dvs. missionærerne (der kommer af det latinske ord for ’udsending’). I den senere kirkelige tradition møder vi også ordet apostel, ofte som æresbetegnelse, fx Ansgar, ”Nordens apostel” og Hans Egede som ”Grønlands apostel”.

Så A for Apostle kan altså betyde lidt forskelligt. Men hvad så med udtrykket ’apostlenes heste’? Det er, som nogle vil vide, en spøgefuld betegnelse for benene som transportmiddel. For apostlene var da til fods, ikke?

Læs med i næste artikel, når vi når til B og skal høre, hvad en epistel da er. Og glæd dig allerede nu til T, hvor du kan læse om, hvorfor tal som 12 spiller en vigtig rolle i Bibelen.

Følg med i Bibelens ABC.

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g