Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 6

Salomos tempel

I det 480. år efter israelitternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel, i måneden ziv – det er den anden måned – begyndte han at bygge Herrens tempel.

Det tempel, kong Salomo byggede for Herren, var tres alen langt, tyve bredt og tredive alen højt. Forhallen foran tempelhallen var tyve alen bred, svarende til templets bredde, og ti alen dyb foran templet. Til huset lavede han vinduer med gitterværk i rammer. Op ad husets mur byggede han en tilbygning, hele vejen rundt på murene, både til tempelhallen og til det inderste rum. Han byggede siderum hele vejen rundt; det nederste siderum var fem alen bredt, det midterste seks alen bredt og det tredje syv alen bredt, for han lavede afsatser hele vejen rundt om huset udvendigt for ikke at bygge ind i husets mure. Ved bygningen af huset brugte man færdige sten fra stenbruddet; der hørtes hverken hammer eller mejsel eller noget andet jernredskab i huset, mens det blev bygget. Døren til det nederste siderum var på højre side af huset, og ad vindeltrapper gik man op til det midterste, og fra det midterste til det tredje. Han byggede huset færdigt, og han lagde cedertræsloft på huset, på siderum og søjlehaller. Han byggede tilbygningen på hele huset fem alen høj, og den var fæstnet til huset med cedertræsplanker.

Da kom Herrens ord til Salomo: »Du bygger nu dette hus! Hvis du vandrer efter mine love og følger mine retsregler og holder alle mine befalinger og vandrer efter dem, så vil jeg over for dig holde det løfte, som jeg gav din far David, og jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil ikke svigte mit folk Israel.«

Så byggede Salomo huset færdigt. Han byggede husets indvendige vægge med cedertræsplanker; fra husets gulv til loftsbjælkerne beklædte han indersiden med træ, og han dækkede husets gulv med planker af enebærtræ. Tyve alen fra husets bagvæg rejste han cedertræsplanker fra gulvet til loftsbjælkerne, og indenfor byggede han det inderste rum, det Allerhelligste. Huset, tempelhallen foran det inderste rum, var fyrre alen langt. Cedertræet til husets inderside var udskåret med blomsterknopper og udsprungne blomster. Alt var cedertræ, der var ikke sten at se. Inde i huset indrettede han det inderste rum, så Herrens pagts ark kunne stå der. Det inderste rum var tyve alen langt, tyve alen bredt og tyve alen højt. Han beklædte det med rent guld, og han lavede et cedertræsalter. Salomo beklædte huset indvendigt med rent guld; han trak guldkæder foran det inderste rum, og han beklædte det med guld. Hele huset beklædte han med guld, hele huset fra ende til anden, og hele alteret foran det inderste rum beklædte han med guld.

I det inderste rum lavede han to keruber af vildt oliventræ, ti alen høje. Kerubens ene vinge var fem alen, og dens anden vinge var fem alen, så der var ti alen fra vingespids til vingespids. Også den anden kerub var ti alen. Begge keruber havde samme mål og form. Den ene kerub var ti alen høj, og det var den anden også. Han stillede keruberne i inderrummet, så keruberne havde deres vinger bredt ud. Den enes vinge rørte ved den ene væg, og den anden kerubs vinge rørte ved den anden væg, og midt i huset rørte de to vinger hinanden. Han beklædte keruberne med guld.

I alle husets vægge hele vejen rundt udskar han relieffer med keruber, palmetter og udsprungne blomster både i det indre og det ydre rum. Husets gulv beklædte han med guld både i det indre og det ydre rum. Døren til det inderste rum lavede han med dørfløje af vildt oliventræ; dørposterne havde fem indhak. Også på de to dørfløje af vildt oliventræ skar han relieffer med keruber, palmetter og udsprungne blomster og beklædte dem med guld, som han hamrede ned over keruberne og palmetterne. På samme måde lavede han døren til tempelhallen med dørposter af vildt oliventræ med fire indhak. De to dørfløje var af enebærtræ, hver dørfløj havde to rosetter i relief. Han udskar keruber, palmetter og udsprungne blomster, og han beklædte dem med guld lagt jævnt ud over det udskårne.

Han byggede den indre forgård med tre skifter kvadersten og ét skifte cedertræsbjælker.

I det fjerde år, i måneden ziv, blev grunden lagt til Herrens tempel, og i det ellevte år, i måneden bul – det er den ottende måned – stod det færdigt i alle enkeltheder efter planerne. Han byggede det på syv år.

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

1 Kong 7,15-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

1 Kong 5,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

1 Kong 7,3 7,7

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

2 Sam 7,13

1 Kong 2,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

2 Mos 29,45

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

ApG 7,47

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

2 Mos 26,33-34

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

2 Mos 30,1-3

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 3,1-14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd